Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Masterclass i organisationspsykologi

Masterclass i organisationspsykologi er et uddannelsesforløb, der giver dig et bredt teoretisk overblik over det organisationspsykologiske felt og en anvendelsesorienteret dybdeforståelse af de væsentligste teorier og forskningsresultater.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 7 besvarelser

Uddannelsen er tematisk opbygget og kommer omkring de væsentligste områder inden for klassisk og moderne organisationsteori. Der vil både blive lagt vægt på den teoretiske fordybelse og refleksion såvel som den praktiske anvendelse af teorier og viden i en moderne organisationskontekst.

Deltagerprofil

Uddannelsen er for chefer, formelle og uformelle ledere, projektledere, forandringsagenter, konsulenter, HR-medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, medlemmer af samarbejdsudvalg, akademikere og andre med en interesse for det organisationspsykologiske felt. Uddannelsen kræver en aktiv deltagelse på modulerne og tid til forberedelse og refleksion i de mellemliggende perioder. Der vil være litteratur på både dansk og engelsk samt blive brugt andre kilder som eksempelvis TED-talks, podcasts og undervisningsvideoer. Du reflekterer over og sætter dit eget arbejdsliv i spil undervejs og har rig mulighed for at danne netværk med dine medstuderende.

Udbytte

 • Overblik over den klassiske organisationsteori såvel som indblik i nyere forskning inden for feltet.
 • Teoretisk dybdeforståelse af, hvorfor mennesker agerer, som de gør samt træning i at anvende teorierne i praksis.
 • Kompetence til både at reflektere over organisationspsykologiske teorier og feltets forskning og viden.
 • En fyldt værktøjskasse, som umiddelbart kan anvende i praksis.
 • Hjælp til at overføre læringen til dit daglige arbejde med henblik på at håndtere aktuelle udfordringer.
 • Mulighed for at etablere netværk på tværs af en række private og offentlige organisationer.

Samtidig får din arbejdsplads

 • En person, der pga. sin øgede forståelse og større værktøjskasse er blevet bedre til at arbejde sammen med sine kollegaer og bedre til at indhente og udfordre ekstern konsulentbistand.
 • En person med langt flere ord til at beskrive og forklare andre, hvordan man kan anskue udfordringer, og hvilke handlemuligheder der er.
 • Sandsynlighed for bedre resultater pga. større forståelse og mere hensigtsmæssige indgreb i forhold til de udfordringer, organisationen står over for.

Form

Uddannelsen består af 10 undervisningsdage fordelt på 4 fælles moduler à 2 dage og 2 valgfri undervisningsdage med mulighed for fordybelse i et særligt relevant emne. Du kan vælge dine to valgfri dage blandt Teknologisk Instituts mange forskellige kurser med afholdelsesgaranti.

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem inspirerende ekspertoplæg - i et sprog alle kan forstå - om viden og værktøjer, videoklip, spørgsmål og svar, diskussion af cases og aktuelle udfordringer, gruppeøvelser og erfaringsudveksling.

Undervejs vil der være rig mulighed for aktiv deltagelse via spørgsmål og svar, diskussion af cases og aktuelle udfordringer, gruppeøvelser og erfaringsudveksling med dine medstuderende.

Som en del af forløbet får du to individuelle coachingsessioner hos en professionel coach, der er uddannet psykolog. Coachingsessionerne er indeholdt i uddannelsens pris og giver dig mulighed for at sætte målrettet fokus på din faglige udvikling og/ eller den afsluttende eksamen.

 

Indhold

Uddannelsen indeholder de mest centrale emner inden for arbejds- og organisationspsykologi.

Arbejds- og organisationspsykologi

Uddybende information

Forberedelse
Forberedelsen inden kurset består af udfyldelse af et mindre spørgeskema samt læsning i en grundbog. Mellem hvert modul er der enkelte mindre hjemmeopgaver og obligatorisk læsning samt mulighed for frivillig læsning af anbefalet litteratur.

Coaching/sparring
Uddannelsen inkluderer to coachingsessioner med en af de ansvarlige for uddannelsen, som begge er autoriserede psykologer og professionelle erhvervs- og stresscoaches. Coaching kan foregå live eller over telefon/ virtuelt.

Eksamen

Du har mulighed for at tilmelde dig en skriftlig eksamen med en ekstern censor. Den skriftlige opgave handler om at skrive en case, om hvordan du har anvendt det lærte på din arbejdsplads, og hvilke resultater der er kommet ud af det mv. Hvis du vælger ikke at lave et skriftligt oplæg, har du mulighed for at modtage et kursusbevis fra Teknologisk Institut.

Undervisere og oplægsholdere

Ebbe Lavendt
Ebbe Lavendt og Marika Tingleff er de to uddannelsesansvarlige og gennemgående undervisere på uddannelsen. Herudover kommer der enkelte gæsteundervisere undervejs.

Ebbe Lavendt, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. og Master i Anvendt Positiv Psykologi, har 19 års erfaring fra konsulentbranchen, hvor han som erhvervspsykolog har løst opgaver for private og offentlige organisationer inden for markedsanalyse, test, rekruttering, proceskonsultation, supervision, coaching, undervisning og rådgivning. I kraft af sin erfaring og som Danmarks første master i positiv psykologi er Ebbe en af landets største kapaciteter inden for positiv erhvervspsykologi.

Marike Tingleff

Marika Tingleff er selvstændig autoriseret psykolog (cand.psych.aut) med speciale i organisationspsykologi og klinisk psykologi (terapi). Hun har igennem de sidste 18 år udviklet ledere på alle niveauer i mange forskellige ledelsesdiscipliner og fungerer som konsulent for både danske og internationale virksomheder indenfor ledelse, samarbejde, stress og konflikthåndtering.

Marika er en dynamisk og empatisk formidler, der aktivt inddrager kursisternes perspektiver i sin undervisning. Hun sikrer refleksion, energi og tankegods, så du som deltager har de bedste forudsætninger for at gøre en forskel i eget arbejdsliv efter endt kursus.

Gæsteundervisere på forløbet er:

Underviser Henrik Holt Larsen
Henrik Holt Larsen, Professor Emeritus, dr.merc. i Human Resource Management, Institut for Organisation, Copenhagen Business School. Henrik Holt Larsen er Danmarks førende ekspert indenfor HRM og organisation og er bl.a. forfatter til bøgerne "Dilemmaledelse", "HRM i praksis", "Arbejdslivets psykologi" og "License to work".Alexandra Krautwald - underviser
Alexandra Krautwald, Managing Director og forfatter til bogen "De unge generationer på arbejde". Dertil skriver hun artikler og indlæg i Børsens Ledelseshåndbøger og blogger på Børsen om ledelse og forretningsudvikling. Alexandra arbejder med adfærdsledelse i både danske og internationale virksomheder, private som offentlige.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på