Kurser

IT-kravspecifikation med Use Case teknikken

Use Cases sikrer gode kravspecifikationer. En god IT-kravspecifikation er formuleret, så både leverandøren og brugeren af systemet kan læse den og få en præcis forståelse af, hvad løsningen indebærer. En Use Case model kan hjælpe med til at sikre en god kravspecifikation og kan derefter bruges i alle de efterfølgende faser af systemudvikling og test. Dette kursus er baseret på best pratices, standarder og velafprøvede referencer inden for området.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 143 besvarelser

Peter er en super god underviser, der lægger vægt på både teori og praksis
- Per Petersen, Forsvaret & Forsvarsminsteriets Styrelser

 

Forudsætninger

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. Kurset henvender sig til projektledere, udviklere, testere, brugere og konsulenter, der skal arbejde med kravspecifikationer.

Indhold

  • Introduktion til krav og terminologi indenfor kravspecificering
  • Use Case notation – use case diagrammer, aktører, include, extend og inherit relationer
  • Formel specifikation af Use Cases - beskrivelsesteknikker og skabeloner, eksempler på Use Cases
  • Metodetrin for kravspecifikation ved hjælp af Use Cases, normalforløb, undtagelser og varianter
  • Udarbejdelse af en komplet kravspecifikation ud fra en skabelon
  • Udarbejdelse af test cases ud fra use cases
  • Gennemførsel af acceptest og udarbejdelse af test rapport
  • Use Cases anvendt i udviklingsforløbet
  • Introduktion til andre UML diagrammer
  • Specifikation af ikke-funktionelle krav - fx svartider, oppetid, brugervenlighed, vedligeholdelse m.m.

Underviser

Undervisningen varetages primært af Peter Bjerregaard, der har 20 års praktisk erfaring inden for feltet imellem IT-udvikling, forretningsudvikling, strategi og ledelse, herunder som konsulent for Teknologisk Institut. Peter har mere end 10 års undervisningserfaring inden for områderne IT-kravspecifikation, forretningsmodellering og IT arkitektur. Ud over uddannelse som Datalog samt HD i organisation har Peter bl.a. en TOGAF 9 certificering og pædagogikum i voksenuddannelse.

 

Har du faglige spørgsmål, så kontakt: