Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

13 dages uddannelse

Proceskonsulentuddannelsen – skab en agil organisation, der trives i forandringer

Proceskonsulentens rolle er at navigere i, og skabe de bedste forudsætninger for, en effektiv og innovativ forandringsproces. Det er en rolle, der kræver et særligt blik for organisationens, forretningens og medarbejdernes behov. Uanset om din organisation er optaget af konkrete produkter, borgeren eller serviceydelser, er der et behov for løbende at kunne tilpasse og udvikle kerneopgaven - og dermed organisationen og medarbejderne.

Uddannelsen arbejder på tre niveauer; den organisatoriske kontekst, de konkrete procesmetoder samt din personlige gennemslagskraft. Kompetencer, der gør dig i stand til at lede mennesker i forandringer. På dette forløb får du både de klassiske og de ny agile metoders proceskonsultationsværktøjer.

Udbytte

 • Værktøjer til at lede mennesker og organisationer i forandringer
 • Forståelse for proceskonsulentens rolle og råderum i organisationen
 • Kendskab til Design Thinking og kompetence til at gennemføre agile processer
 • Fortrolighed med proceskonsulentens værktøjskasse:
  -­ strategisk planlægning
  - personlig gennemslagskraft
  - faciliteringsværktøjer
 • Redskaber til at kunne navigere i samspillet mellem kerneopgave, gruppedynamik og trivsel
 • Styrke dine kompetencer til at lede processer og relationer
 • Du lærer at kunne mediere, intervenere og håndtere konflikter i forandringsprocesser

 

Deltagerprofil

Proceskonsulentuddannelsen er for dig, der enten står midt i en forandring eller som i din organisation har en rolle som ansvarlig for processer og forandringer.
Din titel kan være forandrings-, udviklings- eller HR-konsulent, teamleder, Business Partner, faglig koordinator eller projektleder.

Indhold

 • Seks moduler – i alt 12 dage plus eksamen
 • En coachingtime
 • Internat på 1. modul
 • Eksamen med ekstern censur og certificering fra Teknologisk Institut

opdateret info

MODUL 1

Dag 1 - Indflyvning og fælles sprog
 • Hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om proceskonsultation?
 • Præmissen er, at proceskonsulenten skal være med til at flytte noget i en organisation.
 • Det kræver værktøjer – ikke blot inden for facilitering, men også personlige kompetencer der trækker på din indflydelsesstil, gennemslagskraft og ledelse.
 • Vi kridter banen op, finder fælles teoretisk grundlag og udgangspunkt
Dag 2 - Design Thinking og agile mindset
 • Design thinking vinder frem som innovationstilgang på tværs af private og offentlige organisationer.
 • Det er en effektfuld måde at skabe udvikling og forandring, men er også ofte ekstremt frustrerende for deltagerne i processen, der skal lære at tænke på en helt ny måde.
 • På denne dag oplever vi mindset, proces og værktøjer fra design thinking på egen krop og reflekterer på, hvordan vi håndterer det som proceskonsulenter.
Dag 3 - Feedbackprocesser
 • Vi skal være gode til at skelne mellem information og kommunikation, hvis vi ønsker at arbejde agilt med forandringsprocesser i organisationen. Vi starter derfor med at undersøge forskelle mellem information og kommunikation, og hvad der kendetegner jeres organisation.

 • En vigtig opgave for proceskonsulenten er af at få etableret feedbackprocesser og faciliteret to-vejs-kommunikation i organisationen.

 • Du vil blive præsenteret for en række konkrete feedback metoder fx SUMO-modellen, anerkendende feedback, ressourcefokuseret proces og ”De 4 feedback positioner”.

MODUL 2

Dag 1 - Kerneopgaver, fællesskab, gruppedynamik
 • En dynamisk og agil organisation har brug for en klar kerneopgave. Det er kerneopgaven som sætter retning, og skaber fundamentet for et stærkt arbejdsfællesskab.
 • Hvordan står det til med kerneopgaven i din organisation? Vi tager pulsen på kerneopgaven, og får den operationaliseret ift. organisationens vision og mission.
 • En kerneopgave er dog ingenting uden mennesker til at udvikle, implementere og leve den. Gruppedynamik bliver derfor et vigtigt element i proceskonsulentens arbejde. Du får et indblik i hvordan relationer, processer og samspil i en gruppe er med til at påvirke forandringsprocesser.
Dag 2 - Trivsel, tryghed og motivation
 • Læren om de syv kernebehov og hvordan du skal bruge din viden i dit arbejde som procesleder.
 • PERMA-ledelse. Fem kerneelementer fra Seligmans PERMA-model, hvor du som proceskonsulent lærer at bruge den aktivt, så du kontinuerligt skaber situationer, dialoger og fokus på adfærd, som gavner personlig udvikling og jagten på de små og store successer for organisationen.
 • Emma Gad for procesledere. Om at skabe et rum for dem, du er procesleder for, hvor deltagerne føler sig velkomne, påskønnede og vigtige!

MODUL 3

Dag 1 - Forandring og processer
 • Forskning viser, at forandringsprocesser kan resultere i en oplevelse af øget kompleksitet og meningstab. Dette kan afføde en række modstandsstrategier blandt medlemmerne i organisationen. Vi kaster et blik på 6 typiske modstandsstrategier og undersøger, hvordan du som proceskonsulent kan imødegå disse.
 • Hvordan kan du bedst støtte medlemmerne og arbejdsfællesskabet i forandringsprocessen? Vi følger op på gruppedynamikken fra modul 1, og introducerer til Tuckmanns 5 teamudviklingsfaser.
 • På dette modul vil du også lære Kotters ”8-Step Change Model”. Vi bruger modellen som et planlægningsværktøj til at kigge på de trin som går forud for forandringsprocessen, de egentlige forandringstrin, og de trin der sikrer, at forandringen bliver forankret i organisationen.
Dag 2 - Produkt og kerneopgave
 • Al for mange produktprocesser kører ad sporet, fordi man fortaber sig i detaljer og glemmer kernopgaven. Vi lader os derfor inspirere af Simon Sinek’s ”Golden Circle”, og tilrettelægger vores kommunikation, så vi kan fastholde det overordnede formål i produktprocesserne.
 • ”The golden circle” er god til at motivere og sætte retning, men der kan også være behov for at klare rammer, tydeligt råderum og styrkede relationer i processen. Du bliver derfor introduceret til værktøjet ”De 4 hjørner”. Et værktøj som kan kaste lys over, hvor I er i processen, og hvad der er brug for ift. at lykkes med produktet og kerneopgaven.

MODUL 4

Dag 1 - Dit personlige lederskab
 • Hvornår skal du fx stille dig op på ølkassen og holde den visionære tale? Og hvornår skal du sætte dig ned i øjenhøjde og lytte? Proceskonsulenten skal kunne tilpasse sit lederskab og kommunikation til situationen.
 • ”Først når tanken er klar, kan talen blive det” (Aristoteles). Du får et værktøj til at foretage en grundig situationsanalyse, der kan kvalificere din kommunikation og lederskab.
 • Personligt lederskab handler i høj grad om at være tunet ind på andre mennesker følelser, behov og relevansopfattelse. Du vil lære om situationsbestemt ledelse og Daniel Goleman’s 6 ledelsesstile. Hvilken stil benytter du mon oftest? Og hvilken stil kalder situationen på nu?
 • Vi dykker også ned i den retoriske værktøjskasse, og finder tre måder du kan styrke din troværdighed og personlige lederskab.
Dag 2 - Gennemslagskraft
 • Hvad kendetegner personer med stor gennemslagskraft? Hvad viser undersøgelser på området – og hvad virker for dig?
 • Forventningsafstemning – det enkle middel til at sikre konsensus. Vi arbejder med forskellige muligheder for at involvere din gruppe, så alle bliver hørt.
 • Fra værktøjskassen lærer du også om værktøjet ”Dialog-Diskussion”, som er et enkelt værktøj til at sikre, at I kommer hele vejen rundt, når der skal tages beslutninger.
 • Sprog skaber virkelighed. Hvordan bruger du sproget til at holde fokus på at skabe resultater. Du arbejder med tre spørgeteknikker, der alle støtter op om dette fokus.
 • Præsentation af dit budskab, så folk er med. Du bliver introduceret til en enkel model, der fokuserer på det vigtigste i dit budskab.

MODUL 5

Dag 1 - Interventioner og konflikt
 • Definition af konflikter og uoverensstemmelser.
 • Interventionsmodel – sådan får du gruppen involveret i mulige udfordringer, så de selv tager ansvar for at komme videre.
 • Brug af begreberne vilkårs-/mulighedsrum, som du kan bruge til at få gruppen til at blive mere konstruktiv, når der udveksles ideer og meninger.
 • Kunsten at lytte bagom problemet – Vi bruger modellen ”Hoved – Krop – Hjerte”
 • Fokusrammer – Fra problem over mål til ressourcer (løsningsmuligheder)
Dag 2 - Agile metoder
 • Agile arbejdstilgange har længe været brugt af især mindre organisationer og primært som en projektledelses tilgang, men det verdensbillede skifter hurtigt lige nu.
 • De store organisationer tager agilitet til sig f.eks. i forbindelse med digitale transformationer og tilgangene er ved at brede sig fra projekterne og ud i hele organisationen.
 • På denne dag kigger vi nærmere på vores rolle og metoder som proceskonsulent i en agil fremtid – fra agil projektledelse til business agility.

MODUL 6

Dag 1 - Opsamling og afrunding
 • Vi samler op, genbesøger og diskuterer læringsrejsen
 • Gennemgang af krav og forberedelse til eksamen

Læringssamtale og certificering

Læringssamtalen er mundtlig og sker på baggrund af et konkret design af en proces, som uddybes i en synopsis samt en perspektiverende samtale mellem censor, eksaminator og kursist.

Form

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, refleksion over egen praksis samt intensiv træning. Der lægges op til at arbejde i læringsgrupper samt at foretage faciliteringsprocesser og træning i egne organisationer.

Undervisere

Jody Shaw

Jody er en erfaren proceskonsulent, coach og underviser, der har arbejdet inden for kommunikationsområdet de sidste to årtier. Især retorik, dialog og forandringskommunikation har været centrum for Jody's opmærksomhed. Jody har stor erfaring med forandringsprocesser og lederuddannelse i globale organisationer og i den offentlige sektor. I sin akademiske karriere som uddannelsesleder på Roskilde Universitet, har Jody arbejdet med nogle af de førende danske forskere inden for strategisk kommunikation, dialog og retorik. Han har i løbet af årene haft mange rådgivnings- og coachingsamtaler med en række ledere i offentlige og private virksomheder.

Charlotte Juul

Charlotte er en af landets mest dynamiske undervisere. Hendes kendetegn er stor deltagerinvolvering og direkte kommunikation - baseret på et solidt fagligt fundament. Proceskonsultation, coaching, teamudvikling, forandringsledelse, konflikthåndtering og formidlingstræning er hovedområderne, og Charlotte er kendt for rent faktisk at skabe forandringer, hvor medarbejdere skal gøre noget andet, end de plejer. Charlotte har en baggrund som leder i en større salgs- og marketingorganisation og har de seneste mange år udviklet og undervist medarbejdere og ledere i nogle af landets største organisationer.

Ole kjeldal Jensen

Ole er specialist i Design Thinking, Innovation Management, Business Model Innovation og Teknologisk transformation. Ole har en PhD i Design Thinking og Disruptive Innovation fra DTU & Stanford University og arbejder i dag med at understøtte organisationers innovationskapacitet. Ole har derfor specialiseret sig i agile processer, lean start-up og design thinking som værktøjer til at arbejde med og optimere organisationers innovationsevne. Ole underviser på Teknologisk Instituts Innovationsuddannelse.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på