Kurser

Tidlig brugertest

Få en grundlæggende viden om brugertest og hvordan du indfører dette tidligt i et udviklingsforløb. Vi tager udgangspunkt i, hvordan en brugertest i praksis – trin for trin – bliver planlagt, designet, afholdt og afrapporteret. Du får en god forståelse for processen og en praktisk tilgang til at kunne brugerteste et digitalt produkt ved hjælp af RAT (Riskiest Assumption Test) og andre testtilgange.

Forudsætninger

Kurset er teoretisk og praktisk og ikke værktøjsspecifikt, så forudgående kendskab til bestemte værktøjer er ikke et krav.

Deltagere

Kurset er for dig, der arbejder med digitale produkter og som skal i gang med, eller blive bedre til at brugerteste. Du kan fx være UX Designer, UX Researcher, Product Designer, Designer, Product Manager, Projektleder, Product Owner, Scrum Master, Tester eller E-commerce specialist.

Udbytte

 • Inddragelse af brugere i løsningen
 • Hvordan du sikrer, at man laver det rigtige produkt
 • Hvorfor brugertest på et tidligt stadie er nødvendig
 • Hvordan du udfører en brugertest i praksis, herunder
  - planlægning og design af en god brugertest
  - digitalisering af brugertest, for at gøre det mere effektivt
  - inddragelse af RAT i brugerrejsen
  - hvordan du via RAT tilgangen prioriterer og opsætter hypoteser til en brugertest
  - rapportering

Indhold

Kurset er ikke værktøjsspecifikt, så der vil blive undervist i den generelle forberedelse og opbygning af en brugertest. Det gennemgåede materiale opsummeres undervejs gennem øvelser og dialog. Der vil desuden være masser af eksempler fra den virkelige verden, så teorien holdes op imod noget håndgribeligt.

 • Designmetoder og brugertest i forskellige faser
 • Typer af testmetoder
 • Opbygning af en hurtig prototype
 • Brugerrejse mapping
 • Opsætning og prioritering af testhypoteser
 • Inddragelse af relevante interessenter og nøglepersoner
 • Brugertest i praksis
 • Planlægning og design
 • Rekruttering af testpersoner
 • Afvikling
 • Rapportering
 • Risici ved brugertest

Underviser

Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra Teknologisk Instituts netværk bestående af branchens dygtigste underviser.
 
Har du faglige spørgsmål, så kontakt: