Kurser

EnPI, Energy Performance Indicator - energinøgletal

Få styr på EnPI - energinøgletal, der viser det sande billede af, hvor energieffektiv din virksomhed er - både med hensyn til bygningsdrift, produktion og processer.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 3 besvarelser

Hvorfor EnPI
Ét af de vigtigste værktøjer i arbejdet med energiledelse i virksomheder er EnPI. Det er indikatorer for virksomhedens energipræstation målt ift. baseline for energi. Det vil sige et kvantitativt målbart resultat ift. energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug. Formålet med et energiledelsessystem er at forbedre energieffektiviteten i virksomheden og EnPI er et krav i DS/EN ISO 50001. Heri kræves yderligere, at virksomheden identificerer EnPI, som tager hensyn til variable, der kan påvirke energiforbruget. På kurset får du helt ny viden og nye kompetencer i forståelse og operativ anvendelse af EnPI-metoden.

Med de rigtige EnPI’er bliver virksomheden i stand til:

 • At følge udviklingen i virksomhedens energieffektivitet – energipræstation (EnPI)
 • At identificere afvigelser og årsager til faldende/stigende energieffektivitet
 • At kontrollere og dokumentere energieffektiviseringstiltag

På kurset lærer du bl.a.:

 • Energikortlægning, energiforbrugsfordeling på forskellige anlægs- og installationsområder
 • Hvad er EnPI og hvorfor er det et vigtigt værktøj og hvordan arbejdes med dette?
 • EnPI på virksomheds-, anlægs-, produktions-, system- og procesniveau
 • Hvor og hvorfor skal der måles/registreres på virksomhedens energiforbrugende anlæg?
 • Hvordan og med hvilket måle- og monitoreringsudstyr skal energieffektiviteten dokumenteres?
 • Faktorer, der påvirker EnPI – produktionsafhængige/produktionsuafhængige variable forhold
 • Regressionsmodel - dannelse, analyse og tolkning
 • Organisatoriske muligheder og barrierer i forhold til anvendelse af EnPI’er

Kurset er opbygget med 2 moduler på hhv. 2 dage og 1 dag.

Kurset henvender sig til
Energisynskonsulenter, tekniske eksperter, energikonsulenter i energiforsyningsselskaber, drifts- og energiansvarlige i virksomheder, miljøkoordinatorer, rådgivere og planlæggere og projekterende inden for de bygnings- og installationstekniske områder inden for såvel industri-/erhvervssektorerne, handel og service og kontor-/adm. områderne.

Underviserne
Alle underviserne har stor teoretisk viden og praktisk erfaring med energieffektivisering og energibesparelser i alle former for bygninger og installationer i industri- og erhvervsvirksomheder, inden for kontor, handel og service mv. De har alle stor undervisnings- og formidlingserfaring fra kurser, konference- og temadage, hvor bl.a. energiledelse, energistyring og energinøgletal (EnPI’er) er helt centrale fokusemner.

Christina Monrad Andersen, selvstændig konsulent, Monrads Consulting ApS:
Christina har mere end 20 års erfaring med implementering af ISO-ledelsessystemer inden for energi, miljø og kvalitet. Energisynskonsulent og erfaren rådgiver inden for energieffektivisering af procesindustri.

Erik Gudbjerg, direktør, Yourenergy:
Erik er en anerkendt ekspert i industriel energieffektivitet og energistyringssystemer. Worldwide har han bistået over 200 organisationer med at indføre energiledelse. Han er Energistyrelsen-certificeret konsulent og har forskellige certifikater inden for ledelsessystemer, såsom miljøuddannelse 14001 og Lead Auditor ISO 50001.

Bemærk

Indenfor samme område og til samme målgruppe tilbyder Teknologisk Institut også følgende kurser:

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på