Røntgendiffraktion

Solveig Røgild Madsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 03.

SRM XRD

Røntgendiffraktion

Røntgendiffraktion (XRD) er en ikke-destruktiv teknik, som kan bruges til at undersøge krystallinsk materiale.

Mange almindelige produkter indeholder krystallinske materialer: mineralske krystaller i byggematerialer og kosmetik, salte i fødevarer og tilsætningsstoffer, og farmaceutiske aktiv-stoffer.

Det kan være vigtigt for et produkts funktion at kende materialernes krystallinske faser, og det kan give nyttige hints om materialets historie eller ophav.

For lægemidler er det vigtigt, at aktiv-stofferne har en korrekt krystallinsk struktur, da strukturen påvirker effekten og desuden har stor betydning for patentrettigheder. For nanomaterialer er en af de vigtigste parametre partiklernes størrelse. Den gennemsnitlige partikelstørrelse kan bestemmes vha. røntgendiffraktion.

På Teknologisk Institut bruger vi røntgendiffraktion til at identificere organiske og uorganiske krystallinske faser i prøver af eksempelvis farmaceutiske produkter, salte, nanomaterialer, affaldsprodukter og udfældninger, metaller og legeringer samt mineral- og jord-prøver.

Ud over at vi bruger vores eget røntgendiffraktometer til undersøgelse, anvender vi synchrotron-røntgenstråling til avanceret karakterisering af nanomaterialer.

På synchrotroner er røntgenstrålingen mere intens, hvorfor det er muligt at lave tidsopløste undersøgelser af (om)dannelsen af materialer under opvarmning eller påvirkning af anden art.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Identifikation af krystallinske faser i en prøve (fx mineral-prøver) ved sammenligning med reference-databaser.
  • Semikvantitativ relativt indhold af forskellige krystallinske forbindelser.
  • Identifikation af polymorf(er) i farmaceutisk prøve ved sammenligning med referencer (fysiske referenceprøver, databaser eller litteratur-referencer).
  • Karakterisering af nanomaterialers struktur og dannelse.Vi tilpasser undersøgelsen efter din prøve og dine behov.