Loyalitetspligt

Annemarie Drasbæk Søgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 70.

Loyalitetspligt

Du er i kraft af dit ansættelsesforhold forpligtet til at opføre dig loyalt over for Teknologisk Institut såvel internt som eksternt.

Loyalitetspligten indebærer, at du ikke må udføre handlinger, der direkte eller indirekte skader eller kan skade Teknologisk Institut.

Loyalitetspligten betyder blandt andet, at:

  1. du ikke må røbe forretningshemmeligheder, 
  2. du ikke må udtale dig negativt om Teknologisk Institut og dennes ansatte over for kunder og forretningsforbindelser og
  3. du ikke må påbegynde eller beskæftige dig med konkurrerende virksomhed, herunder som bierhverv, selvstændig egen virksomhed eller ved bestyrelsesposter.

Loyalitetspligten gælder under hele din ansættelse, dvs. fra ansættelseskontraktens indgåelse til ansættelsesforholdets ophør, dvs. til du ikke længere modtager løn fra Teknologisk Institut.

I forhold til pkt. II) skal det understreges, at du til enhver tid har ret til at fremføre dine synspunkter for dine foresatte, uanset om det vedrører faglige eller andre forhold. Synspunkter, der afviger fra Teknologisk Instituts opfattelse, må dog ikke komme til udtryk over for Teknologisk Instituts kunder, forretningsforbindelser eller i offentligheden, medmindre dette udtrykkeligt skriftligt er aftalt med den administrerende direktør.

Mundtlig såvel som skriftlig kontakt til eksterne medier skal endvidere forudgående godkendes af din nærmeste chef, der er ansvarlig for, at kommunikationen er i overensstemmelse med Teknologisk Instituts retningslinjer og overordnede interesser.

Der henvises i øvrigt til Teknologisk Instituts whistleblowerordning.

I forhold til pkt. 3 henvises til Teknologisk Instituts regler for bierhverv.