CASE | Pels-medarbejdere klædt på til projektledelse

Lars Ilsøe Mikkelsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 13.

Pels-medarbejdere klædt på til projektledelse

CASE | Pels-medarbejdere klædt på til projektledelse

6 min.

16 medarbejdere fra Kopenhagen Fur har været på kursus i projektledelse hos Teknologisk Institut - en indsats der skal optimere ressourceforbruget, og i sidste ende både spare penge og løfte kvaliteten.

For rigtig mange driftsvirksomheder er det en stor udfordring at løfte projekterne, fordi det ikke er her kernekompetencerne traditionelt set har været i virksomheden.

Kopenhagen Fur har de seneste år gennemgået en eksplosiv udvikling, hvor en lang række projekter er søsat for at møde markedets efterspørgsel. Etableringen af nye lagerbygninger, nye brandsamarbejder i modebranchen, reklamekampagner er bare nogle af de mange projekter, som er fulgt med i takt med udviklingen. En udvikling man forventer også vil fortsætte fremover.

Pelsauktionshuset er ikke alene om at opleve et stigende behov for projektlederkompetencer. Ifølge amerikanske undersøgelser bruger en typisk virksomhed op til 25 procent af arbejdsressourcerne på projekter. Ud af de projekter, man giver sig i kast med, når kun ca. 40 procent i mål.

Fokus på kompetenceudvikling

Ledelsen i Kopenhagen Fur valgte derfor at sætte fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer inden for projektledelse.

– Vi bruger rigtig mange ressourcer på projekter i alle former og størrelser. Vi har lavet analyser af vores arbejdsindsats, og vi har indset, at der har været et kompetencegab. Både ledelsen og medarbejder har efterspurgt nogle konkrete værktøjer til at styre projekterne med. Derfor har vi nu tilbudt 16 af vores medarbejdere at dygtiggøre sig i projektledelse, siger Søren Skriver, HR-ansvarlig for kompetenceudvikling hos Kopenhagen Fur.

Kursusdeltagerne er plukket fra hele virksomheden og flere af kollegaerne har til daglig stort set ingen eller slet ikke kontakt. Men projektlederkurset blev en øjenåbner for, at nogle af de samme ledelsesmæssige udfordringer med projekterne gik igen flere steder.

Skræddersyede uddannelsesforløb

Det skræddersyede uddannelsesforløb blev afholdt i samarbejde med Teknologisk Institut, som havde designet indholdet i tæt sparring med Kopenhagen Fur ud fra deres unikke behov for at skabe størst mulig værdi og udbytte.

Opbakning og fælles forståelse for definitionen af et projekt er et af de væsentligste kriterier for, at et projekt lykkes. Ved at samle de medarbejdere, som til daglig sidder med projektopgaver, får de nogle fælles begreber og værktøjer, som ensretter procedurerne. Det er vigtigt, for hvis man ønsker at lave et kvalitetsløft i hele koncernen, så skal medarbejderne stå sammen.

Værdi for medarbejderne

Der er ingen tvivl om, at kurset blev modtaget med stor begejstring blandt medarbejderne. Mens nogle kaldte det for - en fantastisk rejse, som har givet indsigt i arbejdsopgaverne på en ny måde, tilføjede andre, - at det var første kursus, hvor der blev givet nogle værktøjer, som var lige til at tage med og implementere i dagligdagen.

Julie Maria Iversen er afdelingsleder for Kopenhagen Nexus, en afdeling som fokuserer på brand- og eksportsamarbejder. Hun er leder for fem medarbejdere, deriblandt fire projektledere. I afdelingen har de i skrivende stund 12 søsatte projekter.

Vores opgave er at samle noget af den viden som Kopenhagen Fur har og formidle det videre til nye samarbejdspartnere. Alt det vi laver i Nexus er projektorienteret, så den helt store udfordring for afdelingen er, hvordan vi bedst sikrer os de gode projekter. Kurset har derfor haft stor værdi for mig, da jeg har fået sat ord på nogle af de tanker og metoder, der før har været meget abstrakte, fortæller Julie Maria Iversen.

Løbende udvikling

Første runde af projektlederkurset er afsluttet, men Søren Skriver understreger, at det er et fokus som Kopenhagen Fur vil forsætte fremover. Han glæder sig til at se, at de nye værktøjer nu bliver taget i brug, og se medarbejderne får mulighed for at prøve sig selv af. Hvis der så bliver brug for opfølgning og ekstra sparring, så vil der også blive taget hånd om det.

Ting tager tid, fordi det også er arbejdskultur. Det handler i høj grad om den organisatoriske selvopfattelse. Det er derfor ikke noget, vi ændrer på én dag. Men vi har nu plantet en række frø rundt i virksomheden som med tiden skal være grobund for en fælles projektlederpraksis som i sidste ende vil komme hele virksomheden til gode, lyder det fra Søren Skriver. 

Har I behov for et firmakursus?

Firmakurser kan udgøre alt fra første spadestik til afslutningen på mindre eller større forandringsprocesser i organisationen. Hvert år deltager flere end 17.000 personer på Teknologisk Instituts arrangementer, der dækker en bred vifte af mere end 1000 kurser, uddannelser og konferencer. Vi tilbyder både almindelige standardkurser samt skræddersyede kurser for jeres virksomhed. Er du blevet inspireret?