Kurser

Ledelse af forandringsinitiativer og PMO

Få viden til ledelsesmæssigt at kunne understøtte forandringer i organisationen og herunder en PMO-funktion - Projekt-, program-, portefølje-, og forandringsledelseskontor.

Bedre understøttelse af forandringsinitiativer

En af forudsætningerne for succes med fordringer i både traditionelle og agile miljøer er, at projekt-, program-, portefølje- og forandringsledelse håndteres og ledes på den rigtige måde. Som leder er det afgørende at understøtte forandringer og skabe de overordnede rammer som skal sikre at forandringsinitiativer skaber succes gennem bl.a. at anvende et PMO.
 

Deltagerprofil

Kurset er målrettet ledere, der har en afgørende rolle i at forandringer når i mål samt program- og porteføljeledere der har behov for at forstå sammenhængen i håndtering af forandringer og anvendelse af PMO. Kurset kan også være relevant for Change Managers, sponsorer eller eksterne interessenter (fx fonde), der ønsker at sikre sig at deres investering i forandringer omsættes til værdiskabelse.
 

Udbytte

 • At kende de centrale forskelle på projekt- program, portefølje- og forandringsledelse og deres understøttende discipliner
 • At kunne identificere modenhedsniveauer i projekt- program, portefølje- og forandringsledelse
 • At anvende hensigtsmæssig ledelsesadfærd som understøtter udvælgelse, overvågning og vurdering af forandringsinitiativer
 • At forstå, hvordan man som leder bedst bidrager til succesfulde forandringsinitiativer og realisering af udbytte
 • At forstå, hvordan et PMO kan være værdiskabende og hvordan det kan understøttes ledelsesmæssigt
 • At opnå forståelse for forskelle på en traditionel vandfaldsorienteret tilgang og en Lean-Agile tilgang til håndtering af forandringer

Indhold

 • Modenhed og projekt- program, portefølje- og forandringsledelse
 • Overblik over værktøjer og teknikker til projekt-, program-, portefølje-, og forandringsledelse
 • Ledelsesadfærd til understøttelse af forandringer
 • Hvorfor et PMO skaber værdi og effektmåling gennem PMO KPI’er
 • Finansiering af forandringer og en PMO model
 • Roller og ansvar tilknyttet projekt, program, portefølje, forandringsledelse og PMO

Form

Kurset veksler mellem teori, praktiske øvelser og simulering af praksisnære situationer. På kurset vil en række temaer bliver gennemgået og hvert tema vil blive udfoldet gennem input fra underviser, dialog mellem underviser og kursister, samt gruppearbejde. Der anvendes en generisk case til at binde det hele sammen og der er også mulighed for at inddrage kursisternes egne cases.
 

Underviser

Thomas Essendrop
Thomas er seniorrådgiver og har en baggrund som projektleder og Change Management konsulent. Thomas har erfaring med rådgivning og implementering af projekt- portefølje- og forandringsledelsesmodeller indenfor både den private- og den offentlige sektor. Med 20 års undervisningserfaring og en Master of Education, lægger Thomas stor vægt på at tilrettelægge og gennemføre undervisningen, således at kursisterne oplever et godt forløb med stort udbytte. Thomas er akkrediteret trainer i PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, Change Management og SAFe® og er certificeret i MSP®, MoP®, Prosci ADKAR®, NLP Business, Scrum Master og SAFe® Programme Consultant.
 
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på