Ny viden om sundt og miljørigtigt betonbyggeri - Introduktion

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Ny viden om sundt og miljørigtigt betonbyggeri - Introduktion

Betonbranchen har via en bevilling fra Miljøstyrelsen fået gode muligheder for at fremme miljørigtig brug af beton. Teknologisk Institut fik sammen med Betonindustriens Fællesråd og Aalborg Portland A/S bevilliget midler til Produktområdeprojektet. Projektet har løbet i perioden oktober 2002 til oktober 2006.

Det overordnede formål med Produktområdeprojektet har været at bidrage til at nedsætte miljøbelastningen fra byggeriet ved løsning af en række miljømæssige problemer for betonindustrien, dels ved øget udnyttelse af betons miljøgavnlige egenskaber og dels ved at reducere miljøpåvirkningen fra betonprodukter i forbindelse med design, produktion, opførelse, drift og nedrivning.

Miljøstyrelsen havde udvalgt betonbranchen som indsatsområde og bad i 2002 betonindustrien om selv at prioritere dens miljømæssige problemer.

I projektets første fase gennemførtes en analyse af de miljømæssige muligheder og udfordringer. Analysen foretaget af Teknologisk Institut blev foretaget i samarbejde med betonindustrien i form af en bred interessentgruppe. Analysens formål var at udpege, hvor betons egenskaber med størst fordel kan anvendes til at forbedre byggeriets samlede miljøforhold samt gennemgå betonproduktionens hovedområder set ud fra en livscyklustankegang. Der blev opstillet en handlingsplan, som bl.a. indeholdt en prioriteret liste over forslag til den efterfølgende indsats. Første fase blev afsluttet i 2003 med udgivelsen af handlingsplanen.

Den største og væsentligste indsats er lagt i projektets anden fase, hvor handlingsplanen førtes ud i livet efter godkendelse hos Miljøstyrelsen og dens rådgivere. De konkrete aktiviteter i fase 2 har været følgende:

  • Undersøgelse af kulbrinterester i betonslam fra formolie mv.
  • Brug af nedknust beton som genanvendelsestilslag i produktionen af ny beton til bærende konstruktioner iht. DS 411.
  • Undersøgelse af betons indflydelse på indeklimaet, herunder afdampning fra betonoverflader.
  • Bedre kendskab til udtørring af beton i byggefasen, så energiforbruget hertil kan reduceres.
  • Miljøvurdering af nye betontyper mht. udvaskning af tungmetaller.
  • Vurdering af det nye energidirektiv fra EU (EPD), som trådte i kraft i 2006. Herunder analyser af betons positive egenskaber pga. dens gode varmelagringsegenskaber.
  • Vurdering af betons evne til at virke luftrensende overfor NOx ved hjælp af fotokatalytisk reaktion.

Som afslutning på projektet gennemførtes en workshop den 5. oktober 2006 på Teknologisk Institut, hvor hele betonbranchen var indbudt. Desuden er der udarbejdet brochurer, som formidler projektets resultater.