Kurser

8 dages uddannelse

Masterclass i organisationspsykologi

7. februar til 20. maj 2022 TaastrupGarantifor afholdelse
22. august til 15. november 2022 Taastrup
6. februar til 9. maj 2023 Taastrup
4. september til 5. december 2023 Taastrup
DKK  39.999
ekskl. moms
Nr. 90006 P
4
Meget godt
8 anmeldelser

Masterclass i organisationspsykologi er et uddannelsesforløb, der giver dig et bredt teoretisk overblik over det organisationspsykologiske felt og en anvendelsesorienteret dybdeforståelse af de væsentligste teorier og forskningsresultater.

Uddannelsen er tematisk opbygget og kommer omkring de væsentligste områder inden for klassisk og moderne organisationsteori. Der vil både blive lagt vægt på den teoretiske fordybelse og refleksion såvel som den praktiske anvendelse af teorier og viden i en moderne organisationskontekst.

Deltagerprofil

Uddannelsen er for chefer, formelle og uformelle ledere, projektledere, forandringsagenter, konsulenter, HR-medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, medlemmer af samarbejdsudvalg, akademikere og andre med en interesse for det organisationspsykologiske felt. Uddannelsen kræver en aktiv deltagelse på modulerne og tid til forberedelse og refleksion i de mellemliggende perioder. Der vil være litteratur på både dansk og engelsk samt blive brugt andre kilder som eksempelvis podcasts og undervisningsvideoer. Du reflekterer over og sætter dit eget arbejdsliv i spil undervejs og har rig mulighed for at danne netværk med dine medkursister.

Udbytte

 • Få overblik over den klassiske arbejds- og organisationspsykologi såvel som indblik i nyere forskning inden for feltet.
 • Opnå teoretisk dybdeforståelse af, hvorfor mennesker agerer, som de gør samt træning i at anvende teorierne i praksis.
 • Kompetence til både at reflektere over organisationspsykologiske teorier og feltets forskning og viden.
 • Få en fyldt værktøjskasse og hjælp til at overføre læringen til praksis og dit daglige arbejde
 • Mulighed for at etablere netværk på tværs af en række private og offentlige organisationer
 • Bliv bedre til at arbejde sammen med sine kollegaer og til at indhente og udfordre ekstern konsulentbistand
 • Få langt flere ord til at beskrive og forklare andre, hvordan du kan anskue udfordringer, og hvilke handlemuligheder der er
 • Sandsynlighed for bedre resultater pga. større forståelse og mere hensigtsmæssige indgreb i forhold til de udfordringer, organisationen står over for.

 

Indhold

Uddannelsen indeholder de mest centrale emner inden for arbejds- og organisationspsykologi.

MODUL 1 – ORGANISATIONSPSYKOLOGIENS HISTORIE OG OVERBLIK
 • Overblik over feltet. På dag 1 introduceres du til en række banebrydende hændelser inden for arbejds- og organisationspsykologi og lærer, hvordan de har påvirket den måde, vi tænker i dag. Du lærer om arbejds- og organisationspsykologiens historie, kendte eksperimenter, begreber som arbejdspsykologi, organisationspsykologi, erhvervspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi mv.

 • Teorier og modeller. På dag 2 får du en solid teoretisk bund i forhold til organisationspsykologien. Du bliver introduceret til de centrale pointer fra en række psykologiske teorier – heriblandt adfærdspsykologi, humanistisk psykologi, kognitiv psykologi, systemisk teori – herunder socialkonstruktionisme, narrativ teori og løsningsfokuseret tilgang - kritisk psykologi samt moderne HRM-teorier. Du vil også blive bekendt de forskellige tilganges styrker og svagheder.

MODUL 2 - INDIVIDETS PLADS I ORGANISATIONSPSYKOLOGIEN
 • Individer i organisationer. Dag 3 handler om menneskeforståelse. Undervisningen giver dig en indsigt i menneskers tanker, følelser og adfærd, intelligenser, personlighedstræk og –typer, deres selvopfattelse, talenter, kompetencer og styrker. Du lærer også, hvordan psykologer bruger test, spørgeskemaer og interview til at udrede problemstillinger.

 • Udvikling mv. Dag 4 handler om udviklingstiltag. Du lærer om motivation og herunder belønning, engagement, commitment, effektivitet, præstationspsykologi mv., og du får indsigt i, hvordan disse traditionelle teoretiske strømninger indvirker på måden, vi udvikler organisationer i dag.

MODUL 3 - ORGANISATIONSPSYKOLOGIEN I PRAKSIS
 • Udfordringer. På dag 5 er der fokus på de typiske udfordringer i det organisationspsykologiske arbejde og praktiske metoder til at løse dem. Udfordringerne i det psykosociale arbejdsmiljø tæller bl.a. trivsel og mistrivsel, egenomsorg og at sige fra, stressbelastninger, konflikter samt nogle af de psykiske lidelser du sandsynligvis vil støde på mv.

 • Forandringer og gruppeledelse. På dag 6 lærer du om, hvad der sker, når mennesker indgår i grupper. Gennem fokus på begreber som forandringskommunikation, roller, positioner og perspektiver, introduceres du for teorier om gruppers modenhed, gruppedynamikker samt high performance teams og får på den måde indblik i, hvordan organisationspsykologiske teorier kan understøtte arbejde med implementering af forandringer, teamudvikling og samarbejde.

MODUL 4 - LEDELSE OG ORGANISATION
 • Organisationer. Dag 7 handler om organisationsforståelse. Du lærer om forskellige organisationsformer og -strukturer samt deres tilhørende arbejdsprocesser. Emner som organisatorisk læring, organisationskultur og strategisk HRM berøres, og du opnår øget forståelse for, hvordan disse indvirker ved den praktiske håndtering af organisationsudvikling, forandringer, fusioner og kriser.

 • Ledelse. På dag 8 lærer du om ledelsespsykologi – herunder om positiv ledelse, ledelse og følgeskab, rekruttering, medarbejderudviklingssamtaler, målsætning, beslutningstagning samt feedback og coaching. Vi reflekterer desuden over magt og etik i ledelse.

MODUL X (OP TIL 2 DAGE)
 • Fordybelse - valgfrie kursusdage.
 

Anmeldelser af Masterclass i organisationspsykologi

4
 
Meget godt Baseret på 8 anmeldelser
Fremragende
Meget godt
Udmærket
Mindre godt
Ikke godt

Form

Uddannelsen består af 10 undervisningsdage fordelt på 4 fælles moduler à 2 dage og 2 valgfri undervisningsdage med mulighed for fordybelse i et særligt relevant emne. Du kan vælge dine to valgfri dage blandt Teknologisk Instituts mange forskellige kurser med afholdelsesgaranti.

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem inspirerende ekspertoplæg - i et sprog alle kan forstå - om viden og værktøjer, videoklip, spørgsmål og svar, diskussion af cases og aktuelle udfordringer, gruppeøvelser og erfaringsudveksling.

Undervejs vil der være rig mulighed for aktiv deltagelse via spørgsmål og svar, diskussion af cases og aktuelle udfordringer, gruppeøvelser og erfaringsudveksling med dine medstuderende.

Som en del af forløbet får du to individuelle coachingsessioner hos en professionel coach, der er uddannet psykolog. Coachingsessionerne er indeholdt i uddannelsens pris og giver dig mulighed for at sætte målrettet fokus på din faglige udvikling og/ eller den afsluttende eksamen.

Master Class i organisationspsykologi

Forberedelse

Forberedelsen inden kurset består af udfyldelse af et mindre spørgeskema samt læsning i en grundbog. Mellem hvert modul er der enkelte mindre hjemmeopgaver og obligatorisk læsning samt mulighed for frivillig læsning af anbefalet litteratur.

Coaching/sparring

Uddannelsen inkluderer to coachingsessioner med én af de ansvarlige for uddannelsen, som begge er autoriserede psykologer og coaches. Coaching kan foregå live eller over telefon/ virtuelt.

Eksamen

Du har mulighed for at tilmelde dig en skriftlig eksamen med en ekstern censor. Den skriftlige opgave handler om at skrive en case, om hvordan du har anvendt det lærte på din arbejdsplads, og hvilke resultater der er kommet ud af det mv. Hvis du vælger ikke at lave et skriftligt oplæg, har du mulighed for at modtage et kursusbevis fra Teknologisk Institut.

 
23021
23059
23822
23820
Underviser

Alexandra Krautwald

Gæsteunderviser: Alexandra er Managing Director og forfatter til bogen "De unge generationer på arbejde". Hun skriver artikler og indlæg i Børsens Ledelseshåndbøger og blogger på Børsen om ledelse og forretningsudvikling. Alexandra arbejder med adfærdsledelse i både danske og internationale virksomheder, private som offentlige.

Underviser

Ebbe Lavendt

Ebbe er erhvervspsykolog, cand.psych.aut. og Master i Anvendt Positiv Psykologi med over 20 års erfaring fra konsulentbranchen, hvor han har løst opgaver inden for markedsanalyse, test, rekruttering, proceskonsultation, supervision, coaching, undervisning og rådgivning. I kraft af sin erfaring, og som Danmarks første master i positiv psykologi, er Ebbe en af landets største kapaciteter inden for positiv erhvervspsykologi. Sammen med Marika er Ebbe uddannelsesansvarlig og gennemgående underviser.

Underviser

Marika Tingleff

Marika er selvstændig autoriseret psykolog (cand.psych.aut) med speciale i organisationspsykologi og klinisk psykologi (terapi). Hun har de sidste 18 år udviklet ledere på alle niveauer og fungerer som konsulent for danske og internationale virksomheder indenfor ledelse, samarbejde, stress og konflikthåndtering. Marika er en dynamisk og empatisk formidler, der aktivt inddrager kursisternes perspektiver i sin undervisning. Sammen med Ebbe er Marika uddannelsesansvarlig og gennemgående underviser.

Underviser

Henrik Holt Larsen

Gæsteunderviser: Henrik er Professor Emeritus, dr.merc. i Human Resource Management, Institut for Organisation, Copenhagen Business School. Han er Danmarks førende ekspert indenfor HRM og organisation og er bl.a. forfatter til bøgerne "Dilemmaledelse", "HRM i praksis", "Arbejdslivets psykologi" og "License to work".

Vælg dato

Taastrup
7. februar til 20. maj 2022 Garanti for afholdelse
Taastrup
22. august til 15. november 2022
Taastrup
6. februar til 9. maj 2023
Taastrup
4. september til 5. december 2023

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk

Vil du vide mere?

Selvledende medarbejdere - sådan leder du dem

Ønsker dine medarbejdere sig større spillerum og mulighed for at påvirke deres job? Selvledelse ses af mange virksomheder som en totalløsning til at dække alle behov...

Læs mere
 

TI-POD - EP #23: Personlig ledelsesstil

Podcast episode 23

Læs mere
 

Ledelse og filosofi kan være to sider af samme sag

Brug filosofien og menneskesynet fra de historiske perioder til at skabe en bedre forståelse af dine medarbejdere og din ledelsesstil.

Læs mere