Ny miljøviden strømmer ud til branchen - Overraskende viden om udvaskning

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Ny miljøviden strømmer ud til branchen - Overraskende viden om udvaskning

Et delprojekt i betonbranchens produktområdeprojekt viser, at det kræver betydelig omtanke at undersøge risikoen for udvaskning af miljøskadelige tungmetaller fra nedknust beton.

For det første opfører forskellige tungmetaller sig vidt forskelligt. For det andet har det stor betydning, om betonen er karbonatiseret eller ej.

Tungmetaller i beton forekommer i små mængder fra blandt andet flyveaske. Derfor har Teknologisk Institut som led i produktområdeprojektet undersøgt eventuel udvaskning af tungmetaller fra den nedknuste beton, som ofte bruges som erstatning for stabilgrus ved anlæg af veje.

”Så vidt jeg har kunnet undersøge, er det første gang udvaskning af tungmetaller fra karbonatiseret beton er blevet undersøgt”, siger kemiker Jørn Bødker fra Teknologisk Institut.

Netop dette har stor betydning, for udvaskningen viste sig at hænge nøje sammen med betonens karbonatisering.

For eksempel udvaskes krom af karbonatiseret beton – men ikke af ny beton. Omvendt sker der ingen udvaskning af bly og barium, når betonen er karbonatiseret.

”Budskabet fra projektet er, at man må undersøge udvaskningen af de enkelte tungmetaller. Desuden bør man måle på karbonatiseret beton, idet al nedknust beton karbonatiserer”, fastslår Jørn Bødker.

Forskellene i udvaskning skyldes dels betonens surhedsgrad efter karbonatisering og dannelsen af uopløselige forbindelser som fx bariumkarbonat.