Gulvvarme, fugt og beton - Rådgiverens rolle

Tommy B. Jacobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 71.

Gulvvarme, fugt og beton - Rådgiverens rolle

Det er disse problemstillinger, den rådgivende arkitekt eller ingeniør skal være klædt på til at tackle eller indhente konsulentbistand til. En eksakt grænseværdi vil kunne frembringes ved en fugtteknisk afprøvning af den aktuelle beton til den aktuelle temperatur og aktuelle gulvbelægning. Dette vil ofte være en proces, der skal foregå under laboratoriemæssige forhold. En fugtteknisk beregning vil også kunne udføres, hvis de nødvendige fugtdata forefindes.

Der vil ofte ikke være tid til at vente på en naturlig udtørring af gulvet. Uanset, hvor god en beton man vælger, vil det tage en rum tid at tørre betonen ud. Skal betonen f.eks. udtørre fra 85 % RF til 80 % RF, vil tiden skulle forøges med en faktor 3-4 i forhold til den tid, der er gået for at bringe betonen ned på de 85 % RF.

Det kan derfor anbefales at bruge gulvvarmen til at udtørre betonen med. Gulvvarmen skal dog skrues op i flere tempi, da en "knaldudtørring" af betonen bremser den videre udtørring. Om den skal stå en måned eller mere afhænger af, hvilken værdi betonen har på måletidspunktet og hvilken værdi, den skal ned til. Det er ikke ualmindeligt, at den skal noget ned under de 80 % RF.

Indtil betonen har nået den ønskede slutværdi, må betonoverfladen ikke påføres spartelmaterialer eller andre belægninger, som kan nedsætte afgivelse af fugt til omgivelserne. Der må heller ikke være en for stor relativ fugtighed i rumluften over gulvet, da dette også vil bremse udtørringen.

Arkitekten/rådgiveren må sikre sig, at der kan udføres de nødvendige målinger, så det ikke kommer som den store overraskelse, at fugtniveauet er for højt, når gulvlæggeren skal påbegynde gulvbelægningsarbejdet.

Når det drejer sig om gulve med gulvvarme, er det selvfølgelig svært at udføre de normale fugtprøver, som sker ved enten at bore huller i gulvet eller ved ophugning af materiale fra gulvet (prøver tages ved gulve på terræn i en dybde svarende til halvdelen af betonpladens tykkelse). Der bør derfor indstøbes nogle fugtfølere eller nogle rør, som der efterfølgende kan måles i. Disse rør skal proppes af, så der ikke sker en partiel udtørring af betonen omkring dem.

Rådgiveren må ligeledes sikre sig, at betonen tidsmæssigt kan nå at udtørre til den ønskede værdi, således at der ikke sker en ophobning af skadelig fugt i limlaget.