Kurser

12 dages uddannelse 
Længerevarende forløb inden for et specifikt emne

Proceskonsulentuddannelsen 2.0 med fokus på digitalisering og agilitet

29. august 2022 til 18. januar 2023 Taastrup
11. januar til 2. juni 2023 Taastrup
30. august 2023 til 10. januar 2024 Taastrup
DKK  49.999
ekskl. moms
Nr. 90475 P

Fremtidens arbejdsprocesser kom med Coronakrisen lynhurtigt tæt på. Digitalt samarbejde, agile projektteams og organisationer i konstant forandring er blevet hverdag. På denne uddannelse kombinerer vi det bedste fra digital- og face-to-face læring for at sikre, at du mestrer de nyeste tilgange til ledelse og kan facilitere fremtidens krævende arbejdsprocesser.

Driv processer selvsikkert - i både det fysiske og digitale rum

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med forskere fra DTU Management, der har udviklet grundlaget for uddannelsen igennem mere end 4 års forskning i effektiv facilitering af kreative processer og forandring. Men på uddannelsen er forskningen omsat til praksisnær digital læring og værktøjer.

På uddannelsen undervises du af nogle af landets bedste proceskonsulenter, der udover at være teoretisk velfunderede også har mange års praktisk erfaring. Dette sikrer dig praktisk anvendeligt indhold, inspiration gennem cases og eksempler fra det virkelige liv og masser af træning i at anvende teorier og tilgange i praksis.

Igennem uddannelsen bliver du bl.a. trænet i planlægning og facilitering af digitale forløb, grafisk facilitering, aktiv lytning og kommunikation, workshop-design og afholdelse, agile processer og ceremonier samt ledelse af komplekse processer og forandring.

Efter uddannelsen står du både med en masse ny og praksisnær viden, metoder og desuden med en solid digital værktøjskasse og et netværk af ligesindede, du kan sparre med efterfølgende.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til projektledere, proceskonsulenter, teamledere, HR-konsulenter, HR-partnere, HR-chefer, udviklingskonsulenter, specialister, konsulenter og andre, der i deres arbejde har brug for at drive, facilitere eller lede processer og ledelse af forandringer.

Udbytte

 • Kompetencer til at lede og facilitere arbejdsprocesser og forandring, hvor formålet hele tiden skal balanceres med gruppedynamik og den enkelte deltager
 • Klar forståelse af agile og lineære udviklingsprocesser i organisationer, samt hvordan de spiller sammen
 • Erfaring med facilitering af typiske situationer: Team-alignment, agile ceremonier, kreative workshops, problemidentifikation og planlægning
 • En værktøjskasse med konkrete metoder til at designe og gennemføre længere processer, forandringsforløb samt workshops og møder
 • Erfaring med at anvende personlighedsprofilering aktivt i procesdesign og facilitering
 • Forståelse af ”aktør-netværks-teori” som en tilgang til at kortlægge og drive forandringer
 • Erfaring med metoder til effektiv kommunikation og samarbejde i en gruppe, bl.a. aktiv lytning, mediering, konflikthåndtering, feedbackteknikker og growth mindset
 • Grafisk værktøjskasse medpersonligt tilpassede drejebøger for større og mindre processer både online og face-to-face

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Materiale på engelsk

Materiale på engelsk

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 16 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

Modul 1 Proceskonsulentens videns- og værktøjskasse (digitalt selvstudie)
 • Proceskonsulentens arbejdsområder og værdiskabelse
 • Grundlæggende teorier og værktøjer
 • Opstart på den grafiske værktøjskasse
 • Udfordring til hjemmeopgave
Modul 2 Opstart og digital facilitering (Virtuel workshop 2x½ dag)
 • Udvikling af individuelle læringsmål
 • Organisationsanalyse og proceskonsulentens værktøjskasser
 • Digital grafisk facilitering
Modul 3 Konsulenttilgange og samarbejde (2 undervisningsdage)
 • Personlighedprofiler og håndtering af samarbejdet mellem dem
 • Interventionsteknikker
 • Feedback og growth-mindset
 • Appreciative Inquiry og aktiv lytning
Modul 4 Proceskonsulenten i dagligdagen (2 undervisningsdage)
 • Introduktion til proaktiv neutralitet som proceskonsulentens grundproces
 • Planlægning og facilitering af typiske situationer: Team-alignment, agile ceremonier, kreative workshops, problemidentifikation og planlægning
 • Grafisk facilitering
Modul 5 De store transformationer og processer (2 undervisningsdage)
 • Kortlægning og strategilægning af forandringsprocesser med aktør-netværks teori
 • Design, planlægning og løbende tilpasning af længerevarende forandringsprocesser
 • Capabilityanalyse, komplekse forandringer og kulturændring
 • Lærings- og træningsforløb samt train-the-trainer
Modul 6 Proceskonsulenten i projekter (2 undervisningsdage)
 • Håndtering af forskellige typer af projektorganisationer samt agile og lineære projekttilgange
 • Proceskonsulentens værktøjer til driftsprojekter, forandringsprojekter og innovationsprojekter
 • Effektivt teamwork i virtuelle projektteams og digital facilitering: produktivitet og sammenhængskraft
 • Deling af personlige best-practices fra drejebøger og forberedelse til eksamen
Modul 7 Praktisk facilitering og eksamen (1 dag + 1 time)
 • Dette modul afslutter uddannelsen med en eksamen. På den første dag gennemføres en praktisk opgave, der trækkes i slutningen af modul 6. Opgaven er gennemførsel af et kort faciliteringsforløb, der udføres sammen med resten af deltagerne
 • På anden (og evt. tredje) dag afholdes en feedbacksamtale af en times varighed baseret på hjemmeopgaven og den praktiske øvelse

 

Form

Uddannelsen består af 7 moduler og afsluttes med eksamen. Det første modul er digitalt selvstudie, hvor det grundlæggende fundament skabes. De efterfølgende moduler har fokus på praktisk træning i anvendelse af metoder, værktøjer og processer.

Hvert modul kræver digital forberedelse, da vi ikke ønsker at bruge tiden sammen på forelæsninger, men på diskussion og praktisk træning.

Igennem uddannelsen arbejdes på et selvvalgt projekt og på personlige drejebøger med 1:1 sparring fra underviserne. Hver deltager har 3 timers personlig sparring, og her er det dig, der sætter dagsordenen.

På tværs af de 7 moduler er uddannelsen bygget op i tre spor:

 1. Et vidensspor, hvor du får fyldt den nødvendige viden på. Dette kører overvejende digitalt, som interaktive elementer og videoer, for at undgå for meget læsning og sikre relevans i indholdet
 2. Et træningsspor, hvor du får erfaring med at anvende den nye viden. Dette kører i høj grad som workshops i fysisk og virtuel form. Virtuelle workshops anvendes, hvor det giver didaktisk mening
 3. Et anvendelsesspor, hvor du omsætter alt det, du lærer og træner på uddannelsen til din egen praktiske hverdag. Dette kører igennem en fortløbende hjemmeopgave, samt 1:1 sparring, hvor du gennemfører mindre processer i din egen organisation med støtte fra underviserne

På uddannelsen anvendes next-generation digital læring, dvs. vi bruger en lang række forskellige digitale læringsformer til at sikre dig den bedste læringsoplevelse, heriblandt interaktiv video og augmented reality.

Der vil være forberedelse med introduktion til teori og værktøjer til hvert modul.

90475 - Proceskonsulentuddannelse

Undervisningsmateriale

Videoer, interaktive online-elementer, online ”Big 5” personlighedstest, augmented reality spil, ”Big 5” kort, Amperbox, cheat-sheets til grafisk facilitering, skabeloner til både fysiske og virtuelle workshops, drejebogs-skabeloner til typiske workshop og mødeformater.

1 års adgang til en digital platform med skabeloner, cheet sheets faciliteringsmetoder og forklaringsvideoer, som du kan støtte dig op af i langt de fleste situationer, du vil komme ud for som proceskonsulent – disse vil løbende blive suppleret og opdateret.

23223
23229
23692
Underviser

Ole Kjeldal Jensen

Ole er Ph.d. i Design Thinking & Disruptive Innovation fra DTU og Stanford University. Han har i mere end 12 år arbejdet med og rådgivet virksomheder inden for transformationsledelse, innovation og design, hvor workshops og faciliterede forandrings-processer altid har været en central komponent. Herudover er Ole censor for Ph.d.-kandidater, der forsker i facilitering, design og innovation. Ole er stifter og business designer i Amper.dk, der udvikler læring og læringsteknologi.

Underviser

Robert Sigaard Andersen

Robert er UX designer, Illustrator og grafisk facilitator. Han er seniorkonsulent og SCRUM Master med fokus på UX design, innovation og visualisering. Gennem 12 år har han hjulpet virksomheder med at udvikle nye produkter, services og ydelser igennem visuelle og kreative tilgange til udvikling og innovation. Robert anvender bl.a. digitale interfaces, grafisk facilitering, kreative og visuelle teknikker til løbende at skabe alignment, bred involvering og forståelse i udviklingsprocesser.

Underviser

David Hansen

David er Ph.d. i design af forbedringsprocesser og har 10 års erfaring med rådgivning og facilitering af processer i alle typer organisationer - fra fokuserede udviklingsforløb for teams til udviklingssummits med 1.000+ deltagere. Han har brugt sin indsigt med at kombinere Lean, Appreciative inquiry og ledelsesudvikling til at drive komplekse forbedringsprocesser. Desuden har David stor erfaring i anvendelse af facilitering af udviklingsprocesser med kompleks organisationspolitisk kontekst.

Vælg dato

Taastrup
29. august 2022 til 18. januar 2023
Taastrup
11. januar til 2. juni 2023
Taastrup
30. august 2023 til 10. januar 2024

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk