K-alTan - Antal altaner i Danmark

Allan Skydsbæk Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 12.

K-alTan - Antal altaner i Danmark

Det estimeres, at der i Danmark er ca. 94.000 udkragede betonaltaner med en alder på 50 år og derover. Det estimeres, at 38.000-50.000 af de i alt ca. 94.000 udkragede betonaltaner over 50 år er udført med udliggerjern.

Optællingen er udført som en detaljeret stikprøveoptælling af antallet af altaner på i alt 11.852 etageboliger i Roskilde og Frederiksberg Kommune. Ved optællingen er altanernes type og alder registreret. Data fra optællingen i de afgrænsede områder er sammenholdt med data fra Danmarks Statistik over etageboligbyggeri i hele Danmark, og resultaterne fra optællingen er herved opskaleret til at omfatte hele Danmark.

  • Der er 1,08 mio. etageboliger i Danmark ~ ca. 550.000 altaner i alt.
  • Ud af dem estimeres 94.000 at være udkragede betonaltaner med en alder på minimum 50 år.
  • Det estimeres at 38.000-50.000 af de i alt ca. 94.000 udkragede betonaltaner over 50 år, er udført med udliggerjern.

Diagram med visning af udkragede betonaltaner i Danmark med en alder på 50 år og derover.

En dyberegående beskrivelse af estimatet fremgår af baggrundsrapport udarbejdet af Teknologisk Institut for Bolig og Planstyrelsen, som input til "kommissorium for undersøgelse af muligheder for at mindske risiko for fremtidige altankollaps".