Analyse af flowforhold - LDV (Laser-Doppler-Velocimetri)

Jonas Emil Vind

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 13.

Analyse af flowforhold - LDV (Laser-Doppler-Velocimetri)

For installationer med strømmende væske er det vigtigt at kende flowforholdene. Dette gælder såvel for flowprøvestande som ved pumpe- og ventilinstallationer, turbiner mv. Forstyrrelser af strømningsforhold kan opstå på grund af rørbøjninger, tværsnitsændring i rørstrækningen, ventiler, følerlommer, mv. Indflydelsen herfra kan medføre driftsforstyrrelser, større måleusikkerheder og i værste fald fejlagtige målinger eller defekte installationskomponenter.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?
Ved hjælp af moderne laserteknologi og avancerede databehandlingsmetoder har Teknologisk Institut udviklet en målemetode til karakterisering af strømningsforhold i dimensioner DN5 op til DN1000. Metoden er baseret på Laser-Doppler-Velocimetri (LDV).

Vi udfører

  • On-site måling af strømningsforholdene samt analyse og rådgivning om mulige forbedringer af installationen. Metoden kan også bruges til at verificere CFD-simuleringer.
  • Undersøgelse, om flowforholdene i en måleopstilling til prøvning af flowmålere overholder ISO 5167 standarden (bl.a. maks. 2% swirl og maks. +/-5% afvigelse i aktuelle punkthastigheder fra et fuldt udviklet flow).
  • Tests af nye eller eksisterende produkter, f.eks. installationskomponenter, medicinsk udstyr, m.m. og fungerer som sparringspartner i forbindelse med udviklingen.
  • Rådgivning, levering, opsætning og træning i forbindelse med indkøb af LDV-udstyr.
  • Akkrediteret on-site kalibrering af flowmålere.

Flowlaboratoriet på Teknologisk Institut har gennem adskillige år ydet hjælp til varmeværker, målerproducenter, procesindustri, medicinalvirksomheder, m.fl. angående flow- og energimåling. Vi er nationalt referencelaboratorie (MI) for vandflow og deltager i EURAMET, ligesom vi er en del af det danske "Centre of excellence" for flowmåling Flowcenter Danmark
Ud over kalibrering tilbyder Flowlaboratoriet rådgivning og måletekniske kurser.