Kurser

Populært7 dages uddannelse 
Længerevarende forløb inden for et specifikt emne

Den Danske Korrekturlæseruddannelse

1. marts til 26. april 2023 Taastrup Garantifor afholdelse Kun 1 plads tilbage - sidste chance!
19. april til 7. juni 2023 Aarhus
3. maj til 21. juni 2023 Taastrup
23. august til 11. oktober 2023 Aarhus
DKK  22.999
ekskl. moms
Nr. 86102 P
4,8
Fremragende
32 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

Den Danske Korrekturlæseruddannelse er det tætteste, du kan komme på en officiel korrekturlæseruddannelse i Danmark. Uddannelsen gør kommaer, sætningsopbygninger og syntaks til en del af din værktøjskasse, så tekster, der har været igennem dine hænder, kommer videre i stavemæssig og grammatisk korrekt stand.

Styrk dine sproglige kompetencer

Ud over at lære retskrivningsreglerne får du på kurset stor indsigt i grammatikken – den sproglige forklaring – bag reglerne, så du samtidig bliver bedre til at forklare andre, hvad der er rigtigt og forkert.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, der i en eller anden form fungerer som korrekturlæser i dag, eller som bare gerne vil styrke dine – i forvejen gode – sproglige kompetencer inden for grammatik, retstavning og kommatering..

Forudsætninger

Ud over at være god til at stave skal du have kendskab til de grundlæggende grammatiske kategorier som ordklasser (fx udsagnsord/verber og tillægsord/adjektiver), bøjningskategorier, fx ental, flertal, nutid/præsens og navnemåde/infinitiv) og sætningsled, (fx grundled/subjekt og genstandsled/objekt), da vi gennemgår retskrivningsreglerne ud fra disse begreber. Hvis du er i tvivl om dine færdigheder, vil det være en fordel, at du har deltaget på Vild med dansk, inden du starter på uddannelsen.

Udbytte

 • Få korrekturredskaber på højeste niveau
 • Få bedre forståelse af det sproglige system og øgede sproglige kompetencer
 • Opnå viden på højeste niveau om korrektur, herunder korrekturtegn
 • Få grammatisk indsigt
 • Bliv mere sikker, når du skal rådgive andre
 • Få et sikrere greb om sætningslæren
 • Få erfaring i brugen af både traditionelt og nyt komma
 • Få masser af praktiske øvelser, både i retskrivningsregler, kommatering og korrekturtegn

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 12 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

 • De fem grundlæggende staveprincipper
 • Hvilken vej går det danske sprog?
 • Ordlære: morfemer og ordtyper
 • Ordklasser: substantiver, adjektiver, verber, præpositioner, adverbier og konjunktioner
 • Sætningslære: helsætning og ledsætning
 • Syntaks og sætningssammenhæng, sætningers dybde
 • Grammatisk komma, traditionelt og nyt (= med og uden startkomma), det er to sider af samme sag
 • Andre tegn plus korrekturtegnene
 • Hundredvis af øvelser i retstavning og tegnsætning, fx ad/af, at/og, enkel/enkelt, fuge-s eller ej, et eller to ord, r-problemer, -t på adjektiver og adverbier, -et eller -ede, -ende eller -ne, de eller dem, nogen/nogle, ligge/lægge, springe/sprænge
Modul 1 - Intro: 1) Hvilken retning udvikler det danske sprog sig i? 2) Grundlæggende sprogforståelse: sprogets byggesten
 • De fem retstavningsprincipper for sprogændringer
 • Sprogets udvikling – mod større regelmæssighed
 • Morfemer og ordtyper, fx ét eller to ord?
Modul 2 - Ordklasser – bøjninger, funktioner, kongruens. Hvad gør de forskellige ordklasser for sproget? Vi begynder med de tre største ordklasser: Hvilke retstavningsmæssige spørgsmål giver de, fx med bøjningsendelser?
 • Forkortelser
 • Ordklasser
 • Substantiver (navneord)
 • Adjektiver (tillægsord)
 • Verber (udsagnsord)
Modul 3 - 1) Flere vigtige ordklasser, 2) Flere grammatiske faldgruber – lær at undgå dem
 • Adverbier (biord): Hvornår skal der ikke -t på?
 • Præpositioner (forholdsord), fx ad/af
 • Konjunktioner (bindeord): sideordnende eller underordnende?
 • Ligge/lægge-problemet o.a. = transitivitet
 • Nogen/nogle
 • At/og
 • Korrekturtegn
Modul 4 - Grammatiske styreprincipper: sideordning, underordning, kasus
 • Kollektiver, diskutér eksemplerne
 • Kasus i de personlige pronominer (stedord) (jeg/mig, de/dem, I/jer osv.)
 • Sin (sit, sine)/hans (hendes)/deres/dens/dets
 • Sig/dem
Modul 5 - Komma
 • Vi har kun ét kommasystem i dansk: det grammatiske. Men det rummer en valgfrihed ved ledsætninger (bisætninger): med og uden startkomma. Få den grundlæggende sætningslære på plads.
Modul 6 - 1) Andre tegn end komma, 2) Gennemgang af tidligere eksamensopgaver
 • Punktum
 • Accent
 • Anførselstegn
 • Apostrof
 • Bindestreg
 • Tre prikker
 • Tankestreg
 • Kolon
 • Semikolon
Modul 7 - Eksamen
 • Eksamen består af to dele: 1) en tekstdel, hvor du skal finde og rette de indlagte fejl; 2) en kommadel, hvor du skal sætte komma i en tekst, både med og uden startkomma – det er to sider af samme sag.

 

Anmeldelser af Den Danske Korrekturlæseruddannelse

4,8
 
Fremragende Baseret på 32 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Udemærket
Mindre godt
Ikke godt
Det er virkelig et fantastisk kursus, hvis man er lidt sprognørd og godt kan lide at lege med tekster. Og godt at være på kursus med andre, der har den samme interesse.
 - Maria Louise Jørgensen 

Bemærkninger og forberedelse

På kurset får du udleveret bøgerne Korrekturlæserens Grundbog, Håndbog i Nudansk og Retskrivningsordbogen. Du skal regne med 3-6 timers forberedelse til hvert modul.

Eksamensform

Uddannelsen afsluttes med en 3½ times eksamen med ekstern censor. Eksamen udgør to dele, hvor du skal finde fejlene i den ene tekst og sætte kommaer i den anden. Du må bruge trykte hjælpemidler. Eksamen bliver bedømt bestået/ikke bestået.

Skulle du imod forventning ikke bestå hele eller dele af eksamen, kan du gå til reeksamen. Det koster 1.999 kr. excl. moms.

Censor

Censor på uddannelsen er Lars Brink, der er professor i dansk sprog og litteratur. Lars regnes for en af de førende indenfor sit felt og har forsket i korrekt sprog i mange år.

23131
24895
Underviser

Kirsten Rask

Kirsten er cand.mag. og har mange års erfaring med at undervise i og analysere det danske sprog. Hun arbejder som underviser, universitetscensor i kommunikation og sprog og ordbogsforfatter for Gyldendal. Kirsten har skrevet mange bøger om sprog, fx Korrekturlæserens Grundbog, Stilistik til Tiden og Sprogets Magi og Ordenes Kraft. Kirsten beskrives som en ildsjæl, der har meget stor faglig viden på sit felt. Som deltager er du altid underholdt. Kirsten underviser på Sjælland.

Underviser

Katrine Støiholm

Katrine er cand.mag. i lingvistik med speciale i dansk sprog og grammatik. Hun arbejder som underviser, tekstredaktør og korrekturlæser. Katrines fokus er at lade viden om sprog være et nyttigt redskab for den skrivende. Blandt andet har hun udviklet et online kommakursus hos Dansk Sprognævn og et undervisningsmateriale, der gør det nemt at slå op i Retskrivningsordbogen og få mest ud af den information, der står deri. Katrine underviser i Jylland.

Vælg dato

Taastrup
1. marts til 26. april 2023
 Garantifor afholdelse Kun 1 plads tilbage - sidste chance! 
Aarhus
19. april til 7. juni 2023
Taastrup
3. maj til 21. juni 2023
Aarhus
23. august til 11. oktober 2023
Taastrup
25. oktober til 13. december 2023

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk

Vil du vide mere?

Få ekspertens råd til at sætte komma

Hvilket komma sætter vi egentligt i Danmark? Sætter vi grammatisk komma, eller sætter vi nyt komma? Få svaret og lær nogle vigtige huskeregler omkring at sætte komma...

Læs mere
 

Har du styr på en effektiv referatteknik?

Referatteknik indebærer mange ting. Man skal både lytte, forstå, sammentrænge, formulere og notere på samme tid.

Læs mere
 

Test dig selv i grammatik og retstavning

Hvor god er du til dansk retskrivning? Test dig selv, og se hvor godt du klarer dig.

Læs mere