Beredskab ved stormflod og skybrud

Inge  Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

Beredskab ved stormflod og skybrud

Mobil dæmning mensKlimaændringerne betyder at vi i fremtiden kan forvente øget nedbør, flere skybrud og flere storme, der medfører forhøjet vandstand eller stormflod.

Alle kommuner har lavet klimatilpasningsplaner, hvor man identificerer de mest truede områder, og flere kommuner, der er truet af stormflod har lavet risikostyringsplaner for stormflod. Men der langt fra planer til den endelige gennemførelse. Kommunerne skal nu i gang med at lave handlingsplaner, og der vil derfor gå mindst 15-20 år før planerne er gennemført.

I mellemtiden må både kommuner og borgere selv gøre noget for at minimere risikoen for oversvømmelser – og det er her beredskabet kommer ind. Ved at lave en beredskabsplan kan både kommuner, forsyninger og borgere hurtigt nedsætte risikoen og konsekvenserne ved en oversvømmelse. Og derefter kan risikoen yderligere nedsættes, når tiltagene i klimatilpasningsplanerne bliver udført.

Den 30. april 2015 afholdt Teknologisk Institut en konference om beredskab ved stormflod og skybrud. Program og alle indlæg på konferencen kan ses her:
 

Program

09.00 – 09.15           Velkomst
                                 Hvorfor er det nødvendigt at tænke i beredskab?
                                 v/ Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret
                                

09.15 – 09.40           Forskel mellem skybruds- og stormskader
                                 Hvem betaler for hvad/hvornår/hvor meget?
                                 v/ Torben Weis Garne, Forsikring og Pension
                                

09.40 – 09.55           Varsling af skybrud og stormflod – hvor nøjagtige er de?
                                 Med hvilken nøjagtighed kan man varsle skybrud og stormflod
                                 v/ Georg Bergeton Larsen, DMI  
                                

09.55 – 10.20           Model til styring af oversvømmelsesrisiko
                                 Modeller kan hjælpe kommuner både ved planlægningen af beredskabet og i
                                 kampen mod klimaændringerne
                                 v/ Morten Revsbæk, SCALGO
                                

10.20 – 11.00           Pause – kaffe, te og udstillingsbesøg                      

11.00 – 11.30           Eksempel på et kommunalt beredskab
                                 Greve har oplevet flere store oversvømmelser – hvordan har de grebet
                                 arbejdet med beredskabet an?
                                 v/ Birgit Paludan, GreveSolrød Forsyning
                                

11.30 – 12.00           Eksempel på et kommunalt beredskab
                                 Lemvig oplevet jævnligt store vandskabsstigninger i Limfjorden – hvordan har 
                                 de grebet arbejdet med beredskabet an?
                                 v/ Martin Rønn Hansen og Michael Seidelin Haustrup, Lemvig Kommune
                                 

12.00 – 13.00           Frokost og udstillingsbesøg

13.00 – 13.30           Eksempel på et kommunalt beredskab
                                 Holstebro har problemer med vandløb gennem byen fra et meget stort opland 
                                 – hvordan har de grebet arbejdet med beredskabet an?
                                 v/ Per Borg Jakobsen og Flemming Kofoed, Holstebro Kommune
                                

13.30 – 13.50           Det statslige beredskab
                                 Hvor og hvornår kan beredskabsstyrelsen hjælpe og hvilket materiel har de?
                                 v/ Lars Høg Schou, Beredskabsstyrelsen
                                

13.50 – 14.15           Beredskabet ved Jyllinge Nordmark
                                 Under ”Egon stormen” i januar 2015 blev der anvendt mobile dæmninger
                                 – hør om de praktiske erfaringer
                                 v/ David Konge, Environment Solutions
                                 

                   

14.15 – 15.00           Pause – kaffe, te og udstillingsbesøg                      

15.00 – 15.30           Eksempel på skybrudssikring af ejendomme
                                 Hvordan kan de enkelte ejendomme sikres ved forskellige beredskabstiltag?
                                 v/ Jan Crone Foster, Stormflodssikring
                                

15.30 – 15.50           Skybrudsskader, afhjælpning og beredskab på DGI-Byen
                                 DGI-byen forsøger at minimere skaderne ved skybrud ved hjælp af en 
                                 beredskabsplan
                                 v/ Sven Larsen, Orbicon
                                

15.50 – 16.00           Afsluttende diskussion