Lufthastighed og flow

Jonas Emil Vind

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 13.

Flow - Lys

Lufthastighed og flow

Måling af lufthastighed (anemometri) sker i forbindelse med bl.a. meteorologiske målinger, afprøvning af vindmøller, indeklimatiske undersøgelser, emissionsmålinger og indregulering af ventilationsanlæg.

Anemometrilaboratoriet på Teknologisk Institut er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen som nationalt referencelaboratorium, og vi repræsenterer Danmark i den Europæiske metrologiorganisation EURAMET. Laboratoriet er en del af det danske "Centre of Excellence" for flowmåling (Flowcenter Danmark).

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Ud over at kalibrere dit udstyr udfører vi også rådgivningsopgaver. Vi tilbyder forskellige plan- og virksomhedstilrettede kurser og er en værdifuld partner i udviklingsprojekter.

Anemometriaboratoriet udfører kalibrering af:

De fleste lufthastighedsmålere i området 0,05 - 30 m/s, fx: 

  •  Termoanemometre
  •  Vingehjulsanemometre
  •  Kopanemometre
  •  Pitotrør med tilkoblet instrument

Til kalibrering af  lufthastighedsmålere anvender vi en vindtunnel ved høje hastigheder og en slæbetank ved lave hastigheder, hvilket sikrer den bedst mulige nøjagtighed. Som referenceudstyr anvender vi et laser doppler anemometer (LDA eller LDV).

I forhold til vindmølleindustrien har vi mulighed for at udføre en kalibrering iht. IEC 61400-12- 1:2005(E) "Windturbines" - Part 12-1: Power performance Measurements of electricity producing Wind turbines, First edition 2005-12/ Annex F "Cup anemometer calibration procedure". Vi er akkrediteret af DANAK til iht. ISO 17025, men er pt. ikke medlem af Measnet.

Kalibrering af LDA/ LDV:

Til kalibrering af laser doppler anemometre (LDA) har Teknologisk Institut udviklet en primær normal for hastighed, som vha. validerede metoder beregner korrektionsfaktoren til LDA.

Kalibrering af volumenstrømmålere:

I anemometrilaboratoriet kalibrerer vi også udstyr til måling af luft-flow i området 0,4 – 300 l/min. med laminar flowelementer som reference.

Test af prototyper:

Vi kan desuden foretage specialprøvninger og andre undersøgelser i vores vindtunnel, fx bestemmelse af hastighedsfordeling omkring et emne med laser-doppler-målinger (LDV). Mikromanometre, der anvendes sammen med pitot-rør, kan kalibreres separat i vores tryklaboratorium.

Anemometrilaboratoriet rådgiver bl.a. om:

  • Valg af rette måleudstyr, anvendelse og vedligehold
  • Beregning af måleusikkerhed og måleteknik.

Dokumenteret sporbarhed

Vi er akkrediteret af DANAK til at udføre alle ovennævnte kalibreringer. Se her reg. nr. 200 for detaljerede specifikationer af måleområder og måleusikkerhed.