Kurser

Introduktion til Emballagedirektivet

Siden 1994, hvor EU's emballageaffaldsdirektiv blev indført, har der været stillet krav om, at emballagen skal optimeres. Direktivets krav er blevet aktuelle, efter at flere lande nu aktivt kontrollerer, om emballagerne opfylder de stillede krav. Supermarkedskæder kræver også, at direktivets krav overholdes. Dette betyder, at direktivets krav skal efterleves og kunne dokumenteres på anfordring inden for 2-3 uger. Gevinster ved indførsel af direktivets krav er bl.a.: Optimeret emballage, tættere kontakt til kunder og leverandører, større opmærksomhed på slutkundernes krav samt større kendskab til logistikkædens sammensætning.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 5 besvarelser

Udbytte

  • kendskab til de vidtgående krav, som stilles gennem emballagedirektivets krav
  • kendskab til, hvordan kravene kan opfyldes - det kan give din virksomhed en konkurrencefordel

Deltagerprofil

Adm. direktører, kvalitets-, indkøbs-, salgs-, marketingsansvarlige m.m.

Underviser

Søren R. Østergaard, sektionsleder er daglige leder af Emballagesektionen og har gennem en årrække undervist i faget Emballage og Pakning på DTU. Han er både uddannet civilingeniør og HD i afsætningsøkonomi, samt har mange års erfaring med varedistribution og standardisering i praksis.

Indhold

Kurset vil gennemgå følgende områder:

  • Hvad siger loven? Gennemgang af direktivets opbygning.
  • Hvem er ansvarlig for, at direktivet overholdes? Den markedsførende virksomhed er underlagt disse krav.
  • Hvilken indflydelse har direktivet på forsyningskæden?.
  • Hvordan kan direktivet indarbejdes i virksomheden?
  • Direktivet som effektiviseringsmulighed.

Kurset vil endvidere give enkelte guidelines til, hvordan direktivets krav kan opfyldes samt et forbedret kendskab til centrale krav til produktets fysiske og funktionelle funktioner.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på