Kurser

Styring og administration af PMO

Få viden og værktøjer til at kunne igangsætte og drive et PMO - Projekt-, program-, portefølje-, og forandringsledelseskontor.

Bedre understøttelse af forandringsinitiativer

En af forudsætningerne for succes med forandringer i både traditionelle og agile miljøer er, at projekt-, program-, portefølje- og forandringsledelse håndteres på den rigtige måde. Og et kontor- eller en funktion - som bidrager til viden og rammer er afgørende for denne håndtering af forandringer.
 

Deltagerprofil

Kurset er målrettet medarbejdere som har eller skal have en rolle i en PMO funktion, eller som har et nært samarbejde med en sådan PMO funktion. Det kan være en PMO leder, specialister indenfor projekt-, program-, portefølje-, eller forandringsledelse, samt kommercielle, rådgivende, kommunikative, finansielle eller planlæggende roller. Det kan også være ansvarlige for kvalitet eller risiko, som opererer i grænsefladen til forandringsinitiativer.
 

Underviser god til at give eksempler fra det virkelige liv

- Dorthe S. Møller, Fujitsu A/S

Udbytte
 • At kende de centrale forskelle på projekt- program, portefølje- og forandringsledelse og deres understøttende discipliner
 • At kunne identificere modenhedsniveauer i projekt- program, portefølje- og forandringsledelse
 • At forstå, hvordan et PMO kan være værdiskabende
 • At blive i stand til at foretage valg af PMO model og forstå hvordan modenhed i organisationens håndtering af forandringer har en betydning for valg af model
 • At kunne identificere de ydelser, som PMO skal kunne levere
 • At forstå de roller som skal anvendes til et PMO samt afklare hvor omfattende funktionen skal være
 • At kunne demonstrere hvordan man sætter et PMO op og senere forbedre det
 • At opnå forståelse for forskelle på en traditionel vandfaldsorienteret tilgang og en Lean-Agile tilgang til håndtering af forandringer
 • At kunne sammenligne det traditionelle PMO med Lean-Agile Centre of Excelence
 

Indhold

 • Hvorfor et PMO skaber værdi og effektmåling gennem PMO KPI’er
 • Principper for PMO-understøttelse af investeringer i projekter og programmer
 • Modenhed og projekt- program, portefølje- og forandringsledelse
 • Investering i den rette PMO model og konsekvenser ved forkert valg
 • Identifikation af den nuværende PMO tilgang (as-is) og centrale tilhørende interessenter
 • Skabelse af en PMO vision og et blueprint, samt tidshorisont for skabelse af et PMO
 • Udarbejdelse af en Business Case til støtte af forretningsbegrundelsen for et PMO
 • Finansiering af en PMO model
 • Funktionelle områder som understøtter en PMO model
 • Eksempler på typiske PMO modeller
 • Succesfaktorer for en PMO model
 • Funktioner og serviceområder som en PMO model kan levere
 • Integration af PMO modellen i den øvrige organisation
 • Roller og ansvar tilknyttet et PMO
 • Størrelse på et PMO og tilpasning af et PMO
 • Hvordan der skabes fortsat udvikling og modenhed af PMO modellen
 • Hvordan man implementerer et PMO eller skaber ny energi i et PMO
 • Livscyklusmodel for et permanent PMO
 • Eksempler på PMO informationsflow
 • Plan for udvikling af PMO parallelt med udvikling af organisationens forandringsevne
 • Værktøjer og teknikker til at drive et PMO
 • Overblik over værktøjer og teknikker til projekt-, program-, portefølje-, og forandringsledelse
 • Review og sundhedstjek af et PMO

Form

Kurset veksler mellem teori, praktiske øvelser og simulering af praksisnære situationer. På kurset vil en række temaer bliver gennemgået og hvert tema vil blive udfoldet gennem input fra underviser, dialog mellem underviser og kursister, samt gruppearbejde. Der anvendes en generisk case til at binde det hele sammen og der er også mulighed for at inddrage kursisternes egne cases. Der anvendes ligeledes en række værktøjer, som også kan anvendes efter kurset.
 

Underviser

TE
Thomas er seniorrådgiver og har en baggrund som projektleder og Change Management konsulent.
Thomas har erfaring med rådgivning og implementering af projekt- portefølje- og forandringsledelsesmodeller indenfor både den private- og den offentlige sektor. Med 20 års undervisningserfaring og en Master of Education, lægger Thomas stor vægt på at tilrettelægge og gennemføre undervisningen, således at kursisterne oplever et godt forløb med stort udbytte. Thomas er akkrediteret trainer i PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, Change Management og SAFe® og er certificeret i MSP®, MoP®, Prosci ADKAR®, NLP Business, Scrum Master og SAFe® Programme Consultant.
 
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på