Kurser

Online kursus 
Online læring, der kan tages, når det passer dig

ESG Principles and Standards – inkl. certifikat

Tilmelding Garantifor afholdelse

Få adgang til online kurset.
Tilgængeligt i 90 dage.
DKK  5.999
ekskl. moms
Nr. 91438 P

Pres fra interessenter, forbrugere samt samfundet som helhed har gjort ESG til en afgørende del af enhver organisations strategi. Efterhånden er virksomhedens vækst, stabilitet og kontinuitet på spil. Som en del af dette online kursus vil du få kendskab til alle aspekter af ESG set ud fra et overholdelses- og rapporteringsperspektiv og være bedre rustet til at hjælpe din organisation med at udvikle en solid og langsigtet strategi omkring ESG. Kurset er tilgængeligt i 90 dage og på engelsk.

Forstå regulering og rapporteringskrav

Certifikatet i ESG giver dig en grundig forståelse af et emne, der har fået stigende betydning og opmærksomhed blandt virksomheder, reguleringsmyndigheder og forskere. Samtidig giver certifikatet vejledning om, hvordan virksomheder bedst kan forberede sig på at overholde deres rapporteringskrav i lyset af det stigende antal ESG-relaterede reguleringer.

Deltagerprofil

Dette kursus er ideelt for dig, der ønsker at blive introduceret til ESG og de forskellige overholdelses- og rapporteringsforpligtelser, som området kan indebære fremadrettet. Kurset kræver ingen særlig viden eller erfaring inden for ESG og bæredygtighed, men du skal kunne forstå engelsk.

Kurset er for dig, der har en lederrolle, arbejder med jura, koordinator, overholdelses- og risikofunktionær eller konsulent i en virksomhed

Udbytte

 • Definér de tre ESG-søjler - Miljø, Socialt og Ledelse
 • Identificér vigtigheden af ESG- og CSR-programmer for en organisations praksis inden for virksomhedens ledelse
 • Forstå de vigtigste koncepter bag Grøn Finans og hvordan ansvarlig bankvirksomhed, investering og forsikring fungerer inden for rammerne
 • Beskriv formålene og hovedprincipperne for de mange globale initiativer, der er oprettet for at fremme politikker, der vil bidrage til vækst og udvikling af ESG-spørgsmål
 • Studér de vigtigste ESG-rapporteringsstandarder og -rammer, så din organisation er bedre rustet til at opfylde sine rapporteringskrav under hver enkelt
 • Forstå de vigtigste koncepter bag ESG-investering

Det får du på onlinekurset

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på engelsk

Materiale på engelsk

Undervisning på engelsk

Undervisning på engelsk

Digitalt materiale

Digitalt materiale

Indhold

 • Principper for ansvarlig bankvirksomhed, investering og forsikring
 • Forretningscasen for CSR, ESG og bæredygtighed
 • Globale initiativer og udvikling såsom Parisaftalen, den europæiske grønne pagt og Storbritanniens strategi for grøn finans
 • ESG-rapporteringsstandarder og -rammer
 • ESG-investeringsstrategier
 • Fremdriften for ESG i fremtiden

Tidsforbrug

Kurset inkluderer 15-20 timers online og interaktive læring, inklusiv en analyse af praktiske cases.

Form

Denne online kursuspakke består af flere forskellige kurser, som du ved tilmelding har adgang til i 90 dage. Hvert enkelt kursus er opdelt i flere kursusmoduler, som du via en oversigtsmenu kan tage i den rækkefølge, du ønsker. Modulerne indeholder lyd, billeder og tekst, der gennemgår kursusindholdet. Nogle moduler indeholder små videofilm med scenarier og cases. Ved hvert kursus har du mulighed for at teste din forståelse af indholdet med tests, som du kan tage både før, under og efter kurset. Du gennemfører kursusmodulerne via din computer eller tablet med lyd og adgang til Internettet. Du kan selv styre, hvornår du vil tage modulerne – og de kan sættes på pause undervejs. Der bliver indsat bogmærker der, hvor du er nået til, så du altid har mulighed for at fortsætte, hvor du sidst kom til.

Læs mere om vores online kurser og se svar på dine spørgsmål (FAQ).

Certifikat i ESG

AGRC-certifikatet i ESG giver dig en grundig forståelse af et emne, der har fået stigende betydning og opmærksomhed blandt virksomheder, reguleringsmyndigheder og forskere. Samtidig giver certifikatet vejledning om, hvordan virksomheder bedst kan forberede sig på at overholde deres rapporteringskrav i lyset af det stigende antal ESG-relaterede reguleringer.

Praktisk om eksamen

 • Antal spørgsmål: 40
 • Tid: 60 minutter
 • Format: multiple-choice
 • Er med i prisen

Du skal besvare mindst 28 spørgsmål rigtigt (70%) for at bestå certifikatet.