K-alTan - Eksempler på synlige skader

Allan Skydsbæk Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 12.

K-alTan - Eksempler på synlige skader

Skader på/omkring altaner, som indikerer, at en vis nedbrydning er igangværende og derfor er vigtige at holde øje med, kan bl.a. være:

 • Revner i belægning eller pudslag på oversiden af altanpladen
 • Hultlydende belægning/pudslag på oversiden (høres som en hul/skruk lyd ved bankning med f.eks. hammer)
 • Revner i altanpladen
 • Begyndende afskalninger
 • Rødbrune udfældninger på betonoverfladen
 • Hvide og/eller rødbrune udfældninger på altanens underside
 • Afskallende eller udbulende maling på altanens underside
 • Revner i murværket omkring altanpladen
 • Forvitrede fuger i murværket omkring altanpladen
 • Utætte elastiske fuger, f.eks. under altandør eller langs evt. hulkehl
 • Revner og rust omkring evt. rækværks fastgørelser

For alle skader gælder, at det ikke nødvendigvis betyder at der er kritisk korrosion på udliggerjernene dybere inde i pladen og inde bag facadeplanet. Dog vil revner, især på oversiden af altanpladen og i murværket omkring udliggerjernene tillade vand og fugt at trænge ind i konstruktionen og opfugte området bag facadeplanet, som så derved vil kunne medføre korrosion længere inde på udliggerjernet. Det samme gør sig f.eks. gældende for utætte fuger under altandøre.

Ved den visuelle inspektion udført i projektet ses følgende eksempler på skader:

(Flere eksempler fremgår i diverse vejledninger, som der linkes til under øvrige publikationer).

Revner i pudslag på oversiden lokaliseret umiddelbart over udliggerjern. Vær opmærksom på, om der også kan registreres en hul/skruk lyd i området over udliggerjernet pga manglende vedhæftning mellem betonen og pudslaget
Foto 5-1. Revner i pudslag på oversiden lokaliseret umiddelbart over udliggerjernet. Vær opmærksom på, om der også kan registreres en hul/skruk lyd i området over udliggerjernet pga. manglende vedhæftningen mellem betonen og pudslaget eller betonen og udliggerjernet.

(samme altan som forrige foto – nærbillede) Revner i pudslag på oversiden lokaliseret umiddelbart over udliggerjern. Derudover ses revner i murværket.
Foto 5-2. (samme altan som forrige foto – nærbillede) Revner i pudslag på oversiden lokaliseret umiddelbart over udliggerjernet. Derudover ses revner i murværket.​

Revne i pudslag på oversiden lokaliseret umiddelbart over udliggerjern. Vær opmærksom på om der også kan registreres en hul/skruk lyd i området over udliggerjernet pga. manglende vedhæftningen mellem betonen og pudslaget.
Foto 5-3. Revne i pudslag på oversiden lokaliseret umiddelbart langs udliggerjernet. Vær opmærksom på, om der også kan registreres en hul/skruk lyd i området over udliggerjernet pga. manglende vedhæftningen mellem betonen og pudslaget eller betonen og udliggerjernet.

Lodret orienteret revne i murværket lokaliseret umiddelbart under udliggerjern.
Foto 5-4. Lodret orienteret revne i murværket lokaliseret umiddelbart under udliggerjernet.​

Lodret orienteret revne i murværket lokaliseret umiddelbart under udliggerjern.
Foto 5-5. Lodret orienteret revne i murværket lokaliseret umiddelbart under udliggerjernet.

Revner i undersiden af altanpladen lokaliseret i området umiddelbart under udliggerjern. Desuden ses begyndende afskalninger/revner i selve altanpladen.
Foto 5-6.  Revner i undersiden af altanpladen lokaliseret i området umiddelbart under/langs udliggerjernet. Desuden ses begyndende afskalninger/revner i selve altanpladen.

Omfattende revner med hvide udfældninger på underside af altanplade og fugtskjolder/mørkfarvning langs kanten. Ved revne lokaliseret i området umiddelbart under udliggerjern ses desuden rød/brun udfældninger.
Foto 5-7. Omfattende revner med hvide udfældninger på underside af altanplade og fugtskjolder/mørkfarvning langs kanten. Ved revne lokaliseret i området umiddelbart under udliggerjernet ses desuden røde/brune udfældninger. I dette tilfælde er betonen tilsyneladende udtjent.​

Revner i undersiden af altanpladen lokaliseret i området umiddelbart under udliggerjern.
Foto 5-8. Revner i undersiden af altanpladen lokaliseret i området umiddelbart under/langs udliggerjernet.​

Revner i undersiden af altanpladen lokaliseret i området umiddelbart under udliggerjern og fugtskjolder med hvide udfældninger langs kanten.
Foto 5-9. Revner i undersiden af altanpladen lokaliseret i området umiddelbart under/langs udliggerjernet og fugtskjolder med hvide udfældninger langs kanten.​

Afskalning af pudslag/overfladen under udliggerjern på undersiden af altanplade.
Foto 5-10. Afskalning af pudslag/overfladen under udliggerjernet på undersiden af altanplade.​

Afskalning af pudslag/overfladen under udliggerjern på undersiden af altanplade. På murværket omkring udliggerjernet ses endvidere hvide udfældninger på overfladen.
Foto 5-11. Afskalning af pudslag/overfladen under udliggerjernet på undersiden af altanplade. På murværket omkring udliggerjernet ses desuden hvide udfældninger på overfladen.