Design Thinking - Hvad er Design Thinking?

Carsten Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 24.

Her ser du design thinking-modellen double diamond.

Design Thinking - Hvad er Design Thinking?

”Design Thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success” – Tim Brown, CEO, IDEO.

Omdrejningspunktet i Design Thinking er den brugercentrerede tilgang til problem- og opgaveløsning. Via brugerindsigt kan I med Design Thinking skabe mange og varierede ideer, visualisere mulige løsninger, få feedback fra potentielle brugere og lære med henblik på at videreudvikle, til den rette løsning er klar til lancering.

Når vi arbejder med innovation, arbejder vi klassisk set med to sider: På den ene side ideen/opfindelsen/planen (det nye produkt i sig selv). På den anden side markedet.

Med Design Thinking er det ikke længere den nye (teknologiske) løsning, som kommer først eller står alene. I stedet er det data og viden indsamlet via den brugercentrerede tilgang, prototypen og hjælpen udefra, der er med til at definere behovet eller problemets karakter. Denne tilgang gør, at I afdækker markedets behov, før I udvikler. I får simpelthen større træfsikkerhed med jeres nye koncept, produkt eller service.

De vigtigste elementer i Design Thinking

 • At forstå problemet, før I går i gang med at udvikle en løsning.
 • At inddrage (potentielle) brugere, eksperter, interessenter og tværfaglig viden, der er med til at udvikle ideerne og styrke resultatet.
 • At håndgribeliggøre ideer løbende i form af preto- og prototyper, som brugerne tester.

Sådan kommer I i gang

Double diamond-modellen
Double Diamond er en procesmodel og en grafisk beskrivelse af Design Thinking-processen. Modellen består af 4 generiske hovedfaser. Vi anvender Double Diamond-modellen som ramme for vores arbejde med Design Thinking, da den er særlig egnet til at strukturere udviklingsforløb i forhold til eksternt samarbejde og brugerinddragelse i udviklingen af løsninger.

Design Thinking har sin store styrke i de to indledende faser, hvor problematisering og problemforståelse vægtes højt. Man går altså ikke direkte fra problem til løsning, men undersøger grundigt, hvad problemet egentlig består af.

 • Discover
  • Undersøg, udforsk og forstå med henblik på at identificere og kortlægge et problem, et brugerbehov eller en teknologisk muligheds omfang og karakter.
 • Define
  • Definer tydeligt og afgrænset det, I ønsker at løse. Find de behov, som giver mest gevinst, hvis de bliver løst.
 • Develop
  • Få nye ideer ud fra den indsamlede viden, problemkonkretisering og fokusområde. Test ideerne og udvælg dem med mest potentiale gennem relevante udvælgelsesmetoder.
 • Deliver
  • Evaluér, test og få feedback på de mest realiserbare ideer med henblik på at tilpasse og klargøre konceptet, produktet eller servicen til endelig produktion og lancering.