Nedsivning af renset spildevand - Infiltrationsprøve

Inge  Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

Nedsivning af renset spildevand - Infiltrationsprøve

Metoden bygger på sammenhæng mellem synkehastigheden for rent vand (regnvand) i et prøvehul og jordens infiltrationsevne. Infiltrationsprøver benyttes til at bestemme en jordtypes hydrauliske ledningsevne.

Prøvehul
Der udgraves mindst 2 prøvehuller ved den forventede bund af nedsivningsdelen. Hullerne skal være mindst 0,25 x 0,25 og mindst 0,3 m dybe. Hullerne skal ligge mindst 5 m fra hinanden.

figur udformning af prøvehul figur 1 faskinestørrelser

Figur 1. Udformning af prøvehul.

Vandmætning af jorden
Før infiltrationstesten kan gennemføres, skal jorden vandmættes. I bunden af hullet lægges ca. 0,05 m grus. Derefter fyldes der vand i hullet, så det står mindst 0,2 m over gruslaget. Hullet holdes derefter fyldt i ca. 30 min.

Vandtilførslen afbrydes, og vandets synkehastighed måles.

  • Hvis vandspejlet synker mindre end 0,2 m på 15 min, kan vandmætningen afsluttes, og infiltrationsprøven kan gennemføres.
  • Hvis vandspejlet synker mere end 0,2 m på 15 min, skal vandmætningen fortsætte ind til synkehastigheden er næsten konstant. I praksis sker dette ved at måle synkehastigheden med ca. 30 min. mellemrum. Når differencen på synkehastigheden i to efterfølgende måleperioder er mindre end ca. 0,005 m, kan vandmætningen afsluttes.

Måling af infiltrationsevnen
Vandniveauet i hullet justeres, så det står 0,15 m over gruset i bunden.

Der lægges en retskinne over hullet og herfra måles nedstik til vandoverflade.

  • Nu bestemmes, hvor langt vandet synker på fx 10 min. (Andre tider kan anvendes afhængigt af synkehastigheden).
  • Derefter omregnes synkehastigheden til mm/døgn eller m/s.
  • Synkehastigheden i mm/døgn er jordens infiltrationskapacitet for rent vand.
  • Ved fastlæggelse af jordens infiltrationsevne skal den dårligste (mindste) af de målte infiltrationsevner bruges.

Eksempel
Infiltrationstesten  for to forskellige prøver angiver, at vandet synker 5 cm på 10 min. i prøve 1 og 6 cm på 10 min i prøve 2.

Synkehastigheden for regnvand i prøve 1 pr. sekund bliver så:

       50 mm           = 0,0833 mm/s = 8 x 10-5 m/s
 10 min x 60 sek

Og synkehastigheden for regnvand i prøve 2 pr. sekund bliver:

       60 mm           = 0,100 mm/s = 10-5 m/s
 10 min x 60 sek

Den hydrauliske ledningsevne som skal benyttes til dimensionering af et nedsivningsanlæg for renset spildevand er den mindste af de 2 værdier for hele anlægget, altså 8 x 10-5 m/s.

Det er en sandet jord, så længden af nedsivningsdelen bliver 2 m, hvis der anvendes kassetter, og 10 m hvis der anvendes singels.