Kurser

Grundlæggende performancetest

På dette kursus får du en grundig introduktion til at inddrage performancetest i dit it-projekt. Du får en grundlæggende viden om, hvad en performancetest er, hvorfor den er vigtig samt hvordan en performancetest trin for trin bliver designet og afviklet.

Forudsætninger

Kurset er teoretisk og ikke værktøjsspecifikt, så der er ikke krav til forudgående kendskab til bestemte værktøjer eller kodesprog.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, som arbejder i et test- og udviklingsteam eller i en IT-produktafdeling, der skal i gange med, eller blive bedre til at specificere og/eller teste performancekrav. Det inkludere fx også Projektledere, Product Owners, Scrum Masters, Testere og IT Managers.

Udbytte

Du får en overordnet viden om performancetest, og hvorfor den er nødvendig. Derudover får du en grundlæggende teoretisk forståelse for:

 • de forudsætninger og det tilhørende analysearbejde, der kræves for at stille performancekrav og designe en performancetest
 • at læse en performancetestrapport og sammenligne den med de performancekrav der er stillet
 • hvilke performancemetrikker der er relevante

Indhold

 • Hvordan stiller man testbare krav
 • Hvad kan der testes
 • Opbygning af en realistisk test
 • Performancetesttyper
 • Testmiljøer
 • Testdata
 • Testinfrastruktur
 • Monitorering
 • Bruger- og load-profiler
 • Automatiseret afvikling
 • Håndtering af integrationer
 • Test af Cloud applikationer
 • Aflæsning af resultater

Vi tager udgangspunkt i, hvordan en performancetest i praksis, trin for trin, bliver designet og afviklet, for på den måde at give dig et indblik i, hvad der kan og bør stilles krav til.

Kurset er ikke værktøjsspecifikt, så der vil blive undervist i den generelle opbygning af en performancetest, ud fra de beskrevne standarder.

Det gennemgåede materiale opsummeres undervejs gennem gruppeøvelser og dialog. Der vil desuden være masser af eksempler fra den virkelige verden, så teorien holdes op imod noget håndgribeligt.

Form ved virtuel afholdelse

Dette kursus afholdes også virtuelt. Her består kurset af 2 moduler á 3 timers varighed. Modulerne starter kl. 14.00.

Underviser

Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra Teknologisk Instituts netværk bestående af branchens dygtigste undervisere. Du kan forvente en underviser, som har mange års praktisk erfaring med softwaretest fra forskellige it-projekter.

 

Available in English v4

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på