Gode råd til konflikthåndtering | Konflikters udvikling (op- og nedtrapning)

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

37624

Gode råd til konflikthåndtering | Konflikters udvikling (op- og nedtrapning)

5 min.

’Gode råd til konflikthåndtering’ er en artikelserie med gode råd inden for emnet konflikthåndtering. Serien er nyttig for dig, der oplever konflikter og ikke ved hvordan du skal håndtere dem. Serien er skrevet af ©Teknologisk Institut, og tager udgangspunkt i indholdet på vores kurser i konflikt-håndtering. Hvis du finder emnet, teorierne og metoderne interessante, og vil du lære endnu mere om konflikthåndtering, udbyder vi på Teknologisk Institut en bred vifte af kurser inden for emnet. Se mere på teknologisk.dk/kurser. God fornøjelse!

En konflikt kan kort forklares med at være en uoverensstemmelse mellem mennesker, der er uenige eller har forskellige holdninger om en sag. Foruden uenighed, kendetegnes konflikter også ved, at der er en spænding til stede mellem parterne – altså at relationen mellem de stridende parter føles ubehagelig eller anspændt.

Konflikter er naturlige og en del af alle relationer. Når der udveksles meninger, er der mulighed for, at der opstår uenighed og hermed konflikter. Konflikter er derfor en naturlig del af privat- som arbejdslivet.

For mange mennesker er konflikter - uanset hvor naturlige de er - forbundet med noget ubehageligt, besværligt og utryghedsskabende. Men hvis konflikter ignoreres, risikerer man, at konflikterne ikke kan løses, og det kan have store konsekvenser. På arbejdspladsen kan det fx medføre, at medarbejderne bliver uproduktive, og at de arbejdsmæssige resultater udebliver, fordi medarbejderne oplever konflikten influere på et menneskeligt plan. Konflikter på arbejdspladsen kan dermed resultere i stress, mobning og øget sygefravær.

Men konflikter kan også håndteres og dermed rumme nye muligheder. Vi lærer nemlig gennem konflikter, og konflikter kan være en kilde til udvikling for både dig selv, dine kollegaer og din arbejdsplads (hvis der altså tages hånd om dem på en konstruktiv måde). Hvis konflikter skal fører til nye muligheder, kræver det dog, at du ved, hvordan du skal være i og arbejde med konflikter.


I denne artikel vil du få indblik i konflikters udvikling med modellen ’konflikttrappen’. Med indsigt i konflikttrappen, har du - når du oplever konflikter – et godt redskab til at forstå, hvordan konflikter udvikler sig, både ved op- og nedtrapning.
 


Konflikttrappen

Alle står fra tid til anden i midten af en konflikt, der ikke ser ud til at kunne løses. Mange konflikter starter blot som en mindre uoverensstemmelse, og hvad der kan synes som øjeblikket efter, er problemet vokset. Simple redskaber kan dog gøre en stor forskel i konflikthåndteringen, og hjælpe med at du konstruktivt kan komme videre med problemerne. Konflikttrappen er her et af de mest brugte redskaber indenfor konflikthåndtering og viser hvordan konflikter typisk udvikler sig.

Ingen konflikter er ens, men med konflikttrappen får du et indblik i nogle af de fællestræk mange oplever i konflikter. Modellen sætter fokus på graden af konflikten og illustrerer med sine forskellige niveauer, hvor svær konflikten er. Konflikttrappen hjælper til at belyse, hvor og hvordan der skal sættes ind i arbejdet med konflikthåndtering, og viser hvordan en konflikt udvikler sig når man fortaber sig i den, og den forværres, bl.a. fordi parterne bliver mere og mere fjendtlige over for hinanden.

Konflikttrappens 7 niveauer:

37624 - GIF


1. Uoverensstemmelse

På dette trin vil parterne ikke det samme og er uenige i, hvorledes udfaldet skal være. Her kan problemet diskuteres, og når parterne opnår enighed, er konflikten løst. Indtil videre er det forholdsvis lige til, men mange kender også, hvordan kommunikationen i nogle tilfælde går skævt, og konflikten trappes op til næste trin.

2. Personificering

På dette stadie bliver konflikten sværere at løse, og i takt med at frustrationen stiger hos parterne, kan konflikten gå hen at blive mere personlig. Dette foregår typisk, når parterne begynder at bebrejde og modsige hinanden.
Her kan du med fordel reflektere og overveje, hvorvidt du kan være med til at finde en løsning. Hvis konflikten personificeres, gøres den nemlig vanskeligere at løse, og problemets fokus kan blive mere diffust. Når følelser som irritation begynder at påvirke situationen, brydes tilliden til at finde en fælles løsning, der tilgodeser alle.

3. Problemet vokser

Har du prøvet, at stemningen blev kølig, og fejl og mangler, der lå uden for selve problemet, blev trukket ind i konflikten? Mange kender også til, at eventuelle ældre konflikter blusser op igen og gøres til en del af det nuværende problem. Her kan det være nødvendigt at træde et skridt tilbage for at genvinde overblikket over situationen.

Hvis du bliver klar over det uhensigtsmæssige konfliktmønster, kan dette medføre, at alle forsøger at finde en løsning igen. Det vigtigste er, at du bliver ved med at forsøge at opretholde kommunikationen for kun da, er der mulighed for enighed.

4. Samtale reduceres

Det er normalt, at når samtalen bliver ubehagelig, kan man begynde at opgive. Begge parter kan føle sig misforstået, og vejen til en løsning kan synes lang. Det der typisk sker her er, at parterne helt stopper med at tale sammen og undgår al kontakt. For at føle sig forstået, vælger parterne ofte at tale med andre om konflikten.

Det kan være en fordel at inddrage andre i konflikten for at få et nyt blik på det hele, men det kan desværre også ende ud i at parterne blot bagtaler hinanden uden at komme videre. Så sørg for, at du er opmærksom på, at dit mål er at løse konflikten.

5. Fjendebilleder

På dette stadie er konflikten røget ud af proportioner, og der er ingen forståelse mellem parterne længere. Der er ingen positiv kommunikation, og det handler for begge parter kun om at få gennemtvunget deres mål. Det er nu ved at være for sent at indgå aftaler eller finde kompromiser.

Men selv her kan du gøre en forskel ved eventuelt at finde elementer af konflikten, der måske kan findes enighed om? Derefter kan man altid fortsætte med at løse flere problemer.

6. Åben fjendtlighed

Dette trin indleder til, at partnerne anerkender, at der ikke kan findes en løsning. Konflikten er nu nået et punkt, hvor den er blevet destruktiv og anklagende, og had kan opstå mellem parterne. Her kan konflikten begynde at fylde rigtig meget, og du kender måske, hvor drænende det kan være.

For at spare på kræfterne kan det være en idé at lægge lidt afstand til konflikten og måske udskyde den til et tidspunkt, hvor du har mere mod på at genoptage kommunikationen. På trods af, at der måske er klarhed over, at konflikten ikke kan løses, kan der stadig skabes nogle rammer, der gør problemet lettere at håndtere.

7. Polarisering

Alle forsøg på at opretholde kommunikation er opgivet, og dette kan lede hen mod eksempelvis fyring og opsigelse. Konflikten kan ikke løses, og det er bedst, hvis parterne kan blive adskilt. Der er mange trin før dette og derfor mange situationer for at redde og løse problemet. Med øget fokus på selve udviklingen af en konflikt, kan du gøre en stor forskel og være med til at finde en løsning.
 

Sådan bruges konflikttrappen

Ved at kende de typiske træk i konflikters optrapning kan man blive klar over, hvad der sker og dermed overveje at gøre noget andet, for at afværge optrapningen.
Der er mange måder at redde konflikthåndteringen på gennem de 7 niveauer, og der kan arbejdes individuelt eller samarbejdes. Mange kan genkende nogle af disse trin fra konflikter på arbejdspladsen eller i hverdagen og vejen til at håndtere svære problemer behøver ikke at være lang.

Konflikttrappen kan bruges til:

  • At have et fælles sprog om hvor en konflikt befinder sig
  • Adskiller person og problem. Det er ikke personen, der er problemet, det er konflikten
  • Viden om hvor og hvordan man skal sætte ind:
    • Forebyggelse af konflikteskalering – trin 1
    • Håndtering af konflikt – trin 2 og 3
    • Løsning af konflikter – som oftest med hjælp ude fra – trin 4 og op

Når der opleves konflikter, kan det altså være nyttigt at undersøge hvilket stadie (på konflikttrappen) konflikten befinder siger på, for videre at kunne identificere hvor og hvordan der skal sættes ind i arbejdet med konflikthåndteringen, således konflikten håndteres på bedst mulig vis.

 Vil du vide mere?

Hos Teknologisk Institut udbyder vi et bredt udvalg af kurser inden for konflikthåndtering - bl.a. kurserne:

Artikler i samme serie: