K-alTan - Undersøgelse baseret på en Kaskademodel

Allan Skydsbæk Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 12.

K-alTan - Undersøgelse baseret på en Kaskademodel

Projektstart maj 2021. Projektafslutning december 2022.

Projektet er afsluttet

I projektet "K-alTAN - Kaskademodel vs. totalkontrol til eftersyn af altaner" finansieret af Grundejernes Investeringsfond og udført af Teknologisk Institut i samarbejde med EjendomDanmark og Danske Udlejere er det undersøgt med hvor stor sikkerhed, der kan anvendes en stikprøvevis kontrol (i form af en kaskademodel) af udkragede altaner med udliggerjern i forhold til en dyrere og omfangsrig totalkontrol.

I projektet var indeholdt følgende:

  • Estimat af samlet antal altaner i Danmark via en optælling
  • Totalkontrol af 100 altaner og ca. 250 udliggerjern
  • Ud fra resultatet af totalkontrollen beregning af sandsynlighederne for at overse altaner med svær korrosion ved en stikprøvekontrol
  • ”Samfundsøkonomisk beregning”
  • Udarbejdelse af opdateret kaskademodel

I sidevælgeren kan de forskellige resultater af projektet ses.

Projektet blev startet op, da der fortsat var en igangværende dialog om en mulig statslig tilsynsordning med altaner. Projektets formål var at kvalificere de mulige undersøgelses/tilsyns-metoder, der ville kunne bringes i anvendelse ved en sådan tilsynsordning.

I november 2021 blev Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg orienteret af Indenrigs- og Boligministeren om, at det er besluttet, at der ikke arbejdes videre med at indføre en tilsynsordning for altaner.

Der blev i stedet igangsat en målrettet informationsindsats om vedligeholdelsespligt, ansvar og rettigheder over for bygningsejere, lejere og kommunerne som bygningsmyndighed. Derudover har Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet en informationspjece og oprettet en temaside om altaner, der blandt andet indeholder visuelle eksempler på, hvilke tegn på altanskader man skal være særligt opmærksom på.

Nedenstående udgivelse samler resultaterne fra projektet ”K-alTAN - Kaskademodel vs. Totalkontrol til eftersyn af altaner”, der startede i maj 2021 og afsluttede i december 2022.