Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Praktisk Optimering i Python

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til  kurser@teknologisk.dk for at høre mere.

Ingen planlagte afholdelser.
DKK  9.500
ekskl. moms
Nr. 91433

"Praktisk Optimering i Python" er et 2-dages kursus, der giver et indblik i matematisk optimering og dens anvendelse på praktiske problemer. Kurset kombinerer teoretisk indhold med praktiske øvelser, så du får håndgribelig erfaring med at modellere og løse optimeringsproblemer. Du vil lære om forskellige klasser af optimeringsproblemer, optimeringsalgoritmer og metoder. Kurset er ideelt for dem, der ønsker at udvide deres viden indenfor anvendt matematisk optimering.

Deltagerprofil

Deltagerne til "Praktisk Optimering i Python" kurset er typisk professionelle inden for IT, Data Science, ingeniører eller relaterede emner, som enten allerede arbejder med, eller ønsker at dykke dybere ind i, matematisk optimering. Forudgående viden om matematik, specielt lineær algebra, vil være nyttigt, ligesom en grundlæggende til mellemgod viden om Python programmering vil være en fordel. Men selvom du ikke har solid erfaring inden for disse områder, vil kursets progressive struktur gøre det muligt for dig effektivt at opbygge og udvide din forståelse. Kurset er også udmærket for dem, der arbejder med dataanalyse og statistik, som ønsker at dykke dybere ned i anvendelsen af avancerede optimeringsteknikker i deres arbejde.
 

Udbytte

  • Forståelse af modellering af optimeringsproblemer
  • Indsigt i lineær-, heltallig- og kombinatorisk optimering
  • Erfaring med modellering og løsning af optimeringsproblemer
  • Færdigheder med heuristiske og metaheuristiske strategier
  • Praktisk erfaring med løsning af optimeringsproblemer i Python
  • Kompetencer med deployment af løsningsværktøjer i Python Shiny

Program

Dag 1

9:00: Velkomst
9:15: Oplæg 1: Modellering af optimeringsproblemer
10:00: Pause
10:15: Oplæg 2: Introduktion til Matematisk Programmering
11:00: Pause
11:15: Praktisk øvelse 1: Løs et matematisk program i hånden
12:00: Frokost
12:30: Opsamling fra praktisk øvelse 1
12:45: Oplæg 3: Heltalsoptimering og Solvers
13:45: Pause
14:00: Praktisk øvelse 2: Implementer en heltalsoptimeringssolver i Python med ORTools
15:00: Pause
15:15: Opsamling fra praktisk øvelse 2
15:25: Oplæg 4: Ikke-lineær optimering med Machine Learning
15:50: Afrunding
 

Dag 2

9:00: Velkomst
9:15: Oplæg 5: Kombinatoriske optimeringsproblemer og heuristiske løsningsmetoder
10:00: Pause
10:15: Praktisk øvelse 3: Implementer en heuristisk løsning af et kombinatorisk optimeringsproblem
11:15: Pause
11:30: Fortsættelse og opsamling af praktisk øvelse 3
12:00: Frokost
12:30: Oplæg 6: Metaheuristikker – Flere heuristikker på en gang
13:30: Pause
13:45: Praktisk øvelse 4: Implementer en metaheuristik
14:45: Pause
15:00: Fortsættelse af praktisk øvelse 4 og deployment af praktiske øvelser gennem Python Shiny
15:50: Afrunding
 

Form

Programmet består af oplæg fra underviseren og en række praktiske øvelser. De praktiske øvelser foregår i Jupyter Notebooks gennem Google Colab. Notebooks bliver udleveret til deltagerne og gennemgås under vejledning af underviseren.