Hvor meget forurener en bil under realistisk kørsel?

Kim  Winther

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 10.

Peugeot 2019

Hvor meget forurener en bil under realistisk kørsel?

Teknologisk Institut har målt luftforureningen fra to Peugeot biler på henholdsvis diesel og benzin. Målingerne blev sammenlignet med den omgivende luft og viste, at dieselbilen forurenede mindre end benzinbilen.

Teknologisk Institut har målt partikeludledningen for en diesel- og benzinbil under realistisk kørsel og sammenlignet med den omgivende luft. Opgaven blev foretaget for den danske importør af Peugeot biler ”KW Bruun Import A/S.”

”Den konkrete måling med instituttets PEMS-udstyr (Portable Emission Measurement System) giver et realistisk billede af, hvorvidt bilen gør den omgivende luft mere eller mindre beskidt, forklarer Kim Winther, seniorkonsulent, Teknologisk Institut.

Måling på baggrund af anerkendt metode

En europæisk anerkendt metode kaldet Real Driving Emission (herefter RDE) er udgangspunktet for den realistiske måling. Bilerne bliver udstyret med måleudstyr, som gør det muligt at måle både nanopartikler, CO2, kulilte og NOX emissioner. I dette tilfælde skulle partikler i den omgivende luft også analyseres og disse blev indsamlet gennem et rør på sidespejlet.

Bilerne kørte en rute på 76 km i 90 minutter rundt omkring i Aarhus. Ruten er en del af RDE-metoden, hvor der både køres på motorvej, landevej og i byen.

Partikeludledning fra diesel- og benzinbil

”Vi ønskede en RDE-måling af en Peugeot 308 diesel og en 308 benzinbil, da vi ville have belyst partikeludledningen fra disse biler – både som en sammenligning af diesel versus benzin, men også en sammenligning af bilerne og omgivelsesluften,” fortæller Head of Group PR, Hanne Langsig Sørensen, K.W. Bruun Import A/S.

Målingen viste, at dieselbilens partikeludledning i gennemsnit var 35 % lavere end omgivelsesluften. Benzinbilens var 26 gange højere end omgivelsesluften.

”Målingen blev udført utrolig professionelt. Vi fik efterfølgende en rapport, som på trods af det faglige sprog var let forståelig og som vi efterfølgende har fået meget positiv feedback på,” siger Hanne Langsig Sørensen.

Realistisk belastning er vigtig

På Teknologisk Institut ser Kim Winther mange muligheder med RDE-testen i fremtiden.

”Der er stor udvikling i bilteknologien f.eks. hybridteknologi, som gør det svært at kende de reelle emissioner.”

Han fortsætter med at forklare, hvordan både vind, vejr og påvirkning fra vej- og trafikforhold ikke er muligt at registrere i et laboratorium. Visse katalysatorer slår f.eks. fra ved lave temperaturer. Han konkluderer, at det derfor er vigtigt at få en realistisk belastning på.

”Samtidig vil evt. snydesoftware ikke fungere under RDE-testen, da de kun aktiveres under kendte test-cyklusser i laboratoriet,” siger Kim Winther.