CO2 optagelse gennem betons livscyklus - Introduktion

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

CO2 optagelse gennem betons livscyklus - Introduktion

Beton har gennem sin livscyklus en positiv indvirkning på miljøet, da den opsuger skadelig CO2, når betonen nedbrydes. Det dokumenteres i en nordisk undersøgelse, som er foretaget under ledelse af Teknologisk Institut

Formålet med projektet har været at tilvejebringe dokumentation for betons CO2 optagelse. Dels til brug for livscyklusanalyser (LCA) og andre miljøvurderinger af betonkonstruktioner, og dels til at beregne effekten (kvantitativt) af CO2 optaget på den totale CO2 emission, der kommer fra cement- og betonproduktion.

Projektet foregik i perioden december 2003 til august 2005,  finansieret delvist af Nordisk Innovation Center (kontrakt nr. NI-03018).

Resultater af undersøgelserne viser, at betonkonstruktioner i sig selv - gennem deres levetid - opsuger en vis del af luftens CO2  til gavn for miljøet. Optaget af CO2  varierer dog. Der er stor forskel på forskellige betontypers miljøbelastning. Optaget varierer også efter, hvilken konstruktionstype, der er tale om samt, hvordan betonens overflade er konstrueret og behandlet.

Men dér, hvor der virkelig er gevinster at hente er, når betonkonstruktionen er udtjent og skal rives ned. Laboratorieforsøg har vist, at når betonen nedknuses og findeles, opsuger den CO2  i store mængder.

I Danmark er der en lang tradition for at genanvende byggematerialer. Fx bruges nedknust beton i vejanlæg. Og med resultaterne af undersøgelsen viser det sig, at der virkelig er gevinst at hente på CO2 -kontoen i denne proces. Ikke alene får man en besparelse på CO2 -udslippet i og med, at man genbruger et materiale og dermed slipper for at producere nyt. Men i selve genanvendelsen opsuges samtidig en større mængde af den skadelige CO2 , i forhold til hvad man hidtil har været opmærksom på.

Med undersøgelsesresultaterne har vi fået et værktøj til at vurdere beton på en lang række parametre - fra vugge til grav. Og det kan igen influere på, hvordan man vælger byggematerialer ud fra miljøhensyn.