Kurser

8 dages uddannelse 
Længerevarende forløb inden for et specifikt emne

Masterclass i organisationspsykologi

9. september til 22. november 2024 Taastrup Garantifor afholdelse
3. februar til 13. maj 2025 Taastrup
DKK  39.999
ekskl. moms
Nr. 90006 P
4,3
Fremragende
31 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

Masterclass i organisationspsykologi er et uddannelsesforløb, der giver dig et bredt teoretisk overblik over det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Du får en anvendelsesorienteret forståelse af de væsentligste internationale teorier og forskningsresultater på området. Og så får du et unikt indblik i to erhvervspsykologers personlige værktøjskasser.

Bliv klogere på samspillet mellem individet og organisationen

Uddannelsen er tematisk opbygget og kommer omkring de væsentligste områder inden for klassisk og moderne organisationspsykologi. Fokus er på den teoretiske refleksion såvel som den praktiske anvendelse af viden og værktøjer i forhold til mennesker i moderne organisationer.

Deltagerprofil

Uddannelsen er for dig, der fx er chef, formel eller uformel leder, projektleder, forandringsagent, konsulent, HR-medarbejder, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, medlem af samarbejdsudvalg, og som har en interesse for det organisationspsykologiske felt.
 
Uddannelsen kræver en aktiv deltagelse på modulerne og tid til forberedelse og refleksion i de mellemliggende perioder. Der vil være litteratur på dansk samt blive brugt andre kilder som eksempelvis podcasts og undervisningsvideoer. Du reflekterer over og sætter dit eget arbejdsliv i spil undervejs og har rig mulighed for at danne netværk med dine medkursister.

Udbytte

 • Få overblik over den klassiske arbejds- og organisationspsykologi såvel som indblik i banebrydende forskning inden for feltet
 • Opnå teoretisk forståelse af, hvorfor mennesker agerer, som de gør samt træning i at anvende teorierne i praksis
 • Få kompetencerne til både at reflektere over organisationspsykologiske teorier og feltets forskning og viden
 • Få langt flere ord til at beskrive og forklare andre, hvordan du kan anskue udfordringer og handlemuligheder
 • Få en værktøjskasse og hjælp til at overføre læringen til praksis og dit daglige arbejde
 • Bliv bedre til at arbejde sammen med dine kollegaer og til at indhente og udfordre ekstern konsulentbistand
 • Få bedre resultater pga. større forståelse og mere hensigtsmæssige indgreb i forhold til de udfordringer, organisationen står over for
 • Få mulighed for at etablere netværk på tværs af en række private og offentlige organisationer

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 16 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

Uddannelsen indeholder nogle af de mest centrale emner inden for arbejds- og organisationspsykologi. Den er inddelt ud fra modellen IGLO (individ, gruppe, ledelse og organisation).

MODUL 1 – HISTORIE, OVERBLIK OG INDIVIDER
 • Overblik over feltet. På dag 1 introduceres du til en række banebrydende hændelser inden for arbejds- og organisationspsykologi og lærer, hvordan de har påvirket den måde, vi tænker i dag. Du lærer om arbejds- og organisationspsykologiens historie, kendte eksperimenter, begreber som arbejdspsykologi, organisationspsykologi og erhvervspsykologi.
 • Individer i organisationer. Dag 2 handler om menneskeforståelse. Undervisningen giver dig en indsigt i menneskers tanker, følelser og adfærd, personlighedstræk og –typer, talenter, styrker og successtrategier. Du får også en introduktion til psykologiske metoder til at måle og veje individer samt principperne bag velovervejet øvelse.
MODUL 2 - GRUPPER
 • Interpersonelle relationer. På dag 3 er der fokus på typiske relationelle udfordringer i det psykosociale arbejdsmiljø. Udfordringerne inkluderer bl.a. gruppepres, stresshåndteringens ABC, udvikling af robusthed, og hvordan du kan passe på dig selv i form af psykologisk selvforsvar og egenomsorg. Vi taler også om nogle af de psykiske lidelser du eller dine kolleger sandsynligvis kan komme ud for - herunder håndtering af hverdagspsykopaterne.
 • Gruppedynamikker ogAdfærdsledelse Dag 4 handler om samarbejde, gruppedynamikker samt psykologi og motivation i grupper. Du introduceres for teorier om gruppers modenhed, gruppedynamikker samt high performance teams, og vi ser på udviklingstiltag, der er relevante for at lede og agere i grupper. Herudover kommer Alexandra Krautwald og fortæller, som gæsteforelæser om Adfærdsledelse og nudging som virkningsfulde elementer i påvirkningen og forståelsen af vores gruppeadfærd i arbejdslivet og generelt
MODUL 3 - LEDELSE
 • Ledelsespsykologi. På dag 5 er der fokus på psykologiske vinkler på ledelse – herunder forskellige ledelsesmodeller og -stile, positiv ledelse samt ledelse og følgeskab. Da tiltrækning, udvikling og fastholdelse fylder en del i personaleledelse, kommer vi bl.a. rundt om emner som rekruttering, medarbejderudviklingssamtaler og coachende ledelse. Vi reflekterer desuden over magt og etik i ledelse.
 • Forandringsledelse. På dag 6 lærer du om, hvad der sker rent psykologisk under organisatoriske forandringer. Gennem fokus på begreber som modstand mod forandring, forandringskommunikation, roller, positioner og perspektiver, får du indblik i, hvordan organisationspsykologiske teorier kan understøtte implementering af forandringer, strategier og nye organisationskulturer.
MODUL 4 - ORGANISATIONER
 • Organisationer. Dag 7 handler om organisationsforståelse. Du lærer om forskellige organisationsformer og -strukturer samt deres tilhørende arbejdsprocesser. Emner som organisatorisk læring, organisationskultur, og du opnår øget forståelse for, hvordan disse indvirker ved den praktiske håndtering af organisationsudvikling, fusioner og kriser. Herudover kommer Peter Holdt Christensen som gæsteforelæser og fortæller om det hybride arbejde.
 • Sunde organisationer. På dag 8 lærer du om, hvordan organisationer kan indrettes, så de udgør sunde og bæredygtige rammer for de ansattes arbejdsliv. Emnerne, du introduceres til, er bl.a. Struqtures til måling af hvor skoen trykker i organisationer, jobanalyser og strategisk kompetenceudvikling. Vi taler også jobcrafting og lederen som regissør af det bæredygtige arbejde, hvor du ubesværet kan engagere dig. Nyere tendenser som pseudoarbejde, forstyrrende storrumskontorer, fire dages arbejdsuge og hjemmearbejde kommer vi også ind på. Desuden diskuterer vi trivsel og motivation med fokus på belønning, og hvordan den psykologisk sunde arbejdsplads kan se ud.
   

Anmeldelser af Masterclass i organisationspsykologi

4,3
 
Fremragende Baseret på 31 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt
Kompetente og gode undervisere. Underviserne har sammensat et spændende og veltilrettelagt forløb. Stor afveksling i undervisningsformen og plads til dialog imellem kursisterne. Spændende gæstelærer. Kan absolut anbefale uddannelsesforløbet.
 - Mette Louise Storm Københavns Universitet
God masterclass, dygtige undervisere, spændende diskussioner, afvekslende undervisning og relevante hjemmeopgaver.
 - Birgitte Lamp Nationalparkfond Mols Bjerge
 

Form

Uddannelsen består af 8 undervisningsdage fordelt på 4 fælles moduler à 2 dage.
Undervisningen består af en vekselvirkning mellem inspirerende ekspertoplæg - i et sprog alle kan forstå - om viden og værktøjer, videoklip, spørgsmål og svar, diskussion af cases og aktuelle udfordringer, gruppeøvelser og erfaringsudveksling.
Undervejs vil der være rig mulighed for aktiv deltagelse via spørgsmål og svar, diskussion af cases og aktuelle udfordringer, gruppeøvelser og erfaringsudveksling med dine medstuderende.
Som en del af forløbet får du to individuelle coachingsessioner hos en professionel coach, der er uddannet psykolog. Coachingsessionerne er inkluderet i uddannelsens pris og giver dig mulighed for at sætte målrettet fokus på din faglige udvikling og / eller den afsluttende eksamen.
 
 
90006_Moduloversigt_masterclass-organisationspsykologi
 

Hvad er en Masterclass?

Med masterclass skal forstås undervisning leveret af flere eksperter med forsknings- og erfaringsbaseret viden og færdigheder inden for organisationspsykologien. Undervisningen består af flere moduler, så der er tid til at dække mere stof og gå mere i dybden, end hvad der normalt er mulighed for på en workshop eller et kortere kursus. Der er mere fokus på anvendelse af det lærte mellem modulerne - end på læsning af akademisk litteratur. Masterclass skal i denne sammenhæng ikke forstås som et videregående kursus for deltagere, som allerede har særlige forudsætninger i kraft af tidligere kurser inden for organisationspsykologi.

Forberedelse

Inden kurset starter skal du udfylde et mindre spørgeskema og læse i en teoribog, der supplerer undervisningen med en mere organisationsteoretisk tilgang. Mellem hvert modul er der enkelte mindre hjemmeopgaver og mulighed for frivillig læsning af anbefalet dansk og eventuelt engelsk litteratur.

Coaching/sparring

Som en del af uddannelsen får du to coachingsessioner med én af de ansvarlige for uddannelsen, som begge er autoriserede psykologer og coaches. Dine coachingsessioner kan foregå live eller over telefon/ virtuelt.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen med en ekstern censor. Den skriftlige opgave går ud på at skrive en case om, hvordan du har anvendt noget af det lærte på din arbejdsplads, og hvilke foreløbige resultater der er kommet ud af det mv. Hvis du vælger ikke at lave en skriftlig opgave, har du i stedet mulighed for blot at modtage et kursusbevis fra Teknologisk Institut.

23021
28954
23822
25583
Underviser

Alexandra Krautwald

4.34/5 (198 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Gæsteunderviser: Alexandra er Managing Director og forfatter til bogen "De unge generationer på arbejde". Hun skriver artikler og indlæg i Børsens Ledelseshåndbøger og blogger på Børsen om ledelse og forretningsudvikling. Alexandra arbejder med adfærdsledelse i både danske og internationale virksomheder, private som offentlige.

Underviser

Ebbe Lavendt

4.47/5 (83 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Ebbe er erhvervspsykolog, cand.psych.aut. og Master i Anvendt Positiv Psykologi med over 20 års erfaring fra konsulentbranchen, hvor han har løst opgaver inden for markedsanalyse, test, rekruttering, proceskonsultation, supervision, coaching, undervisning og rådgivning. I kraft af sin erfaring, og som Danmarks første master i positiv psykologi, er Ebbe en af landets største kapaciteter inden for positiv erhvervspsykologi. Sammen med Marika er Ebbe uddannelsesansvarlig og gennemgående underviser.

Underviser

Marika Tingleff

4.62/5 (137 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Marika er selvstændig autoriseret psykolog (cand.psych.aut) med speciale i organisationspsykologi og klinisk psykologi (terapi). Hun har de sidste 18 år udviklet ledere på alle niveauer og fungerer som konsulent for danske og internationale virksomheder indenfor ledelse, samarbejde, stress og konflikthåndtering. Marika er en dynamisk og empatisk formidler, der aktivt inddrager kursisternes perspektiver i sin undervisning. Sammen med Ebbe er Marika uddannelsesansvarlig og gennemgående underviser.

Underviser

Peter Holdt Christensen

Peter er ph.d., Associate Professor og organisationsforsker på Copenhagen Business School. Han har stor undervisningserfaring inden for organisationsteori og er desuden forfatter til flere bøger inden for emnet. Aktuelt arbejder Peter bl.a. på forskningsprojektet "Hybridarbejde. Balancen mellem nye og gamle måder at arbejde på", som analyserer arbejdslivets nye normal. Forskningsprojektet er såvel teoretisk som empirisk i sin tilgang.

Vælg dato

Taastrup
9. september til 22. november 2024
 Garantifor afholdelse
Taastrup
3. februar til 13. maj 2025

Vil du vide mere?

Selvledende medarbejdere - sådan leder du dem

Ønsker dine medarbejdere sig større spillerum og mulighed for at påvirke deres job? Selvledelse ses af mange virksomheder som en totalløsning til at dække alle behov...

Læs mere
 

TI-POD - EP #23: Personlig ledelsesstil

Podcast episode 23

Læs mere
 

Ledelse og filosofi kan være to sider af samme sag

Brug filosofien og menneskesynet fra de historiske perioder til at skabe en bedre forståelse af dine medarbejdere og din ledelsesstil.

Læs mere