Kurser

5 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Eksamineret Test Manager

30. september til 8. november 2024 Ballerup
DKK  22.999
ekskl. moms
Nr. 87826 P

Kurset giver dig den viden og de kompetencer, du skal have for at kunne styre et testprojekt. Du får styr på, hvordan du planlægger og prioriterer testen, sikrer overvågning, opfølgning og rapportering, samt forståelse for værdien af løbende procesforbedringer. Derudover får du kendskab til den agile udviklingsmodel og en god praktisk forståelse af, hvordan du tester og styrer et testprojekt på en effektiv måde.

Efter kurset får du bevis på dine kompetencer med en certificering. Læs mere om certificering og eksamen under Form.

Deltagerprofil

Kurset er for alle, der arbejder med styring og koordinering af større og mindre testprojekter. Du er måske Test Manager, Testkoordinator, projektleder eller i lignende stilling. Kurset er for dig, der ønsker et kursusforløb, som giver nogle praktiske redskaber i dagligdagen til at styre testen. Du bør som minimum have taget Grundlæggende struktureret test eller være ISTQB Foundation-certificeret.

Udbytte

 • Du får en praktisk tilgang til teorien inden for testledelse
 • Du lærer at planlægge og styre dit testprojekt
 • Du lærer at prioritere testindsatsen
 • Du bliver trænet i overvågning, rapportering, opfølgning og korrigerende aktiviteter
 • Du forstår værdien i løbende procesforbedring
 • Du får viden om test i agile projekter
 • Du får prøvet at deltage i en risikoanalyse

Det får du på kurset

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 16 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

På kursets 3 moduler vil du komme igennem følgende:

Testledelse (2 dage)
 • Metoder til tidsplanlægning
 • Forskellige estimeringsteknikker
 • Risikoanalyse og –styring
 • Overvågning, opfølgning og genplanlægning
 • Testrapportering
 • Metrikker og værdien af dem
 • Metoder til erfaringsopsamling og erfaringsrapportering
Test i agile projekter (2 dage)
 • Principperne i agil udvikling
 • Rollerne i et agilt projekt
 • Agile omgivelser
Risikobaseret test (1 dag)
 • Risikoanalyse
 • Konkrete værktøjer
 • Lær at prioritere test

Form

Kurset er opbygget af 3 moduler, som hver har sit fokusområde. Det er en blanding af teoretisk undervisning, individuelle og gruppeopgaver, diskussioner og meget mere. Du skal mellem modulerne løse opgaver, som du løbende får feedback på. Opgaverne skal løses med udgangspunkt i din egen hverdag, så du nemmere får overført det lærte på kurset til din hverdag.

Certificering

For at bestå eksamenen Eksamineret Test Manager skal du have løst de udleverede opgaver imellem modulerne, som tager udgangspunkt i din egen hverdag, have deltaget i alle kursusdagene samt bestået eksamensopgaven efter modul 3. Du skal svare rigtig på mindst 80% af multiple choice-spørgsmålene, og dine frie besvarelser skal vurderes til at være 80% dækkende.

Består du eksamenen får du et eksamensbevis, som afspejler dine kompetencer inden for softwaretest – et bevis som tydeliggør dine kompetencer for omverdenen.

Se vores andre kurser i softwaretest.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med en partner.

Underviser

Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra Teknologisk Instituts netværk bestående af branchens dygtigste undervisere.

Vælg dato

Ballerup
30. september til 8. november 2024