Kurser

Fremragende8 dages uddannelse 
Længerevarende forløb inden for et specifikt emne

Den Danske Korrekturlæseruddannelse

23. august til 24. oktober 2024 Aarhus
11. oktober til 5. december 2024 Taastrup
12. marts til 14. maj 2025 Taastrup
DKK  24.999
ekskl. moms
Nr. 86102 P
Tilmeld dig
106 har allerede deltaget
4,7
Fremragende
40 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

Korrekturlæser er ikke en beskyttet titel, men Den Danske Korrekturlæseruddannelse er det tætteste, du kan komme på en officiel korrekturlæseruddannelse i Danmark. Uddannelsen gør ordvalg, sætningsopbygning og tegnsætning til en del af din værktøjskasse, så tekst, der har været igennem dine hænder, fremstår korrekt, og budskabet, du vil have frem, er klart.

Styrk dine sproglige kompetencer

Udover at få styr på de gældende retskrivningsregler får du på uddannelsen stor indsigt i grammatikken – den sproglige forklaring – bag reglerne, så du samtidig bliver bedre til at forklare andre, hvad der er rigtigt og forkert. Du får også redskaber til at læse korrektur digitalt. Du lærer, hvordan du bedst bruger onlineordbøger, og hvilke digitale redskaber der kan lette dit redigerings- og korrekturarbejde. Her bliver du oplyst om, hvilke faldgruber du skal være opmærksom på, hvis du bruger chatGPT eller andre AI-chatbotter, og hvilke fordele det vil give dig i arbejdet med skriftlige produkter.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede læser korrektur på egne og andres tekster, og til dig, der gerne vil styrke dine – i forvejen gode – sproglige kompetencer indenfor tekstopbygning og retskrivning, herunder retstavning og tegnsætning.

Forudsætninger

Udover at være god til at stave og skrive skal du have et grundlæggende kendskab til de grammatiske kategorier som ordklasser (fx navneord/substantiver), bøjningsmønstre (fx flertal/pluralis) og sætningsled (fx grundled/subjekt). Vi bruger disse begreber, når vi gennemgår retskrivningsreglerne. Hvis du er i tvivl om dit niveau, kan du med fordel starte med grundkurset Vild med dansk.

Udbytte

 • Få korrekturredskaber på højeste niveau
 • Få bedre forståelse af det sproglige system og øgede sproglige kompetencer
 • Opnå viden på højeste niveau om korrektur, herunder korrekturtegn
 • Få grammatisk indsigt
 • Bliv mere sikker, når du skal rådgive andre
 • Få et sikrere greb om sætningslæren
 • Få indgående kendskab til de officielle kommaregler
 • Få masser af praktiske øvelser, både i retskrivningsregler, kommatering og korrekturtegn.

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 12 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

Modul 1 - Det danske sprogs byggesten og udvikling
 • De fem retstavningsprincipper for sprogændringer
 • Sprogets udvikling – mod større regelmæssighed
 • Morfemer og ordtyper, fx ét eller to ord?
Modul 2 - Ordklasser og grammatiske faldgruber
 • Forkortelser
 • Ordklasser
 • Substantiver (navneord)
 • Adjektiver (tillægsord)
 • Verber (udsagnsord)
 • Adverbier (biord): Hvornår skal der ikke -t på?
 • Præpositioner (forholdsord), fx ad/af
 • Konjunktioner (bindeord): sideordnende eller underordnende?
 • Ligge/lægge-problemet o.a. = transitivitet
 • Nogen/nogle
 • At/og
 • Korrekturtegn og digital korrekturpraksis.
Modul 3 - Grammatiske styreprincipper og komma
 • Kasus i de personlige pronominer (stedord) (jeg/mig, de/dem, I/jer osv.)
 • Sin (sit, sine)/hans (hendes)/deres/dens/dets
 • Sig/dem
 • Vi har kun ét kommasystem i dansk. Men det rummer en valgfrihed ved ledsætninger (bisætninger): med og uden startkomma. Få den grundlæggende sætningslære på plads, og sæt dine kommaer korrekt.
Modul 4 - Andre tegn og digitale værktøjer
 • Punktum
 • Accent
 • Anførselstegn
 • Apostrof
 • Bindestreg
 • Tre prikker
 • Tankestreg
 • Kolon
 • Semikolon.
Eksamen
Eksamen består af to dele: 1) en tekstdel, hvor du skal finde og rette de indlagte fejl; 2) en kommadel, hvor du skal sætte komma i en tekst, både med og uden startkomma – det er to sider af samme sag.

 

Anmeldelser af Den Danske Korrekturlæseruddannelse

4,7
 
Fremragende Baseret på 40 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt
Det er virkelig et fantastisk kursus, hvis man er lidt sprognørd og godt kan lide at lege med tekster. Og godt at være på kursus med andre, der har den samme interesse.
 - Maria Louise Jørgensen 

Bemærkninger og forberedelse

På uddannelsen får du udleveret bøgerne Korrekturlæserens Grundbog, Håndbog i Nudansk og Retskrivningsordbogen. Du skal regne med 3-6 timers forberedelse til hvert modul.
 

Eksamensform

Uddannelsen afsluttes med en 3½ times eksamen med ekstern censor. Eksamen udgør to dele, hvor du skal finde fejlene i den ene tekst og sætte kommaer i den anden. Du må bruge udvalgte trykte og elektroniske hjælpemidler. Eksamen bliver bedømt bestået/ikke bestået.
 
Skulle du imod forventning ikke bestå hele eller dele af eksamen, kan du gå til reeksamen. Det koster 1.999 kr. excl. moms.
 

86102 - korrekturlæserudannelsen


Censor

Censor på uddannelsen er Kirsten Rask.

23131
24895
Underviser

Kirsten Rask

4.78/5 (36 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Kirsten er censor på uddannelsen. Hun er cand.mag. og har mange års erfaring med at undervise i og analysere det danske sprog. Hun arbejder som underviser, universitetscensor i kommunikation og sprog og ordbogsforfatter for Gyldendal. Kirsten har skrevet mange bøger om sprog, fx Korrekturlæserens Grundbog, Stilistik til Tiden og Sprogets Magi og Ordenes Kraft. Kirsten har i kraft af sin store faglige viden været grundlæggeren af uddannelsen.

Underviser

Katrine Støiholm

4.38/5 (8 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Katrine er cand.mag. i lingvistik med speciale i dansk sprog og grammatik. Hun arbejder som underviser, tekstredaktør og korrekturlæser. Katrines fokus er at lade viden om sprog være et nyttigt redskab for den skrivende. Blandt andet har hun udviklet et online kommakursus hos Dansk Sprognævn og et undervisningsmateriale, der gør det nemt at slå op i Retskrivningsordbogen og få mest ud af den information, der står deri.

Vælg dato

Aarhus
23. august til 24. oktober 2024
Taastrup
11. oktober til 5. december 2024
Taastrup
12. marts til 14. maj 2025