Få 4 tips til at optimere samarbejdet i gruppen!

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

4 tips, der kan hjælpe dig med at undgå udfordringer og få mest muligt ud af arbejde i teams.

Få 4 tips til at optimere samarbejdet i gruppen!

3 min.

At arbejde i en gruppe kan være en spændende og givende oplevelse, men det er ikke altid let. Her er 4 tips, der kan hjælpe dig med at undgå udfordringer og få mest muligt ud af arbejde i teams.

Samarbejde er en del af mange arbejdspladser og er ofte nødvendigt, når opgaver skal løses. At have forskellige personer til at bidrage med forskellig ekspertise kan føre til gode og kreative løsninger, som vi ellers aldrig ville være fundet frem til alene. Men forskellige personligheder og agendaer kan også skabe samarbejdsproblemer og føre til konflikter. 

Vi har samlet 4 gode tips til at styrke dit samarbejdet i gruppen. 

1) Lær hvilke persontyper, der er i gruppen

Et team består sjældent af helt ens personligheder. 

Her kan viden om persontyper være et brugbart værktøj til at håndtere og forstå konflikter og dermed skabe en bedre gruppedynamik og i sidste ende bedre resultater. 

Kender du din egen og de andres personlighedstyper, forstår du nemmere, hvorfor en person handler og siger, som de gør. Derudover skaber det chancen for at se dine egne følelser og tanker i en ny sammenhæng.

Lyt dig klogere: Podcast - Episode 09 Målrettet kommunikation

Forståelsen af personlighedstyper medfører, at du bliver bedre i stand til at reagere på egne og andres handlinger, hvilket også gør det nemmere at: 

  • Være på forkant med konflikterne – og undgå dem!
  • Sørge for at kernebehovene bliver bedst muligt tilgodeset – det letter forandringer
  • Gøre dialogen konstruktiv – det letter samarbejdet og forståelsen i gruppen

Der findes et hav af persontype-test. En af de mest kendte er verdens ældste persontypografimodel, Enneagrammet, der kortlægger 9 arketyper.  

Når både du og dine gruppemedlemmer kender hinandens typer, kan I med fordel drøfte, hvordan I bedst arbejder sammen som gruppe på baggrund af disse personligheder. 

Læs også: De 9 arketyper som værktøj til medarbejder- og lederudvikling 

2) Gør brug af digitale projektstyringsværktøjer 

Vi lever i en digital tid – og måske foregår noget af - eller alt - dit samarbejde online. Her er digitale projektstyringsværktøjer gode til at holde styr på alt fra dokumenter, opgavelister, brainstorms, referater til den generelle kommunikation. 

Find det værktøj, der passer bedst til dig og din gruppes behov. Skal I fx samarbejde om enkeltstående projekter eller er jeres samarbejde mere centreret omkring vidensdeling? 

Gode og gennemprøvede digitale værktøjer er fx Trello eller Asana, der nemt skaber overblik over alle jeres opgaver. Kommunikerer I meget i det daglige, så kan I med fordel erstatte de lange mailtråde med et chat-værktøj som fx Slack. 

Læs også: 4 populære projektstyringsværktøjer 

3) Forbered jeres møder 

Gruppearbejde og møder går hånd i hånd. Desværre kender de fleste til at sidde i møder, der virker ufokuserede, uinspirerede og uproduktive.

Forberedelse er derfor vigtig for at undgå ineffektive møder, der også er med til at dræne samarbejdet. Det kan derfor være en god idé at: 

  • Være klar over formålet med mødet, tidsrammen og hvem der skal deltage.
  • Sørge for, at alle ved, hvad der forventes af dem på mødet, så der ikke opstår overraskelser eller misforståelser
  • Sørge for at tydeliggøre, hvis der skal forberedes noget specifikt til mødet
  • Have en person, der står for at facilitere mødet – både op til, under og efter (opsamling)

Har jeres gruppe en udpeget leder, er det oplagt, at facilitatorrollen ligger hos ham/hende. Er der ikke en naturlig leder i gruppen, kan det være en idé at vælge en, der tager rollen som facilitator. Det behøver ikke at være den samme person hver gang. Der kan sagtens skiftes mødefacilitator fx ved at aftale ved hvert møde, hvem der tager den næste gang.

Se vores webinar om effektive møder – offline og online

4) Husk at tage konflikterne!

Konflikter – store som små – findes i de fleste grupper. Konflikter kan være ubehagelige og have store konsekvenser for både samarbejdet og for enkelte personer. Men de er naturlige, og tages de hånd om på en konstruktiv måde, kan de også være en kilde til udvikling.

Det kræver dog, at du ved, hvordan du skal arbejde med konflikter.

Sæt dig ind i, hvilke typiske træk jeres konflikter har, og brug det som et redskab til i hjælpe med at afværge optrapningen af jeres fremtidige konflikter.

Bliv fx klogere på konflikter her: 

Lær om konflikters udvikling

Lær om mentale filtre og konflikttyper 

Vil du vide mere?