10 vigtige kompetencer som projektleder

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Billede af kvindelig projektleder med post-its

10 vigtige kompetencer som projektleder

5 min.

Som projektleder har du det overordnede ansvar for at få et projekt i mål. Det kræver et samspil mellem mange forskellige kompetencer, afhængig af hvor i projektforløbet, I befinder jer, og hvilke mennesker, der en del af dit projektteam. Vi har samlet 10 vigtige kompetencer, du som projektleder skal besidde for at komme succesfuldt i mål.

Ønsker du at lede succesfulde projekter med synlige resultater? Først og fremmest skal du være i stand til at lede dit projektteam gennem projektet. Det er nødvendigvis ikke en let opgave, fordi en projektleder ofte er en uformel leder, uden den ballast som formelt ledelsesansvar giver. Udover, at du skal lede selve teamet, er du også leder overfor interessenter uden for projektteamet.

Ofte påvirker forandringsprojekter hele organisationen – og ikke kun dem, der er en del af projektet – du skal derfor forvente at stå på mål for bekymringer fra kollegaer omkring dig.

Her er 10 vigtige kompetencer, der kendetegner den gode projektleder:

1. Holde fokus på målet

Det er vigtigt, at du holder et skarpt fokus på formuleringen af projektets formål, vision og resultater, og du dermed formidler det hensigtsmæssigt til projektdeltagere og interessenter. Du kan med fordel stille dig selv spørgsmålene: Hvorfor skal vi forandre os? Hvad er det for en forandring, vi sammen skal skabe – og hvilke fordele giver det os?

2. Tage faciliteringsværktøjer i brug

Projektlederen skal forstå og acceptere, at deltagernes og interessenternes forståelse og accept af forandringen ikke nødvendigvis kommer ”over night”, eller fordi projektet er pænt præsenteret i en Power Point eller dokumenteret i en projektplan. Din forståelse kommer ved at bibeholde en dialog om det både med den enkelte og i gruppedialog. Projektlederen skal kunne facilitere denne løbende dialog.

Du kan læse om vores proceskonsulentuddannelse, hvor du rustes til at facilitere fremtidens krævende arbejdsprocesser.

3. Sørge for at teamet spiller 

Du skal have forståelse for, hvordan et team fungerer og kunne håndtere de udviklingstrin, et team gennemgår i løbet af et projektforløb. Det handler om, at du skal kunne læse ”underlægningsmusikken” under projektgruppens daglige arbejde.

Derudover er det vigtigt, at du tager højde for, at deltagerne i teamet måske skal arbejde i projektet parallelt med deres opgaver i drift-organisationen, og gruppen er ofte tværorganisatorisk sammensat.

4. Omfavne gruppens forskelligheder og brug det som en styrke 

I din ledelse af teamet skal du tage udgangspunkt i, at teammedlemmerne har forskellige baggrunde, erfaringer og kompetencer og præferencer – og udnytte disse forskelligheder som en styrke for teamet i stedet for at se det som en begrænsende faktor

5. Se potentialet i teammedlemmerne

En projektleder ved sjældent alt om det fagområde projektet omhandler. Hvis du coacher de enkelte projektdeltagere, kan du udnytte den enkeltes potentiale og på den måde løse opgaven og bidrage til udvikling af dine projektdeltagere.

Her kan viden om adfærd- og teamroller, deres styrker og udviklingsmuligheder hjælpe dig med at styrke din personaleledelse.

6. Betragte konflikter som en naturlig del af projektprocessen – undgå dem ikke

I mange projekter er konflikter en uundgåelig del af projektarbejdet. Du må derfor ikke være bange for disse konflikter, der ofte er tæt forbundet med projektets natur. Det er nødvendigt, at du skal kunne håndtere konflikterne, som et middel til at drive arbejdet med projektet videre.

7. Bruge forandringsledelsesværktøjerne aktivt 

Du skal kende til teori og værktøjer omkring forandringer og forandringsledelse og kunne bruge disse aktivt, når projektet bliver planlagt og gennemført.

8. Kommunikere dine budskaber klart og tydeligt

At du løbende vedligeholder kommunikationen med projektets interessenter er essentielt for dig som projektleder. Det er afgørende, at du har færdigheder i mundtlig og skriftlig kommunikation, så du har kompetencer til at kunne præsentere budskaberne med mod og gennemslagskraft.

9. Træde i karakter

Det er vigtigt, at du har overskud til at træde i karakter som leder af transformationen – og således ikke alene bruger al tid og kræfter på styring. Du skal have tid og overskud til at prioritere ledelsesopgaverne, og det kræver, at du er skarp på din prioritering, delegering og faste rutiner

10. Være bevidst om dine egne styrker og svagheder

Projektledere er ikke supermennesker, som kan det hele 24-7. For at du skal kunne lede andre, skal du have et godt indblik i egen grundlæggende adfærd og de tilknyttede stærke og svage sider. Dette indeholder også evnen til at kunne lede dig selv og at kunne prioritere opgaver og vide, hvornår det er tid til at uddelegere.


Kom i mål som projektleder

Du opnår naturligvis erfaringer ved at anvende dine metoder og værktøjer i praksis.

Det afgørende er, at du vedvarende evaluerer og reflekterer på resultater og observationer, så du bliver bedre til at tilpasse dine metoder og værktøjer til det konkrete projekt.

Vores erfaring fra kompetenceudvikling af projektledere er, at både nye og erfarne projektledere får meget ud af at deltage på kurser og konferencer, hvor de ikke bare får viden om værktøjer og metoder, men også anledning til at træne og reflektere på anvendelsen i dialog med ligestillede. Det er gennem denne proces, at din erfaring bliver til bevidst viden.

Din udvikling er vejen til succes

Det gode er, at du kan lære og træne alle ovenstående kompetencer.

Det kan anbefales at lave en personlig udviklingsplan, der beskriver, hvordan dine kompetencer skal læres, trænes og vedligeholdes og systematisk opsøge muligheder for at øge dine kompetencer.

Måske er en kombination af korte kurser i udvalgte emner suppleret med træning i hverdagen det rigtige? Måske er der brug for et længere, sammenhængende uddannelsesforløb, der lægger bunden for solide kompetencer på både styrings- og ledelsessiden? 

Det afgørende er, at du respekterer behovet for at udvikle din rolle som projektleder


Tid til projektlederuddannelse?

Med vores projektlederuddannelser får du en bred viden om projekter og kommer igennem metoder og værktøjer til styring og ledelse af projekter. Alle projektlederuddannelser kan afsluttes med en eksamen og certificering.

Vores uddannelser er både for projektledere med flere års erfaring, og for projektledere der ønsker at forberede sig godt til deres første projekter.

Læs mere om projektlederuddannelsen

Vil du vide mere?

Hos Teknologisk Institut sætter vi din kompetenceudvikling i højsædet, og du har mulighed for at styrke din projektleder kompetencer med et af vores kurser inden for projektledelse.