Kurser

Online kursus 
Online læring, der kan tages, når det passer dig

3D-print pakkeløsning – Teknologier, økonomi og kvalitet

Tilmelding Garantifor afholdelse

Få adgang til online kurset.
Tilgængeligt i 365 dage.
DKK  10.000
ekskl. moms
Nr. 91151

Denne online kursuspakke kommer omkring alle aspekter ved 3D-print – fra selve printet til økonomi og kvalitetssikring. Pakken giver dig en 360-graders introduktion til hver af de syv 3D-print teknologier. Du lærer bl.a. om printprocessen, typiske anvendelser af teknologien, materialetyper, designmæssige muligheder og de forskellige former for efterbehandling.

Denne online kursuspakke kommer omkring alle aspekter ved 3D-print – fra selve printet til økonomi og kvalitetssikring. Kursuspakken giver dig en 360-graders introduktion til hver af de 7 overordnede 3D-print teknologier, hvor du bl.a. lærer om printprocessen, typiske anvendelser af teknologien, materialetyper, designmæssige muligheder og de forskellige former for efterbehandling. Dermed får du en forståelse for fordelene og begrænsningerne ved de forskellige teknologier, så du bedre kan vurdere, hvornår der giver mening at anvende. Kurset kan gennemføres på både dansk og engelsk og er tilgængeligt online i 365 dage.
 
Bliv klogere på Powder Bed Fusion i plastik
Additive Manufacturing (AM), eller i daglig tale 3D-print, bliver i stigende grad anvendt som produktionsressource og dermed ikke længere kun til prototyper. Flere uafhængige analyser peger på 3D-print som én af de fremstillingsteknologier, som dansk industri kan anvende for at opretholde konkurrenceevnen og fastholde danske produktionsarbejdspladser.
 
I denne kursuspakke går vi i dybden med de 7 overordnede 3D-print teknologier: Powder Bed Fusion i metal og plastik, FDM, Binder Jetting, Material Jetting, Vat Photopolymerization og Directed Energy Deposition. Her får du en gennemgang af alle de forskellige aspekter ved teknologierne, så du er bedre rustet til at vurdere, hvilke(n) der giver mening for dig – og hvornår. Pakken inkluderer også et kursus specifikt om kvalitetssikring af 3D-print samt et kursus om de økonomiske perspektiver og hvordan man vurderer, om 3D-print er en god forretning. Med Teknologisk Institut som kursusleverandør er du samtidig sikker på at få uvildig og objektiv gennemgang af alle emnerne.

Udbytte

 • Forståelse for, hvordan de 7 overordnede 3D-print teknologier hver især fungerer
 • Overblik over fordele og begrænsninger for de forskellige teknologier
 • Kendskab til materialer, procestrin og efterbehandling
 • Indblik i de forskellige til designmuligheder samt designreglerne for hver teknologi
 • Inspiration til forskellige anvendelser af hver teknologi fra en række case-eksempler
 • Opmærksomhed på de sikkerhedsmæssige aspekter for hver teknologi
 • Forståelse af de økonomiske aspekter – og hvordan de beregnes
 • Kendskab til kvalitetssikringsmetoder og anvendelser samt typiske fejl og udfordringe

Indhold

 • Om teknologierne
  Illustration og forklaring af hvordan de 7 overordnede 3D-print teknologier virker, og hvilke typer af printere der findes
 • Fordele og ulemper
  Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige teknologier – og hvordan kommer de til udtryk
 • Designmuligheder og -retningslinjer
  Hvilke unikke designmuligheder giver de respektive 3D-print teknologier – og hvilke designregler skal man være opmærksom på, hvis man vil øge sandsynligheden for et godt resultat
 • Materialer
  Hvilke forskellige materialer er det muligt at printe i – og hvad kendetegner dem
 • Hvad kan jeg printe?
  Eksempler på cases, der er printet med de forskellige teknologier – med synliggørelse af den værdi der er skabt
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
  Hvad skal man være opmærksom på omkring arbejdsmiljø og sikkerhed, når man arbejder med de forskellige teknologier
 • Printprocessen
  En gennemgang af de forskellige procestrin – ud over selve printet – som man skal igennem, når man arbejder med de forskellige 3D-print teknologier
 • Efterbehandling
  Hvilke muligheder har man for at efterbehandle de printede emner og opnå andre eller bedre overfladeegenskaber
 • Kvalitetssikring
  Eksempler på standarder for teknologierne – og på hvordan vi kan kvalitetssikre vores emner. Der er også et særskilt kursus om kvalitetssikring, som kigger på typer af kvalitetskontrol samt typiske fejl og udfordringer – og hvordan vi tester for dem
 • Økonomiske perspektiver
  Hvad skal du kigge efter, når du vurderer det økonomiske potentiale ved 3D-print – med introduktion af begreber som merværdi og værdikæde samt konkrete eksempler på opstilling af business case
 • Links & referencer
  Inspiration til videre læsning, så du kan lære endnu mere om teknologierne

Tidsforbrug

Pakken består af 9 kurser, som sammenlagt kan gennemføres på ca. 6½ time.
 

Form

Denne online kursuspakke består en række videokurser, som du ved tilmelding har adgang til i 365 dage. Hvert enkelt kursus består af en række videomoduler samt en kort introduktion, som forklarer, hvordan kurset fungerer. Slides i videoerne er på engelsk, men speak er lavet på både dansk og engelsk. Undervejs i kurserne er der testspørgsmål, som sikrer forståelsen af indholdet.
 
Du gennemfører kurserne via din computer eller tablet med lyd og adgang til Internettet. Du kan selv styre, hvornår og i hvilken rækkefølge du vil tage kurserne og de enkelte moduler – og de kan sættes på pause undervejs. Du behøver således ikke at gennemføre alle kurser på én gang.
 

Søgte du et andet online 3D-print kursus?

Ud over denne kursuspakke, der går i dybden med 3D-print teknologierne, tilbyder vi også et gratis introduktionskursus. Det finder du her.
 

Køb online kurser til flere

Er I en afdeling eller en hel virksomhed, der ønsker adgang til online kurser? Så har vi også mulighed for at tilpasse kurserne til jer. Kontakt Ronnie Ranch Høgstrup på tlf. 72201204 eller roh@teknologisk.dk for at få et tilbud.