Kurser

1 dags kursus 
Læring inden for et specifikt emne

R4 Avanceret R - The tidyverse way of R

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til  kurser@teknologisk.dk for at høre mere.

Ingen planlagte afholdelser.
DKK  4.250
ekskl. moms
Nr. 91299 P

Kurset er fjerde og sidste kursus af i alt fire statistikkurser i R. Kurset R4 Avanceret R - the tidyverse way of R indfører dig i moderne R programmering til en mere konsistent og effektiv bearbejdning og analyse af dine data. Kurset baserer sig på Hadley Wickhams bog "R for Data Science".

Efter kurset har du lært, hvordan du kan anvende Functionals, funktioner der tager funktioner som input, til en effektiv datahåndtering og -analyse og hvordan du kan udnytte non-standard evaluation i komplekse analyse tasks. Du er blevet fortrolig med the tidyverse way of R og hvordan piping sikrer en letlæselig og koncis kode til din datahåndtering. Du har lært, hvordan du genererer tidy data til en effektiv dataanalyse og hvordan du kan udnytte tidyverse’s functional programming værktøjer i dplyr og purr til at lave gruppevise avancerede opgørelser.

 

Forudsætninger

Du skal medbringe egen PC. Du skal have kendskab til R og en forståelse af statistiske grundprincipper svarende til niveauet i kurset R1 - Introduktion til statistikprogrammet R.

Program

Programmet består af flere oplæg fra underviseren og en række Hands-on exercises bestående af udleverede R-scripts og R notebooks, som deltageren kører igennem under underviserens vejledning herunder.

10:00 Velkomst

10:15 Introduktion til moderne R programmering og datahåndtering

11:00 Hands-on 1: Avanceret R programmering

  • Funktioner og Functionals
  • Non-standard evaluation
  • Plotning med ggplot2

11:45 Frokost

12:30 Præsentation af The tidyverse

13:00 Hands-On 2: The tidyverse way of R

  • Data import Tidy data
  • Functional programming med dplyr og purr
  • Håndtering af store dataset

15:50 Afrunding

16:00 Tak for i dag