Kurser

Nyt
2 dages uddannelse

Virtuelt kursus: PRINCE2®Practitioner

Dette virtuelle kursusforløb er en overbygning til PRINCE2® Foundation kurset. Du vil efter kurset have en grundig og detaljeret forståelse af PRINCE2 metoden. Dette vil både gøre dig selv i stand til sikkert at anvende metoden i praksis samt til at reflektere over og bidrage til tilpasning af metoden bredt i din egen organisation.

Evaluering

2stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 4 besvarelser

Overbyg din Foundation certificering med en PRINCE2 Practitioner 6th edition

Kurset forudsætter, at du har en god og sikker viden om PRINCE2®-metoden, og at du har bestået PRINCE2 Foundation eksamen.

Formålet med Practitioner-kurset er at give dig dybere indsigt i PRINCE2-metoden, herunder større sikkerhed i at anvende PRINCE2 i praksis. Desuden vil du blive klædt optimalt på til at løse Practitioner-eksamenopgaverne. Som afslutning på kurset gennemfører du Practitioner-eksamen.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til PRINCE2 Foundation certificerede Projektledere, der både ønsker større viden om PRINCE2 og blive bedre til at anvende PRINCE2 i praksis, samt har et ønske om at kunne dokumentere det med den akkrediterede PRINCE2 Practitioner eksamen.

Forudsætninger

Det formelle krav for at deltage i kurset og gennemføre PRINCE2 Practitioner-eksamen er, at du har bestået PRINCE2 Foundation-eksamen.

Bemærk, at dette kursus – PRINCE2 Practitioner eksamenstræning – også har fokus på træning i forhold eksamen og i forhold til selve eksamensformen.

Vi anbefaler derfor, at du inden kurset har sikret dig en solid viden om PRINCE2-metoden:

 • Har taget din PRINCE2-Foundation eksamen inden for det sidste halve år
 • Eller har taget din PRINCE2-Foundation eksamen inden for det sidste år og i perioden har anvendt metoden løbende

Hvis dette ikke er tilfældet, bliver kravene til din egen forberedelse inden kurset og til eksamenstræningen betydeligt større: Du skal forberede dig ekstra grundigt og læse op på din PRINCE2 viden i PRINCE2-manualen. Hvis du er i tvivl om anbefalingerne ovenfor, bedes du straks kontakte vores kursusafdeling, så vi kan rådgive dig. Er din eksamen ældre end 2009 versionen, er det nødvendigt at du selv køber og læser PRINCE2manualen version 2017.

Bemærk, at du i forbindelse med dette virtuelle kursus får mulighed for at deltage i et opstartsmøde inden kursusdagene, hvor vi vil informere dig om det videre kursusforløb.

Udbytte

 • Giver dig dybde og bredde i din PRINCE2 viden, så du opfylder kravene til PRINCE2 Practitioner pensum
 • Forbereder dig til at afslutte kurset med den internationalt akkrediterede PRINCE2 Practitioner eksamen
 • Når PRINCE2 Practitioner eksamen er bestået, opnår du retten til at anvende betegnelsen 'Registered PRINCE2 Practitioner'

I forhold til PRINCE2 Foundation arbejdes der på Practitioner videre med yderligere krav til din PRINCE2 viden:

 • Generelt: Sikker og dyb viden om - samt forståelse af PRINCE2 metoden
 • Forstå tilpasning af metoden til projektet og til projektmiljøet
 • Kende sammensætningen af ledelsesprodukterne
 • Opnå dybere forståelse af, hvordan temaerne anvendes i praksis, herunder identificere rigtigt og forkert brug
 • Kunne begrunde anvendelsen af PRINCE2 i konkrete situationer

Indhold og forløb

Kurset har til hensigt at give dig dybere indsigt i anvendelse og tilpasning af metoden og vil således forberede dig optimalt til at kunne bestå Practitioner-eksamen.

Bemærk, at du får tilsendt kursusmaterialer ca. 3 uger før kurset.

Selve kursusforløbet består overordnet af et kursusopstartsmøde, din egen forberedelse, to kursusdage og gennemførelse af Practitioner-eksamen.

Virtuelt møde: Kursusopstart (kl. 10-11.30)

Grundig introduktion til, og gennemgang af, materialer, det videre forberedelsesforløb og praktiske opgaver (testeksaminer).

Din egen forberedelse

Mellem kursusopstart og de to kursusdage skal du gennemføre de to officielle prøveeksaminer i Kursusmappen – og afhængigt af dine forudsætninger kan (bør!) du læse op på pensum i PRINCE2-manualen.

Resultatet af begge dine testeksaminer sender du til underviser forud for de to kursusdage.

Virtuelle kursusdage (2 dage, kl. 10-15)

På kurset arbejdes der med præsentationer af stoffet, diskussioner og udvekslinger af erfaringer. Vi vil desuden gennemgå de to officielle prøveeksaminer, så du bliver fortrolig med at demonstrere din PRINCE2-viden i forhold til eksamensopgaverne.

Vi har erfaring for, at denne metode giver en højere beståelsesprocent end gennemsnitlig.

Eksamen/certificering (inkluderet i prisen)

Når du har gennemført de virtuelle kursusdage, vil du få tilsendt en voucher til web-proctored eksamen, som du kan bestille via PeopleCert. Du vælger selv dato, tid og sted for din eksamen, så du kan tage den i egne rammer.

Vi gør opmærksom på følgende krav til en web-proctored eksamen:

 • At du har et Foto-ID (Kørekort, Pas eller andet ID med foto, fødselsdato)
 • Et sted hvor der er stille (ingen andre kommer ind) og hvor du har et rydeligt skrivebord
 • Eksternt eller integreret web-kamera der kan flyttes 360 grader
 • En computer med en skærmopløsning på 1024x768 og en skærmstørrelse på minimum 15”
 • Windows 10, 9.1, 8, 9/MacOS Yosemite (10.10), El Captain (10.11), Sierra (10.12), High Sierra (10.13), Majáve (10.14) eller Catalina (10.15)
 • Internetforbindelse >= 512/512 kbps(up/down)
 • Højtalere og mikrofon

Undervisere

a
Anne Dam Jensen er uddannet Cand.scient./Ph.d. i Kemi/Bioteknologi og har i 15 år arbejdet med projekter og ledelse indenfor produktudvikling i grundforskningen og Biotek/Medico. Anne har gennem de sidste 11 år arbejdet som konsulent og underviser. Blandt andet har Anne gennem det sidste 8 år uddannet ca. 3000 projektledere i projektstyring og PRINCE2. Udover undervisning i PRINCE2 Foundation og Practitioner, underviser Anne også i PRINCE2 Agile Practitioner og Agil projektledelse. For Anne er det vigtigt at inddrage simple praksisnære eksempler og kursisternes medbragte viden i undervisningen.

x
Charlotte Cordua har mere end 15 års erfaring med projektledelse af udviklings-, implementerings- og forandringsprojekter. Charlotte har fungeret som teamleder og har således også erfaring med udvikling og ledelse af medarbejdere. Charlotte underviser i projektledelse med fokus på både de styringsmæssige og ledelsesmæssige elementer, herunder PRINCE2®. Når Charlotte underviser er læring, praksis og pragmatisme i fokus, således at deltagernes egen virkelighed bliver inddraget og der bliver lagt vægt på forståelse af og kritisk stillingtagen til teorier og metoder.

xc
Flemming Wegeberg er uddannet cand. phil i engelsk og Master of Arts i lingvistik og er certificeret i PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, Agile PM og ITIL. Flemming har gennem mere end 20 år været ansvarlig for gennemførelse af en lang række projekter på såvel projektledelses- som ledelsesniveau inden for bl.a. it-telekom, finans-/pensionssektor, fagforeninger/A-kasser og den offentlige sektor. Flemming har løbende afholdt projektledelseskurser siden 2007, såvel inden for traditionel projektledelse som inden for agile metoder og teknikker. Som erfaren underviser er Flemmings varemærke aktiv inddragelse af kursisterne i undervisningen med fokus på kursisternes praktiske erfaring.

cqa
Michael Fleron har en Master i projektledelse og er certificeret i PRINCE2 og PRINCE2 Agile og har arbejdet med projekter de sidste 20 år primært med organisationsudvikling og forandringsprojekter. Udover PRINCE2 har Michael trænet og undervist indenfor alm. Projektstyring – teknikker og værktøjer. I undervisningen ligger Michael stor vægt på inddragelse af kursisterne via deres erfaring og egen praksis i projekterne.

Teknologisk Institut tilbyder denne certificering som akkrediteret træningsorganisation (ATO) under eksamensinstituttet Peoplecert, som på vegne af Axelos er ansvarlige for godkendelse af undervisere, auditering af administrative processer samt levering af akkrediteret materiale og eksamener.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved

 

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på