Få værdi ud af dine sidestrømme

Karin Loft Eybye

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 38.

Fiskeskind

Få værdi ud af dine sidestrømme

Klimaindsats og kamp mod madspild øger fødevareindustriens fokus på udnyttelsen af sidestrømme fra produktionen. Det kan være udvinding af ingredienser eller udvikling af nye fødevarer. Teknologisk Instituts bidrag til dette præsenteres på konference til januar.

Processer til udvinding af relevante højværdistoffer med den rette renhed skal udvikles. Her kan der være en række udfordringer i forhold til procesvalg, kvalitet og funktionalitet samt opskalering. Desuden skal funktionaliteten og smagen af sidestrømsprodukterne testes og dokumenteres.

Teknologisk Institut kan hjælpe jer med:

  • Vurdering af sidestrømmes potentiale
  • Udvikling af processer til udvinding af højværdiprodukter
  • Karakterisering af højværdiprodukter
  • Produktudvikling
  • Test af funktionalitet og sensorisk kvalitet
  • Udnyttelse af sidestrømme fra kød og fisk samt frugt og grønt
  • Adgang til laboratorier og pilotanlæg

Få assistance fra vores mange specialister på området og brug vores moderne testfaciliteter; fødevarelaboratorier, sensoriske analyser, pilotanlæg og udviklingskøkkenet FoodtureLab.

Case: Fra fiskeskind til snacks

Fiskeskind er i dag et biprodukt fra fiskeindustrien. I samarbejde med en række industripartnere udvikler Teknologisk Institut højværdiprodukter som fiskegelatine og fiskechips fra fiskeskind. Der arbejdes med produktionsmetoder, produktudvikling samt tests og kvalitetsvurdering.

Case: Fra slagteri-sidestrøm til funktionel protein-ingrediens

En væsentlig del af sidestrømme som fx lunger, hjerte, nyrer og milt går i dag til foder eller biogas. Disse sidestrømme har et højt proteinindhold. I samarbejde med kødindustrien undersøger Teknologisk Institut mulighederne for at ekstrahere proteiner fra sidestrømmene.