5 råd til diagnosticering af teamproblemer

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

5 råd til diagnosticering af teamproblemer

5 råd til diagnosticering af teamproblemer

4 min.

Et velfungerende team er vejen til succes, men der kan være hindringer for, at teamet arbejder effektivt og skaber resultater.

Der er fem faldgruber, eller dysfunktioner i teams, som ikke skal ses isoleret, men som indbyrdes afhængige.

  1. Fravær af tillid
  2. Frygt for konflikt
  3. Manglende engagement
  4. Undvigelse af ansvar
  5. Manglende opmærksomhed på resultater

Pointen bag

Pointen er, at man først må diagnosticere, hvor problemet ligger – for at kunne tage fat om det.

De er illustreret i den pyramideformede model (se nederst):

  1. Grundlæggende fravær af tillid i et team skyldes den enkeltes sårbarhed og frygt for at få afsløret fejl eller svagheder. Udfordringen er at flytte fokus fra den enkeltes ego til, hvordan man bedst tjener virksomheden med en åben og tillidsfuld tilgang.
  2. Et team uden tillid fører til frygt for faglige og personlige konflikter, og det er præget af en kunstig harmoni. Argumentationen forbliver overfladisk og undvigende, og dermed resulterer teamets forhandlinger ikke i innovative løsningsforslag.
  3. Når konflikt undgås for en enhver pris, falder det personlige engagement. Hvis teamets medlemmer ikke kan give udtryk for deres mening og påvirke beslutningerne, føler de sig heller ikke forpligtede til at arbejde engageret mod målet. Ligeledes kan målene, der arbejdes efter i virksomheden, opfattes flertydigt, dvs. som gående i forskellige retninger.
  4. Hvis teamet ikke er overbevist om og forpligtet på målet, unddrages ansvaret for resultatet. Ingen tager ansvar for, at processen forløber som den skal, og følgeproblemet er lave standarder.
  5. I sidste ende fører de øvrige teamproblemer til manglende opmærksomhed på konkrete resultater i virksomheden. Teamets medlemmer fokuserer mere på individuelle behov og anerkendelse end på virksomheden som helhed.


Hvis modellen ses fra en positiv vinkel, har man opskriften på et velfungerende team. Et team, der bygger på indbyrdes tillid, med åben dialog, hvor beslutninger engageret bakkes op, og hvor der ansvarligt arbejdes frem mod kollektive mål.

Illustration af de fem dysfungerende forhold i teams
 

Vil du vide mere?


Kilde: Artiklen er skrevet ud fra bogen "The FIVE Dysfunctions of a TEAM - A Leadership Fable" af Patrick Lencioni, New York Times Best-Seller.