Kurser

Adaptivt onlinekursus 
Online læring, der tilpasses til dig og dit niveau

Den agile projektleder

Tilmelding Garantifor afholdelse

Få adgang til online kurset.
Tilgængeligt i 365 dage.
DKK  5.999
ekskl. moms
Nr. 91385 P

Kurset giver dig en grundlæggende introduktion til brugbare metoder og værktøjer, der er vigtige at kende, når du skal arbejde agilt. Det er en fordel, at du har lidt kendskab til projektledelse i forvejen og ønsker at styrke din indsigt i, hvordan du kan bruge teknikkerne til at opnå bedre resultater ved brug af agile tilgange.

Få vidensgrundlaget og bliv bedre til at arbejde med agil produktudvikling

Agil produktudvikling i projekter er en god arbejdsmetode, når ydelser og services konstant skal tilpasse sig ændrede kundekrav og behov. Her er den agile tilgang og det agile mindset relevant og fremherskende som metode.

Det hele handler om, at du lærer at anvende en passende mængde fleksibilitet, når du skal styre produktudviklingen i dit projekt i forhold til den investerede tid og økonomi. Samtidig skal du kunne sikre, at projektet udvikler det rigtige produkt til slutbruger for at skabe den ønskede gevinst for den organisation, der investerer i projektet.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker at kende og forstå agile arbejdsredskaber og metoder. Kurset forudsætter, at du enten har arbejdet i projekter, har taget et kursus i projektledelse eller kender andre metoder til at arbejde i projekter. Du behøver ikke at have praktiske erfaringer som projektleder.

Udbytte

  • Viden om grundlæggende begreber og terminologi til at arbejde agilt
  • Kendskab til forskellen mellem agil produktudvikling og plandrevne udviklingsmetoder
  • Viden om de mest almindelige agile frameworks (f.eks. Scrum, Kanban, Lean startup)
  • Indsigt i den adaptive tilgang til projektledelse, så du ved, hvordan du anvender de agile teknikker og metoder

Indhold

  • Definition af agil, og hvordan det adskiller sig fra en plandreven tilgang til projekter
  • Manifestet for agil produktudvikling
  • Introduktion til Scrum, Lean Startup og Kanban
  • Agile værktøjer og teknikker til planlægning og styring, herunder sprint, Timeboxing, business case, Planning Poker og User Stories
  • Teamorganisering, agile roller og lederskab i det agile

Kurset er udviklet i samarbejde med Anne Dam Jensen, der har en baggrund som projektleder og mange års erfaring som underviser i projektledelse og agil projektledelse.

Form på et adaptivt onlinekursus

Kurset er estimeret til at tage ca. 4 timer. På et adaptivt onlinekursus får du direkte adgang til kurset, når du har tilmeldt dig. Du har adgang til kurset i et helt år, og du vil kunne tage undervisningen hvor og hvornår, det passer dig. Adaptiv læring bruger kunstig intelligens til at analysere din præstation. Til forskel fra andre onlinekurser bliver al indhold tilpasset til dig, dit niveau og dine behov, så du slipper for at bruge tid på alt det, som du allerede ved. Du kan i stedet bruge din energi der, hvor du har brug for at lære, så din læringsrejse på kurset bliver unik og personlig.

Tiden, du bruger på kurset, er individuel, da det kommer an på din eksisterende viden inden for feltet, og hvor hurtigt du tilegner dig ny viden. Du kan løbende følge med i, hvor meget af kurset du har gennemført, og du vil konstant kunne se et estimat på den resterende tid. Et par uger efter du har gennemført kurset, får du et genopfriskningsmodul, som hjælper dig til at fastholde læringen.