Kurser

Fremragende7 dages uddannelse

Den Danske Korrekturlæseruddannelse

23. februar til 6. april 2022 Taastrup
4. maj til 22. juni 2022 Taastrup
24. august til 12. oktober 2022 Aarhus
26. oktober til 14. december 2022 Taastrup
DKK  21.999
ekskl. moms
Nr. 86102 P
4,8
Fremragende
16 anmeldelser

Den Danske Korrekturlæseruddannelse er det tætteste, du kan komme på en officiel korrekturlæseruddannelse i Danmark. Uddannelsen gør kommaer, sætningsopbygninger og syntaks til en del af din værktøjskasse, så tekster, der har været igennem dine hænder, kommer videre i stavemæssig og grammatisk korrekt stand.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, der i en eller anden form fungerer som korrekturlæser i dag, eller som bare gerne vil styrke dine – i forvejen gode – sproglige kompetencer inden for grammatik, retstavning og kommatering. Ud over at lære retskrivningsreglerne får du stor indsigt i grammatikken – den sproglige forklaring – bag reglerne, så du samtidig bliver bedre til at forklare andre, hvad der er rigtigt og forkert.

Forudsætninger

Ud over at være god til at stave skal du have kendskab til de grundlæggende grammatiske kategorier som ordklasser (fx udsagnsord/verber og tillægsord/adjektiver), bøjningskategorier, fx ental, flertal, nutid/præsens og navnemåde/infinitiv) og sætningsled, (fx grundled/subjekt og genstandsled/objekt), da vi gennemgår retskrivningsreglerne ud fra disse begreber. Hvis du er i tvivl om dine færdigheder, vil det være en fordel, at du har deltaget på Vild med dansk, inden du starter på uddannelsen.

Udbytte

 • Få korrekturredskaber på højeste niveau
 • Få bedre forståelse af det sproglige system og øgede sproglige kompetencer
 • Opnå viden på højeste niveau om korrektur, herunder korrekturtegn
 • Grammatisk indsigt
 • Bliv mere sikker, når du skal rådgive andre
 • Få et sikrere greb om sætningslæren
 • Få erfaring i brugen af både traditionelt og nyt komma
 • Få masser af praktiske øvelser, både i retskrivningsregler, kommatering og korrekturtegn

Indhold

 • De fem grundlæggende staveprincipper
 • Hvilken vej går det danske sprog?
 • Ordlære: morfemer og ordtyper
 • Ordklasser: substantiver, adjektiver, verber, præpositioner, adverbier og konjunktioner
 • Sætningslære: helsætning og ledsætning
 • Syntaks og sætningssammenhæng, sætningers dybde
 • Grammatisk komma, traditionelt og nyt (= med og uden startkomma), det er to sider af samme sag
 • Andre tegn plus korrekturtegnene
 • Hundredvis af øvelser i retstavning og tegnsætning, fx ad/af, at/og, enkel/enkelt, fuge-s eller ej, et eller to ord, r-problemer, -t på adjektiver og adverbier, -et eller -ede, -ende eller -ne, de eller dem, nogen/nogle, ligge/lægge, springe/sprænge
Modul 1 - Intro: 1) Hvilken retning udvikler det danske sprog sig i? 2) Grundlæggende sprogforståelse: sprogets byggesten
 • De fem retstavningsprincipper for sprogændringer
 • Sprogets udvikling – mod større regelmæssighed
 • Morfemer og ordtyper, fx ét eller to ord?
Modul 2 - Ordklasser – bøjninger, funktioner, kongruens. Hvad gør de forskellige ordklasser for sproget? Vi begynder med de tre største ordklasser: Hvilke retstavningsmæssige spørgsmål giver de, fx med bøjningsendelser?
 • Forkortelser
 • Ordklasser
 • Substantiver (navneord)
 • Adjektiver (tillægsord)
 • Verber (udsagnsord)
Modul 3 - 1) Flere vigtige ordklasser, 2) Flere grammatiske faldgruber – lær at undgå dem
 • Adverbier (biord): Hvornår skal der ikke -t på?
 • Præpositioner (forholdsord), fx ad/af
 • Konjunktioner (bindeord): sideordnende eller underordnende?
 • Ligge/lægge-problemet o.a. = transitivitet
 • Nogen/nogle
 • At/og
 • Korrekturtegn
Modul 4 - Grammatiske styreprincipper: sideordning, underordning, kasus
 • Kollektiver, diskutér eksemplerne
 • Kasus i de personlige pronominer (stedord) (jeg/mig, de/dem, I/jer osv.)
 • Sin (sit, sine)/hans (hendes)/deres/dens/dets
 • Sig/dem
Modul 5 - Komma
 • Vi har kun ét kommasystem i dansk: det grammatiske. Men det rummer en valgfrihed ved ledsætninger (bisætninger): med og uden startkomma. Få den grundlæggende sætningslære på plads.
Modul 6 - 1) Andre tegn end komma, 2) Gennemgang af tidligere eksamensopgaver
 • Punktum
 • Accent
 • Anførselstegn
 • Apostrof
 • Bindestreg
 • Tre prikker
 • Tankestreg
 • Kolon
 • Semikolon
Modul 7 - Eksamen
 • Eksamen består af to dele: 1) en tekstdel, hvor du skal finde og rette de indlagte fejl; 2) en kommadel, hvor du skal sætte komma i en tekst, både med og uden startkomma – det er to sider af samme sag.

 

Anmeldelser af Den Danske Korrekturlæseruddannelse

4,8
 
Fremragende Baseret på 16 anmeldelser
Fremragende
Meget godt
Udmærket
Mindre godt
Ikke godt
Det er virkelig et fantastisk kursus, hvis man er lidt sprognørd og godt kan lide at lege med tekster. Og godt at være på kursus med andre, der har den samme interesse.
 - Maria Louise Jørgensen 

Bemærkninger og forberedelse

På kurset får du udleveret bøgerne Korrekturlæserens Grundbog, Håndbog i Nudansk og Retskrivningsordbogen. Deltagerne skal regne med 3-6 timer til hvert modul.

Eksamensform

Uddannelsen afsluttes med en 3½ times eksamen med ekstern censor. Eksamen udgør to dele, hvor du skal finde fejlene i den ene tekst og sætte kommaer i den anden. Du må bruge trykte hjælpemidler. Eksamen bliver bedømt bestået/ikke bestået.

Censor

Censor på uddannelsen er Lars Brink, der er professor i dansk sprog og litteratur. Lars regnes for en af de førende indenfor sit felt og har forsket i korrekt sprog i mange år.

23131
24895
Underviser

Kirsten Rask

Kirsten er cand.mag. og har mange års erfaring med at undervise i og analysere det danske sprog. Hun arbejder som underviser, universitetscensor i kommunikation og sprog og ordbogsforfatter for Gyldendal. Kirsten har skrevet mange bøger om sprog, fx Korrekturlæserens Grundbog, Stilistik til Tiden og Sprogets Magi og Ordenes Kraft. Som underviser beskrives Kirsten som en ildsjæl, der har meget stor faglig viden på sit felt. Det betyder, at du som kursist samtidig er godt underholdt.

Underviser

Katrine Støiholm

Katrine er cand.mag. i lingvistik med speciale i dansk sprog og grammatik. Hun arbejder som underviser, tekstredaktør og korrekturlæser med en bred variation i både kunder og materiale. Katrines fokus er at lade viden om sprog være et nyttigt redskab for den skrivende. Blandt andet har hun udviklet et online kommakursus hos Dansk Sprognævn og et undervisningsmateriale, der gør det nemt at slå op i Retskrivningsordbogen og få mest ud af den information, der står deri. Underviser i Aarhus.

Vælg dato

Taastrup
23. februar til 6. april 2022
Taastrup
4. maj til 22. juni 2022
Aarhus
24. august til 12. oktober 2022
Taastrup
26. oktober til 14. december 2022
Taastrup
1. marts til 26. april 2023

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk

Vil du vide mere?

Få ekspertens råd til at sætte komma

Hvilket komma sætter vi egentligt i Danmark? Sætter vi grammatisk komma, eller sætter vi nyt komma? Få svaret og lær nogle vigtige huskeregler omkring at sætte komma...

Læs mere
 

Har du styr på en effektiv referatteknik?

Referatteknik indebærer mange ting. Man skal både lytte, forstå, sammentrænge, formulere og notere på samme tid.

Læs mere