Europæisk fokus på flow

Kaj L. Bryder

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 20.

Europæisk fokus på flow

Der blev uddelt store smil, franske kindkys og solide tyske håndtryk, da toppen af europæisk ekspertise i måling af flow hilste på hinanden ved det årlige tekniske komitémøde i den europæiske organisation for metrologi.
Stort set alle europæiske lande var repræsenteret til det årlige faglige rendezvous: Makedonien, Serbien, Tyrkiet, Tyskland, Grækenland, Portugal, Italien, Frankrig, Spanien, England… og sågar også Japan!

Og i pauserne udvekslede eksperterne erfaringer om målestandarder, måleresultater og de nyeste og hotte tendenser inden for masseflow, volumenflow og anemometri, som betyder måling af lufthastighed.

Det tre dage lange møde om flowmåling i den europæiske metrologiske organisation EURAMET blev afholdt fra den 10. til den 12. marts i konferencesalen på Teknologisk Institut. Her kom centerchef Kaj Bryder fra Installation og Kalibrering i sin velkomst ind på Instituttets arbejde med at måle vandstrøm af forskellig art samt lufthastighed – felter hvor Instituttet er specialisten herhjemme.  

- Det er væsentligt for alle parter, at der er et velfungerende internationalt samarbejde om at harmonisere målinger landende imellem, så vi kan hjælpe hinanden med at måle korrekt og indbyrdes anerkende hinandens målemetoder. For det er umuligt at måle helt ens landende imellem. Men det stræber vi selvfølgelig alle efter, siger Kaj L. Bryder.

Og han tilføjer, at mødet kan ses som et udtryk for, at de nationale metrologiinstitutter i Europa hele tiden har fokus på at forbedre sig på det måletekniske område, så industrien har adgang til den nyeste viden på området og dermed kan konkurrere på det globale marked. Det er også vigtigt for at sikre, at forbrugsmåling af vand, varme og gas kan ske korrekt. Og endelig er flowmåling i fokus, fordi det i høj grad er relevant og aktuelt i forhold til hele den opmærksomhed, der er om energi og klima.      

Stærkt dansk samarbejde om flowmåling
Og det var ikke tilfældigt, at det europæiske flowmøde i år blev afholdt på dansk jord med Teknologisk institut og FORCE Technology som værter for arrangementet. For sammen har de to institutter i sommeren 2008 etableret ’Flowcenter Danmark’ med støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation. Og dette samarbejde har netop til formål at styrke den danske indsats inden for flowmåling for at tilbyde det danske marked målinger, som er sporbare til de bedste referencer – og for tillige at være en stærk sparringspartner for industrien i forbindelse med innovation.

Også den internationale metrologiorganisation var mødt op for at være med i arbejdet med at styrke samarbejdet om det sammenhængende universelle målesystem – den såkaldte Meterkonvention. Og netop det at præsentere og planlægge internationale sammenligninger mellem forskellige europæiske landes målinger var et aktuelt fokus under mødet.

Der blev også tid til at de internationale gæster kunne deltage i en workshop om at anvende Laser Doppler Velocimetry til at måle strømningsforhold – dette var Teknologisk Institut også vært for. Og FORCE Technology var vært for et seminar om MID-type testing og om den europæiske gasnorm. FORCE Technology er nemlig specialisten inden for gasflow og flow i andre væsker end vand – og alt dette kom divisionschef Gunnar Østergaard fra FORCE Technology ind på i et indlæg. Han er leder af den danske EURAMET-Flow-delegation. En af værterne fra FORCE Technology var laboratorieansvarlig og afdelingsleder Lene Savstrup.

- Det er interessant at få lejlighed til at fortælle, hvordan vi arbejder og samtidig få drøftet, hvad der rører sig internationalt. Hvad kommer der af udfordringer fra sundhedssektoren og medicinalindustrien fx inden for mikroflow og dosering af medicin – er der noget dér, vi skal matche fremover? Et internationalt velfungerende netværk er vigtigt for at sikre, at vi er på forkant med virksomhedernes fremtidige behov, fortæller Lene Savstrup Kristensen fra FORCE Technology.   

Flowmøde 1

Gensynsglæden var stor, da spydspidsen af europæisk flowmåling mødtes på Teknologisk Institut til det årlige møde.

Flowmøde 2

De mange faglige oplæg blev fulgt med stor interesse af det internationale ekspertpublikum.

Floweksperterne udvekslede ivrigt erfaringer om nationale måleresultater og nye trends inden for flowmåling.