Sådan får du succes med din IT-forretningsudvikling

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Sådan får du succes med din forretningsudvikling

Sådan får du succes med din IT-forretningsudvikling

4 min.

Sæt fokus på jeres IT-systemer, og hiv dem en tur i udviklings-møllen. En relativ lille IT-investering kan give store gevinster og være med til at skabe forretningsudvikling og innovation i virksomheden. Før du implementerer nye IT-løsninger, kræver det analyse af processer, systemkrav og behov. Vi har samlet tre gode metoder til systemudvikling, der hjælper med at styre og igangsætte IT-forretningsudviklingen, så I kommer i mål med den gode idé.

1. Use Case-metoden

En Use Case - også kaldet et brugstilfælde - bruges til at beskrive, hvilke funktioner et system skal have for, at det fungerer. Det er med andre ord udgangspunktet for udviklingen af systemer og kan tjene som grundlag for den senere programmering. 

Use Case-teknikken er diagram-baseret og kan have forskellige detaljeringsniveauer afhængig af, hvor du er i processen eller projektets omfang. Udover at skabe overblik over hvilket system, der skal laves, hvad det indeholder, og hvordan det hænger sammen, er det et brugbart formidlingsværktøj, så folk, der ikke er IT-eksperter, kan danne sig et billede af den nye funktionalitet og sammenhæng.

Sikrer gode kravspecifikationer

En anden fordel ved Use Case-metoden er, at den sikrer gode kravspecifikationer. En god IT-kravspecifikation er formuleret, så både leverandøren og brugeren af systemet kan læse den og få en præcis forståelse af, hvad løsningen indebærer. Use Case-metoden hjælper med dette og kan bruges i alle de efterfølgende faser af systemudvikling og test.

Use Cases dækker de funktionelle krav til et system, men ikke de non-funktionelle. Der skal stadigvæk sættes krav til systemegenskaber som for eksempel skalerbarhed, sikkerhed og performance.

Lær mere om Use Case-teknikken og IT-kravspecifikation

Sæt fokus på jeres IT-systemer, og hiv dem en tur i udviklings-møllen. En relativ lille IT-investering kan give store gevinster og være med til at skabe forretningsudvikling og innovation i virksomheden.

2. Den agile tilgang

Den agile tilgang til projekter har sin oprindelse i softwareudvikling. I dag ses tilgangen i mange brancher, da den er anvendelig til mange typer af udviklingsprojekter.

I agile projekter prioriteres der løbende mellem opgaverne, hvorefter det agile projektteam planlægger og udfører de opgaver, som de involverede i projektet vurderer giver mest værdi. Projektets produkter og resultater evalueres og testes løbende og danner grundlag for prioriteringen af, hvilke opgaver der skal løses som de næste. Det står i kontrast til de mere traditionelle metoder, hvor alt planlægges på forhånd. På den måde tager du højde for omverdenen, og at vilkårene måske ændrer sig undervejs.

Sådan foregår et agilt projekt

I agile projekter laver du noget planlægning i starten. Herefter går det agile projektteam i gang med at udvikle de vigtigste og højst prioriterede dele. Efter en udviklingsperiode vurderes, testes og evalueres der, og det besluttes, hvad der nu skal prioriteres. Derefter laves der igen planlægning, og det agile projektteam udvikler de prioriterede dele. Sådan fortsætter projektet i et antal ”sprints”, indtil du har et resultat, der kan give de ønskede forretningsmæssige gevinster. 

Der findes forskellige metoder til agil projektledelse, hvor Scrum, SAFe® og PRINCE2® er nogle af de mest populære metoder til at styre agile projekter. 

Lær mere om systemudvikling i en agil sammenhæng med kurset CABA – Certified Agile Business


3. BPMN – Business Process Modelling Notation

BPMN er – ligesom Use Case-metoden – en måde at visualisere forretningsprocesser via letforståelige diagrammer. 

En af de vigtigste fordele ved BPMN er muligheden for at fremstille rutediagrammer, der er så enkle eller så komplekse som nødvendigt. Det gør det nemt for de involverede (og ikke involverede) at forstå processen – om du er IT-ekspert eller ej. 

Få overblik over hele processen

Målet med BPMN er at give alle et klart overblik over en proces fra start til slut. Metoden skaber en visuel sti, der kan vise den rækkefølge af forretningsaktiviteter, som kræves for at komme fra den ene ende af en proces til den anden. I modsætning til Use Case-metoden er her ikke udelukkende fokus på funktionaliteten af et system, men på hele processen. 

Lær grundbegreberne i Business Process Modelling Notation (BPMN), og hvordan de anvendes i praksis

Sæt fokus på jeres IT-systemer, og hiv dem en tur i udviklings-møllen. En relativ lille IT-investering kan give store gevinster og være med til at skabe forretningsudvikling og innovation i virksomheden.

Vil du vide mere? 

Med et kursus inden for IT-forretningsudvikling hos Teknologisk Institut kan du få et indblik i, hvordan du gør IT til et strategisk aktiv i din virksomhed.