Identifikation af fremmed materiale - Akkrediteret undersøgelse

Kenneth Brian Haugshøj

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 04.

A visible particle is seen on the surface of a pharmaceutical pill

Identifikation af fremmed materiale - Akkrediteret undersøgelse

Uønskede partikler kan forekomme uden varsel i en produktion, hvilket resulterer i omkostningsfulde produktionsstop. Vores specialister står klar til hurtigt at hjælpe med at identificere det ukendte materiale, så en eventuel kilde kan findes, og produktionen kan fortsættes.

På Teknologisk Institut tilbyder vi identifikation af kemisk sammensætning og struktur af ukendt materiale og forureninger (partikel identifikation).

Analyse af ukendt materiale

Har du brug for identifikation af ukendt materiale? Eller har du en mistanke om, at det materiale du har modtaget, ikke passer med specifikationerne? Det kan være nødvendigt at identificere og karakterisere prøver, når ukendt materiale findes i en produktionslinje, eller når en batch af et materiale fra en leverandør ikke lever op til forventningerne.

Lige meget om der er tale om et ton af stålplader eller mikroskopiske partikler, står vores specialister klar til at hjælpe dig.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Vi dokumenterer prøvens morfologi og grundstofs sammensætning. Vi kan identificere polymere, gummi, olie, metaller mm. - selvfølgelig uden at tilføre yderligere forurening. På Teknologisk Institut har vi mere end 20 års erfaring med denne type undersøgelser. Vi undersøger mere end 1000 prøver af fremmedmateriale hvert år og råder over et af Danmarks mest veludstyrede karakteriseringslaboratorier.

Vi tilbyder korte leveringstider på identifikation af ukendt materiale fundet i produkt eller væske. Vi kan manuelt isolere og identificere partikler og fibre, i nogle tilfælde mindre end 100 µm, samt bestemme grundstofsammensætningen i punkter ned til ca. 1 x 1 µm.

Sammenligning af materialer

Strukturel og kemisk sammenligning mellem prøver kan bruges til mange forskellige problemstillinger. Et typisk eksempel fra vores laboratorie er at sammenligne to forskellige prøver og vurdere om prøverne kan stamme fra samme kilde, f.eks. sammenligning af malingsafskrab og en mulig kilde. Mange kunder ønsker at sammenligne materialer, hvor det ene af materialerne ikke lever op til forventningerne. I materiale- og produktudvikling kan vores undersøgelser give dig vigtig information om dit produkts kemiske sammensætning, overfladestruktur og eventuel indre struktur.

DANAK-akkreditering

Center for Funktionelle Materialer er DANAK-akkrediteret til at undersøge ukendt materiale og identificere fremmedlegemer ved SEM-EDX og FT-IR. Undersøgelserne følger velunderbyggede metoder og giver hurtige, pålidelige og uvildige resultater af højeste kvalitet.

kollage med fremmedlegemer til identifikation

VORES UDSTYR

 • Tre scanning elektronmikroskoper (SEM) af mærket Zeiss. Alle elektronmikroskoper er forsynet med udstyr til røntgenmikroanalyse (EDX) fra Oxford.
 • Infrarød spektrometri (FT-IR)
 • X-ray Fotoelektron Spektroskopi (XPS)
 • X-ray mikrotomografi (µCT Scan)
 • Pulver røntgendiffraktion (PXRD)
 • Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS)
 • Gaskromatografi med massespektrometri (GC-MS)
 • Bestemmelse af brydningsindeks (GRIM3)

Hvad kan vi hjælpe dig med?

 • Vi kan identificere ukendt materiale, fx. urenheder på overflader
 • Vi kan ekstrahere og identificere partikler og andre fremmedlegemer fra væskeprøver
 • Vi kan visualisere mikro/nano-strukturer
 • Vi kan kortlægge, om et materiale fx indeholder luftlommer eller fremmede partikler på den yderste overflade

Hvis du har spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte Kenneth Haugshøj på 7220 3304 eller keh@teknologisk.dk