Kurser

8 dages uddannelse 
Længerevarende forløb inden for et specifikt emne

Coachuddannelse for ledere

2. september til 17. december 2024 Taastrup
5. februar til 3. juni 2025 Taastrup
DKK  39.999
ekskl. moms
Nr. 90525 P

Er du leder og ønsker at udvide din værktøjskasse med en coachuddannelse, så er Teknologisk Instituts forskningsbaserede coachinguddannelse for ledere et oplagt valg og din garanti for høj kvalitet. Deltag på uddannelsen, der beror på evidenstilgangen, som er en af de mest anerkendte og efterspurgte standarder i verden – bl.a. anerkendt af adskillige universiteter og offentlige myndigheder.

Fundamentet for høj trivsel og gode resultater

Med en evidensbaseret coachinguddannelse fra Teknologisk Institut udvikler du de færdigheder som leder og samtalepartner, der skal til for at understøtte dine medarbejdere og dine samarbejdspartnere i at skabe endnu bedre resultater og øget trivsel i din virksomhed/organisation.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig primært til ledere, ledelseskonsulenter og projektledere, der ønsker at være bedre til at beherske coaching som samtale- og ledelsesværktøj. Deltagelse kræver ikke forhåndskendskab til coaching.

 

Udbytte

  • Kompetence til at coache dine medarbejdere og eventuelt sideordnede ledere i forhold til bl.a. trivsel, motivation, stress og optimale præstationer
  • Et solidt teoretisk fundament inden for coaching og psykologi
  • En værktøjskasse med veldokumenterede metoder
  • Intensiv praktisk træning og feedback under hele kursusforløbet
  • Større selvindsigt og bedre evne til at håndtere dine egne ledelsesmæssige udfordringer
  • Certificeret evidensbaseret coachuddannelse

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

Certificeret underviser.png

Certificeret underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 16 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

MODUL 1: COACHINGMETODER
På modul 1 skærpes din forståelse for og beherskelse af coaching. Du bliver introduceret til teori og forskning i coaching og lærer, hvordan du omsætter de teoretiske principper til praktisk brug i din ledelse. Du lærer også at beherske konkrete coachingværktøjer og en lang række effektive teknikker.

- Nøglebegreber i coaching
- Konkrete coachingværktøjer og effektive samtale- og spørgeteknikker
- Intensiv træning i konkrete teknikker og værktøjer
MODUL 2: TYPISKE SAMTALEEMNER
På modul 2 får du en indføring i viden og værktøjer til at arbejde med de typiske samtaleemner i coaching – herunder motivation, målsætning, beslutningstagning, stresshåndtering mv. Modulet er bl.a. baseret på forskning i positiv psykologi, som sigter mod at fremme trivsel og optimal menneskelig funktion. Du får desuden mulighed for at afprøve de forskellige redskaber i en serie strukturerede ”behaviour labs”.

- Typiske samtaleemner i coaching
- Konkrete samtaleværktøjer
- Intensiv træning i typiske samtaleemner
- "Behavior labs"
MODUL 3: COACH OG FOKUSPERSON
Modul 3 handler bl.a. om din personlige og faglige udvikling som ledelsescoach. Her bliver du klogere på dig selv og bedre til at forstå dine medarbejdere, og hvad der kan hjælpe dem - og ikke mindst, hvordan de kan hjælpe sig selv. Hjælpen afhænger især af samarbejdsalliancen, som du lærer at etablere. Du bliver desuden afklaret omkring, hvordan du kan finde dig til rette som ledelsescoach med de præferencer, styrker og muligheder, som lige netop du har.

- Værd at vide om medarbejdere som fokuspersoner og deres relationer og omgivelser
- Samarbejdesalliancens afgørende betydning og dig som ledelsescoach
- Intensiv træning med videofeedback
- Viden om dit bevidste nærværs afgørende betydning for samtalens kvalitet
MODUL 4: COACHING I LEDELSESARBEJDE
På modul 4 får du sat ledelsescoaching i perspektiv. Du bliver skarpere på de mange sammenhænge, hvor coaching kan bruges i ledelsesarbejde, og hvordan du helt konkret forankrer det lærte på din arbejdsplads. Du lærer desuden at gøre dig etiske overvejelser over din coaching.

- Coachingens relevansområde
- Forankring af læring i din ledelse og på din arbejdsplads
- Etiske overvejelser
- Prøvecertificering med mundtlig feedback
- Supervision på aktuelle udfordringer
 

Form

Inden uddannelsesstart besvarer du et spørgeskema og en online VIA-styrketest samt formulerer mål for din udvikling som coach og en simpel handlingsplan.
 
Selve uddannelsen består af fire moduler á to dage fordelt over et halvt år. Undervisningen består af en vekselvirkning mellem korte oplæg, videoklip, spørgsmål og svar, diskussioner, demonstrationer, intensiv træning, feedback, metoderefleksion og erfaringsudveksling.
 
Mellem modulerne skal du afsætte tid til træningsopgaver med henblik på at afprøve det, du har lært. Træningsopgaverne består af coaching af selvvalgte fokuspersoner, træning i en gruppe med andre kursister, hvor du selv skal coache og blive coachet, brug af en logbog samt læsning af artikler, mv.
 
Certificeringen består af en skriftlig og en mundtlig del. Inden den mundtlige certificering skal du indsende en skriftlig beskrivelse af dit kompetenceområde, din måde at coache på og nogle etiske overvejelser. Til den mundtlige del af certificeringen skal du gennemføre en live coachingsession og herefter demonstrere, at du kan reflektere over den netop gennemførte session. Du får udførlig feedback på din coaching af én af underviserne og en ekstern censor. Det er frivilligt, om du vil certificeres. Ønsker du ikke at certificeres, modtager du et kursusbevis på, at du har deltaget i undervisningen. Certificeringen er inklusiv i prisen.
 
90525 - Coachinguddannelse
 
 
Se vores øvrige kurser i Coaching
 
 
 
28953
28815
Underviser

Ebbe Lavendt

4.47/5 (79 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Ebbe Lavendt er autoriseret sundheds- og erhvervspsykolog og stifter af det tidligere Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC) under Dansk Psykolog Forening. I kraft af et forskningsprojekt om positiv psykologi og coaching er han en af verdens førende eksperter. Han har desuden over 20 års erfaring fra konsulentbranchen, hvor han bl.a. har uddannet ledere og konsulenter i coaching i offentlige og private organisationer.

Underviser

Thomas Markersen

4.5/5 (2 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Thomas Markersen er autoriseret psykolog, en af Danmarks mest erfarne ledercoaches og anerkendt underviser inden for lederudvikling. Han har arbejdet som og undervist inden for coaching i over 20 år. Thomas er desuden flittig anvendt foredragsholder og ledelsesudviklingskonsulent i nogle af Danmarks største virksomheder, hvor han også arbejder som coach og rådgiver for topledelsen. Han er kendt for sit smittende engagement og en eminent evne til at omsætte strategi og metoder til virkelighed.

Vælg dato

Taastrup
2. september til 17. december 2024
Taastrup
5. februar til 3. juni 2025