Permeable belægningssystemer til afledning af regnvand - Baggrund

Katja Udbye Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 89.

Parkeringsplads anlagt med belægninger med permeable fuger.

Permeable belægningssystemer til afledning af regnvand - Baggrund

I Danmark falder der årligt ml. 700-900 mm nedbør (regionalt bestemt), og nedbørsmængden forventes ikke at ændre sig væsentligt i fremtiden. Det forventes dog, at intensiteten af de enkelte regnhændelser stiger markant, dvs. nedbøren falder inden for kortere tidsintervaller end tidligere, hvilket stiller nogle andre og helt nye krav til afløbsledningerne.

En stor del af regnvandet ledes i dag til underdimensionerede afløbsledninger, som er etableret for mange år siden, og derfor ikke kan håndtere de senere års udvikling mht. regnintensiteten. Med stigende belægningsarealer i Danmark medfører dette, at vand på terræn og følgende oversvømmelser forekommer oftere og med mange uhensigtsmæssige følger, så som forurening af vandløb, søer og kystvande, betydelige materielle skader samt alvorlige sundhedsmæssige risici for befolkningen. Der er således et akut behov for at aflaste det eksisterende kloaknet i forhold til håndtering af regnvand.

På Svanemøllehallens parkeringsplads på Østerbro i København, er der etableret et 150 m2 stort testfelt med permeable befæstelser. Befæstelser er betegnelsen for det samlede system, bestående af en permeable belægning samt et permeable bærelag. Testfeltet er inddelt i seks mindre felter, hver med forskellig type af belægning og bærelagsopbygning for at kunne dokumentere betydningen af materialevalg. Igennem det seneste 1½ år er der udført en lang række undersøgelser på felterne.