Kurser

12 dages uddannelse

Det fleksible uddannelsesforløb - for projektledere og IT-projektledere

31. januar til 2. februar 2022 TaastrupGarantifor afholdelse
9. - 11. februar 2022 Taastrup
2. - 4. marts 2022 Aarhus
4. - 6. april 2022 Aarhus
DKK  59.499
ekskl. moms
Nr. 88931 P

Bliv certificeret projektleder på dette fleksible forløb bestående af seks moduler over 12-13 dage og få dokumenteret anerkendelse af dine projektlederkompetencer. Med denne uddannelse, får du de værktøjer og metoder, du har brug for til at håndtere dine udfordringer som projektleder eller IT-projektleder.

Dette forløb gør det muligt at få en komplet projektlederuddannelse i det tempo, der passer til din hverdag. I løbet af uddannelse får du gennemgået både grundlæggende projektstyring samt mere videregående områder inden for projektstyring og -ledelse. Du får en grundig introduktion og indsigt i projektarbejdets mange facetter, og du bliver fortrolig med projektlederens værktøjer og metoder. Du lærer at lede og kommunikere i forhold til projektets fremdrift, projektgruppen og projektets interessenter. Kursus for kursus opbygger du desuden stor indsigt i dine egne styrker og udviklingsområder som projektleder.

Deltagerprofil

Uddannelsesforløbet henvender sig til både projektledere med nogle års erfaring, og projektledere, der ønsker at forberede sig godt til deres første projekter.

Deltagere, der starter med kurset ”Projektledelse af IT-projekter”, får desuden metoder og værktøjer, der primært retter sig mod IT-projekter, bl.a. kravmodellering og udviklingsmodeller.

 

Udbytte

  • Solid viden om projektarbejdsformen og de tilhørende metoder og værktøjer
  • Velafprøvede og anvendelige metoder og værktøjer til projektopstart, eksempelvis organisering af projektet, fastlæggelse af mål, risikoanalyse og -håndtering, samt estimering og planlægning
  • Træning i ledelse og motivation af projektgruppen samt i håndtering af interessenter og beslutningstagere
  • Værktøjer og metoder til at gennemføre projektet og opnå de forventede resultater
  • Viden om opfølgning, rapportering og ændringshåndtering samt hvordan du afslutter og evaluerer projektet
  • Styrket bevidsthed om rollen som sparringspartner i forhold til interessenter og ledelse
  • Din egen personprofil (JTI) og en dybere forståelse for din egen personlige udvikling
  • Papir på dine færdigheder – certificering fra Teknologisk Institut

Indhold

Det fleksible forløb består af et indledende obligatorisk kursus med fokus på enten projektledelse eller IT-projektledelse. Herefter gennemfører du fire obligatoriske kurser i en valgfri rækkefølge. Som afslutning vælger du ét kursus blandt 10 forskellige kurser inden for projektledelse. Forløbet kan suppleres med to valgfrie webinarer af en times varighed. På webinarerne repeteres væsentlige elementer fra uddannelsen.

Her kan du finde links til og læse mere om hvert af de enkelte kurser i forløbet.

Anmeldelser af Det fleksible uddannelsesforløb - for projektledere og IT-projektledere

Meget tilfredsstillende og relevant indhold og output.
 - Johanna Geber Aarhus Havn

Form

Dette fleksible projektlederuddannelsesforløb består af seks moduler over 12-13 dage. Efter det første modul kan de øvrige fem moduler tages i valgfri rækkefølge. Du kan skræddersy din projektlederuddannelse ved at tage modulerne, som det passer dig, din kalender og dine konkrete projektudfordringer bedst.

Alle kurser bygger på solid teori og anerkendt best practice omkring projektstyring og -ledelse. Det teoretiske udgangspunkt er bogen ”Projektledelse – overblik og indblik” af Flemming Ettrup, suppleret med anden relevant teori og litteratur. Bogen udleveres på første modul sammen med en læsevejledning. Bogen kan bruges som referencedokument, til selvstudier og som eksamensforberedelse. Det er ikke et krav for at gennemføre uddannelsen, at hele bogen læses.

Uddannelsen skal gennemføres inden for to år. Hvis man ønsker at gennemføre uddannelsen hurtigt, kan den gennemføres på et halvt til et helt års tid.

88931 - Det fleksible uddannelsesforløb

Eksamen og certificering

Uddannelsen kan afsluttes med eksamen, som giver dig Teknologisk Instituts certificering som projektleder – eksamen og certificering er valgfri. Eksamen består i en multiple choice test (max 1 time) og en skriftlig besvarelse af en caseopgave (max 4 timer). Til besvarelsen af caseopgaven må både grundbog, kursusmateriale og noter medbringes. Besvarelserne vurderes af en censor ud fra din evne til at demonstrere din brug af projektværktøjer og forståelse af din rolle som projektleder. Opgaverne vurderes med bestået/ikke bestået.

For at opnå certificering skal du have et fremmøde på min. 85 procent samt bestå eksamen.

Censor

Christian er censor til eksamen og Senior Project Manager hos IBM Danmark. Christian har gennem tiden undervist rigtigt mange i projektledelse og projektstyring, bl.a. som chefinstruktør på IBMs eksterne projektlederuddannelser. Christian er selv en meget erfaren projektleder inden for flere brancher og er Certificeret PMP (Project Management Professional) af PMI (Project Management Institute).

 
23659
Underviser

På de obligatoriske moduler møder du en række rutinerede undervisere, der alle har en solid teoretisk og anvendelsesorienteret viden om projektledelse og stor erfaring fra praktisk projektledelse. Læs om underviserne på de enkelte kursusbeskrivelser.

Vælg dato

Taastrup
31. januar til 2. februar 2022 Garanti for afholdelse
Taastrup
9. - 11. februar 2022
Aarhus
2. - 4. marts 2022
Aarhus
4. - 6. april 2022
Taastrup
20. - 22. april 2022

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk