Ny type asfalt fjerner støj og vand fra vejen

Ole Grann Andersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 09.

Kørebane med biler efter regnskyl

Ny type asfalt fjerner støj og vand fra vejen

Et samarbejdsprojekt ledet af Teknologisk Institut har netop udviklet en ny type støjdæmpende asfalt, der samtidig medvirker til at løse problemet med de stigende og voldsomme nedbørsmængder i forbindelse med skybrud.

Projektet, Klimavejen, støttet af Miljøstyrelsen, har udviklet en ny belægningstype til asfaltveje, som kan afhjælpe problemer med støj fra veje. Samtidig kan det støjdæmpende vejsystem lokalt medvirke til at bortdræne og opmagasinere vand fra såvel almindeligt regnvejr som fra skybrud.

- Med Klimavejen er vi målrettet gået efter at slå to fluer med et smæk. Dels reduceres den sundhedsskadelige støj fra vejene med støjreducerende asfalt og samtidig afhjælpes følgeskaderne efter skybrud ved at gøre asfalten gennemtrængelig for vand, så regnvandet kan holdes væk fra de i forvejen overbelastede kloaksystemer, siger projektlederen, seniorspecialist Ole Grann Andersson fra Teknologisk Institut.

Danskerne bliver syge af vejstøj
Ifølge en kortlægning fra Miljøstyrelsen fra 2012 er omkring 723.000 boliger i Danmark udsat for vejstøj, som overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB. Flere undersøgelser dokumenterer, at belastning fra trafikstøj har væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser som hovedpine, stress og forøget risiko for hjerte-karsygdomme. 

Der findes allerede støjreducerende asfalttyper på markedet, og der arbejdes på at forbedre de støjreducerende egenskaber. Status er dog, at de mest støjsvage asfalttyper hidtil har haft en relativt kort levetid, de er dyrere end traditionelle asfalttyper, og de støjreducerende egenskaber aftager med tiden.

Længere levetid og optimerede testmetoder
Med dette projekt er de teknologier, man kender fra allerede eksisterende drænasfalter videreudviklet. Blandt andet er materialesammensætningen gennem ny teknologisk tilgang blevet optimeret med henblik på at forøge asfaltens levetid og funktionalitet.

- Der er traditionelt nogle udfordringer i, at der med tiden vil ophobe sig skidt og snavs fra for eksempel løvfald, som vil tilstoppe hulrummene og dermed reducere både dræningsevne og støjdæmpende egenskaber. Den udfordring er der også samlet op på, bl.a. gennem udvikling af nye testmetoder med brug af avanceret CT-skanning til belægnings- og hulrumsoptimeringen, samt et fokus på at udvikle intelligente vedligeholdelses- og glatførebekæmpelsesstrategier for denne type asfalt.

Projektet, Klimavejen, er ledet af Teknologisk Institut. Desuden deltager Asfaltindustrien, Hovedstadens Forsyningsselskab, NCC A/S, Rødovre Kommune og Vejdirektoratet i projektet.

Læs projektets afsluttende hovedrapport, som giver god vejledning om praktisk anvendelse af den nye belægningstype:

Yderligere oplysninger
Seniorspecialist, Ole Grann Andersson, mobil: 7220 3209, mail: olan@teknologisk.dk.