Kurser

Videregående måleusikkerhedsberegning

Få den viden og baggrund, som giver dig de helt rigtige muligheder for at træffe de bedste beslutninger om måleusikkerhed.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 19 besvarelser

Højt niveau. Både praktiske og teoretiske øvelser. God kursusmappe. Godt at få USB-stik til opgaver.
Tina Skovgaard Madsen. DONG Energy Avedøreværket

Lær mere om

 • Sporbarhed og måleusikkerheder
 • Bestemmelse af usikkerhedskilder
 • Modelformulering
 • Estimering af usikkerhedskomponenter
 • Usikkerhedsbudgetter, følsomhedskoefficienter og
 • Dækningsfaktorer
 • Korrelation af usikkerheder
 • Stikprøveudtagning.


Kurset henvender sig til
Kurset er udviklet og tilrettelagt for medarbejdere i laboratorier,
produktions- og udviklingsafdelinger, samt produktionsteknikere og kvalitetsmedarbejdere.

Hvorfor deltage
Måleusikkerheden på såvel målinger som kalibreringer skal være kendt og dokumenteret for at sikre en god og realistisk vurdering af måleresultatet. På kurset lærer du at beregne og angive måleusikkerheder i forbindelse med målinger og kalibreringer, hvor forenklede metoder ikke er tilstrækkelige. Du lærer at bruge MS Excel til usikkerhedsberegningerne.
Som en del af kurset kigger vi også på, hvordan der bør foretages stikprøveudtagning af emner, når skal måles på dem, så dine målinger får højst mulig værdi i din produktion.

Tag gerne én eller flere problemstillinger med, som du er stødt på og har svært ved at forholde dig til, så tager vi dem op i fællesskab på kurset.

Udbytte

 • Forudsætning for at identificere og vurdere usikkerhedskilder og -årsager
 • Grundlag for at kunne vurdere måleusikkerheden for et måle- eller kalibreringsresultat
 • Baggrund for at opstille måleusikkerhedsbudgetter for komplekse og sammensatte målinger og kalibreringer i overensstemmelse med GUM-metode og EA-4/02
 • Grundlag for at kunne foretage kvalificeret stikprøveudtagning i indgangs- og udgangstest.

Indhold

 • Grundlæggende begreber
 • Sporbarhed og måleusikkerheder
 • Bestemmelse af usikkerhedskilder
 • Usikkerhedsevaluering og modellering
 • Estimering af usikkerhedskomponenter
 • Usikkerhedsbudget, følsomhedskoefficienter og dækningsfaktorer
 • Stikprøveudtagninger.

BEMÆRK: Kurset forudsætter matematisk kendskab svarende til ingeniørniveau eller tilsvarende.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på