K-alTan - Samlede resultater for de undersøgte ejendomme

Allan Skydsbæk Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 12.

K-alTan - Samlede resultater for de undersøgte ejendomme

Resultatet fra undersøgelsen er sammenfattet i Tabel 1 og de tilhørende sandsynligheder er angivet i Tabel 2. Resultaterne er delt op efter den visuelle besigtigelse og den tilhørende vurdering af tværsnitsreduktionen. Data er præsenteret i cirkeldiagrammerne nedenfor.

Tabel 1

Tabel 1. Antal altaner i de forskellige grupper. Ingen eller begyndende korrosion svarer til tværsnitsreduktion på <5%. Fremskreden korrosion svarer til tværsnitsreduktion på 5-10%. Svær korrosion svarer til tværsnitsreduktion på >10%. 

Tabel 2

Tabel 2. Sandsynligheder for at finde en skadet altan afhængigt af skadesgraden og viden om den visuelle tilstand.

På baggrund af resultatet af undersøgelsen kan man opstille et estimat for, hvad sandsynligheden er for at finde minimum 1 altan med 1 eller flere tærede udliggerjern afhængigt af størrelsen af stikprøven man udvælger, og om der er kendskab til den visuelle stand af altanerne. Bemærk at der i Figur 1 er taget udgangspunkt i en tærskelværdi på 5 % tæring af udliggerjernene eller herover. Dette er nødvendigvis ikke den kritiske værdi for enhver given altan. Sandsynlighederne er beregnet ud fra den binomiale fordeling, som er angivet i ligning under figur 1.
 
Diagram med antal undersøgte altaner (n)
Figur 1 Sandsynligheden for at finde minimum 1 skadet altan som funktion af stikprøvestørrelsen. Grænseværdien for kritisk tæring er i beregningen valgt til >5 %. Sandsynligheder er regnet ud fra den binomiale fordeling. Bemærk at det ikke vides om 5 % tæring er kritisk for givne altaner. 
 
Formel til afsnit 7
 
Diagram med visuel skadesregistrering overordnet
Visuel skadesregistrering overordnet

 

Diagram visende dataopsamling og strukturering

Dataopsamling og strukturering

Diagram visende visuelt skadede altaner
Visuelt skadede altaner

 

Diagram visende visuelt intakte altaner
Visuelt intakte altaner