Nedsivning af renset spildevand - Retningslinier for nedsivning af renset spildevand

Inge  Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

Nedsivning af renset spildevand - Retningslinier for nedsivning af renset spildevand

I Danmark har der aldrig eksisteret retningslinier for, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at nedsive renset spildevand, fx fordi der ikke er nogen recipienter i nærheden. 

I et brev til Kongsted Maskinfabrik har Miljøstyrelsen angivet følgende retningslinier for nedsivning af spildevand renset i minirenseanlæg.

Spildevand kan nedsives i

  • Faskine (tilladelse fra amtet)
  • Sivedræn (tilladelse fra kommunen)

Afstandskravne er som ved nedsivning af spildevand fx:

  • Vandindvindingsboring 300 m
  • Vandløb/søer/havet       25 m

Faskinen/sivedrænet skal dimensioneres med sikkerhed for hydraulisk afledning og med mulighed for våde/tørre perioder. Dette kan fx sikres ved overdimensionering.

Dimensioneringen skal ske ud fra jordbundsforholdene. Dette vil medføre, at der fx skal gennemføres en nedsivningstest, som skal danne baggrund for dimensionering af faskinen/sivedrænet.

Retningsliner for selve dimensioneringspraksisen kan ses på de efterfølgende sider.